Kitaptan Alıntılar
Kitaplar A+ | Normal | A-

Din Gerçeği ve İslam
Din Gerçeği ve İslam
Sayfa Sayısı : 80 | İlk Basım Tarihi : 1991

KİTAPTAN ALINTILAR...

"İslam gerçeği şayet namaz, oruç, hac gibi bazı ibadetlerden ibaret olsaydı, Kur'an-ı Kerim'deki; "..Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim.. (5 Maide 3)" buyruğu, namaz, oruç ve hac hükümlerinin hemen arkasından indirilir ve Kur'an-ı Kerim beş, on sahifelik bir Kitab olurdu.
Oysa biliyoruz ki ".Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim.." buyruğu, İslam'ın bütün bir yaşantıya intizam veren siyasi, ekonomik, iktisadi, sosyal ve diğer konulardaki hükümleri beyan edildikten sonra indirilmiştir. Beş, on sahife değil, altıyüzbeş sahife olan Kur'an-ı Kerim'de bütün bu konulara yer verilmektedir. Nitekim razı olacağı dinin nasıl ve ne şekilde yaşanacağını İlahi vahiyle beyan eden şanı yüce Rabbimiz, bu İlahi vahyin noksansız bir ifadesi olan Kur'an-ı Kerim'de.,
insanın Allah ile münasebetlerinden,
kendi nefsi ve şeytan ile,
kainat ve dünya ile,
aile ve akrabası ile,
insan ve toplum ile,
İslami veya gayriislami devlet ile,
yöneticiler ve liderler ile,
kanun ve hükümler ile,
adet ve ananeler ile münasebetlerine kadar, bütün bu konulara ferdi ve toplumsal düzlemde açıklık getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in nelere şamil olduğu engin muhtevasından anlaşılacağı gibi, aşağıdaki ayet i kerimede de bu gerçek beyan edilmektedir.,
.... Biz Kitab'ı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara da bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.-16 Nahl 89 "

"İslam devleti olduğu söylenen bazı ülkelerde, İslam'ın sosyal ve ekonomik adaletinden hiçbir eser yok iken, İslam ceza hukuku yürürlüğe konmaktadır. Böylesi toplumlarda İslam ceza hukukunu yürürlüğe koyanlar, hiçbir şüpheniz olmasın ki İslam düşmanıdırlar. Bunların gayeleri halk kitlelerini İslam'dan uzaklaştırmak, İslam'a düşman etmektir. Çünkü İslam'ın sosyal adaletiyle karşılaşmadan, İslam'ın ceza hukukuyla yüzyüze getirilen halk kitleleri, gayet doğaldır ki böyle zannettikleri İslam'a düşman olacaklardır.
İslam'ın sosyal ve ekonomik adaletinin sağlanmadığı böylesi toplumlarda hırsızın elini değil, İslam adına(!) bu cezayı yürürlüğe koyanların elini kesmek gerekir. Ayrıca halkın malını çalan, halkın milli değerlerini gaspederek üst üste yığdıkları petrodolarları batı bankalarına kaçıran asıl hırsız kendileridir. Bu ülkelerde İslam adına hırsızın elini kesmek gerekirse, sadece ve sadece bu satılmış yöneticilerin elini kesmek gerekir."[ Kitap Temini ]


Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum