KİTAPLARDAN ALINTILAR
Birlikte Değerlendirelim-6 /Allah Şirki Neden Affetmiyor?
Birlikte Değerlendirelim-6 /Allah Şirki Neden Affetmiyor?
Değerli hocam Tevhidi iyi kavramak, anlamak açısından soruyorum; Allah neden şirki affetmiyor? Allah neden kulunun onu birlemesini istiyor? Allah varlık olarak kendiliğinden mutlak ve birdir kimsenin onun birlemesine ihtiyacı yoktur ama neden bunu istiyor ve şirk tek affetmediği günahtır? Saygılarımı sunuyorum.
<<< Emre YAŞAR >>>
Yazının tamamı...
"Yazmak veya yazar olmak, kendi başına bir değer değildir. Çünkü doğruları yazmak değil yaşamak yiğitliktir. Rablerinin huzuruna okur-yazar olarak değil okur-yaşar olarak çıkmaya çalışan müslümanlar, ebedi kurtuluşu umabilecek müslümanlardır." 
... 
"Din nasihattir.
İlahi ölçüye göre doğru ve insanlar için faydalı gördüğünüz mesajları, internet üzerinden veya çıktı alarak bilgisayarı olmayan kardeşlerinizle paylaşın ki siz küçük adımlarla rahmete giderken, rahmet de büyük adımlarla size geliyor olsun."
KISA SORULAR insandergisi.com

Peygamberlerde Günah Anlayışı

Peygamberlerde Günah AnlayışıSayın hocam Muhammed suresinin 19. ayeti Peygamber Efendimize mi hitap ediyor? Ediyorsa peygamberlerin İsmet sıfatı yokmu bunu açıklarsanız memnun olurum.
                    <<< Emine BİLİR >>>

Yazının tamamı...
AYETLERİ ANLAMAK Mehmed ALAGAŞ

Cinler Ve Cinlerden Uzak Durmak

Cinler Ve Cinlerden Uzak DurmakSelamûn Aleykûm, Size göre basit ve sıradan olabilecek ama benim için önemli olan bir konuyu danışmak istedim. İnsanlar ve cinler arasındaki biyolojik farklar nelerdir? Onların farklı üstünlükleri var mı? İstedikleri yere girip çıkma özgürlükleri var mı? Sınırlı ise ne, nasıl sınırlar? Cinler, insanlarla iletişim kurabilir mi? Onlarla iletişimin İslam daki hükmü/yeri/önemi nedir? Aydınlatırsanız memnun olurum.   <<< Rüstem ENGİN >>>

Ve aleykümselam
Rüstem kardeşim üzerinde derin araştırma yapmadığım ve yapmak istemediğim bir konu hakkında soru soruyor ve bu konunun senin için önemli olduğunu söylüyorsun. Oysa bu konuda Kur'an'ın bize verdiği ile yetinmemiz ve araştırma merakıyla bizleri tehlikeye sokacak vadilere girmememiz gerekir. Ancak Allah'a ve O'nun indirdiği Kur'an-ı Kerim'e iman ettiklerini söylemelerine rağmen "Cin diye birşey yoktur. Cin denilen şeyler, gözle görülmeyen mikroplardır..." gibi görüşler ileri sürenlerin de olduğunu dikkate alarak, cin meselesine Kur'ani ve kısa bir açıklık getirmek istiyoruz. Çünkü "Cin" kelimesine aslından farklı manalar vererek Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen, mahiyetlerine kısmi ancak bizler açısından yeterli bir açıklık getirilen cinleri inkar etmek, müslümanların sakınması gereken bir durumdur.

Birçok kitab çalışmasında belirttiğimiz gibi bizler gibi bir kavim, bir topluluk olan cinler "Ben, cinleri de, insanları da, yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. (51-Zariyat 56)" buyruğuna göre Allah'a kulluk etmeleri için yaratılan varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'deki "Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. (15-Hicr 26.27)" beyanından da anlaşılacağı üzere bütün cinler ateşten yaratılmışlardır. Ayet-i kerimedeki "daha önce" ifadesiyle insandan önce yaratıldığı bildirilen cinler, kendileriyle ilgili olan "Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi nefislerinin yaratılışında da Ben onları şahid tutmadım. Ben, saptırıcıları yardımcı-güç de edinmedim. (18-Kehf 51)" buyruğuna göre de yer ve göklerin yaratılışından sonra varlık alemine çıktıkları, daha sonra yaratıldıkları beyan edilmektedir.

Kendilerini görmediğimiz ve dünya yaşantısında görmek istemediğimiz için, bizlere göre varlıkları malum, mahiyetleri meçhul olan bu varlıklar hakkında Rabbimiz bizlere yeterli bilgiyi vermekte ve bu bilgi ile yetinmemizi dilemektedir. Cinlerin mahiyetleri hakkında zikredilen ayet-i kerimeleri dikkatlice değerlendirdiğimizde, bizler için yeterli olan bu bilgileri anlayabilmemiz ve cinler hakkında genel bir kanaate ulaşabilmemiz mümkün olacaktır. Şimdi bu ayet-i kerimeleri zikredip, kısaca değerlendirebiliriz;

Yazının tamamı...

"En karamsar vakitlerinizde bile yaşama isteğinizi ve Allah'a kulluk heyecanınızı kaybetmeyiniz. Çünkü her güzel şeyin, en güzel bir şekilde bulunduğu cennette dahi Allah'ı hoşnut edebileceğimiz böylesi vakitler yoktur. Allah'ı hoşnut etmek isteyen müslümanlar için yaşadığımız dünya vakitleri, cennet vakitlerinden çok daha değerlidir."
"Hiç kimseye ve hiçbir gruba "Size geleceğiz" demiyoruz. Hiçbir kimseye ve hiçbir gruba "Bize gelin" de demiyoruz. Ne dediğimiz açıktır. Gelin hep birlikte Allah ve Resulünün tartışmasız daveti olan Kur'an-ı Kerim'e icabet edelim."
"Yüce Kitabımızdaki "Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de grup grup olanlar (var ya), senin onlarla hiçbir ilişkin (alakan) yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra O, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. (6-En'am 159)" buyruğuna iman ve teslimiyet gösteren müslümanlar olarak, İslam ümmetinin bütünlüğünü değil kendi mezhep, meşrep ve fırkalarını önceleyerek dinlerini parçalayanlarla bizim de bir ilişiğimiz ve onlarla tartışacağımız bir husus yoktur. Elbetteki onlara da dua ediyor, "Allah hepimizi hak ve hakikatte birleştirsin" diyoruz."
"Burası öncelikle halka değil hakka açık özel ve küçük bir sitedir. Ayet-i kerimelere muhalif yollarda karşılaşılan sorunları tartışma ve çözme gayesi olmadığı gibi vahiyden kaynaklanmayan popüler gündemlere de dahil olma niyeti yoktur. Bu sitedeki yegane hedefimiz hakkı anlayan ve yaşamaya çalışan az sayıdaki kardeşlerimizle rivayetlere değil ayetlere dayalı hakkı konuşmak ve paylaşmaktır. Bundan başka bir gayesi olanlar bu özelimize saygı göstererek lütfen bizden ve bu siteden uzak dursunlar."
...