KİTAPLARDAN ALINTILAR
Birlikte Değerlendirelim-11 / Dünya Nereye Gidiyor?
Birlikte Değerlendirelim-11 / Dünya Nereye Gidiyor?
..."Dünya nereye gidiyor?" sorusuna verilecek cevabın, sebebler düzleminde üç belirleyici unsuru vardır. Bunlardan birincisi şeytani üst akıl ne yapmak istiyor, ikincisi müslümanlar ümmet olarak ne yapıyor ve ne yapamıyor, üçüncü ve en önemlisi ise ilk iki unsuru hakkıyle bilen ve mutlak belirleyici olan Rabbimizin İlahi takdiri ne olacaktır?...
Yazının tamamı...
"Yazmak veya yazar olmak, kendi başına bir değer değildir. Çünkü doğruları yazmak değil yaşamak yiğitliktir. Rablerinin huzuruna okur-yazar olarak değil okur-yaşar olarak çıkmaya çalışan müslümanlar, ebedi kurtuluşu umabilecek müslümanlardır." 
... 
"Din nasihattir.
İlahi ölçüye göre doğru ve insanlar için faydalı gördüğünüz mesajları, internet üzerinden veya çıktı alarak bilgisayarı olmayan kardeşlerinizle paylaşın ki siz küçük adımlarla rahmete giderken, rahmet de büyük adımlarla size geliyor olsun."
KISA SORULAR insandergisi.com

Son Sözlerimiz Ne Olurdu?

Son Sözlerimiz Ne Olurdu?Selamaleyküm kıymetli hocam,
Çok yorulduğunuzu ve yaşlanmış olduğunuzu farklı vesileler ile dile getirdiniz. Pek kimseyle görüşmediğinizi, bazı müşkil meseleleri anlamayanlara veya anlamak istemeyenlere de artık anlatmakta ısrar etmediğinizi de biliyoruz. Rabbim sizlere uzun ve hayırlı ömürler versin lakin muradımı anlayacağınızı bildiğimden bir soru yöneltmek istiyorum; yarın ölecek olsanız, ömrünüz boyunca konuştuklarınıza ve yazdıklarınıza ilaveten bu gün bizlere genel durumumuzla ilgili son sözleriniz ne olurdu? Selam ve dua ile..        <<< İnşirah Melal >>>

Yazının tamamı...
AYETLERİ ANLAMAK Mehmed ALAGAŞ

Allah'ın (c.c.) Dilediğini Hidayete Erdirmesi!

Allah'ın (c.c.) Dilediğini Hidayete Erdirmesi!"..... Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımla ilgili bu meseleyi bir örnek vererek değerlendirmemiz, oldukça önemli olan bu meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecektir. Mesela hidayet yani doğru yola erişme meselesini ele alalım. Herhangi bir insan, hidayet meselesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şu ayet i kerimelerle karşılaşabilir.,

Allah kime hidayet verirse artık o hidayeti (doğru yolu) bulmuştur. Kimi de şaşırtıp-saptırırsa artık onlar da hüsrana-ziyana uğrayanlardır.(7-A"râf 178)

De ki "En kesin ve üstün hüccet-delil Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi hidayete (doğru yola) yöneltip-iletirdi."(6-En"âm 149)

İnsanların hidayet bulmasıyla ilgili olarak sadece bu ayet i kerimelerle karşılaşan insan, hidayet meselesinde kısaca şu sonuca varabilir.,

Hidayetin gerçek sahibi olan Allah(c.c.) dilediğine hidayet eder, dilediğini de şaşırtıp saptırır. Dolayısıyle müşriklerin, kafirlerin ve bütün sapıkların içinde bulundukları durum ve bunların hidayete ulaşamamaları, Allah'ın bunlar hakkında hidayeti dilemeyip, sapıklığı dilemesi nedeniyledir!. Hidayetle ilgili olarak bunları söyledikten sonra, yukarıdaki iki ayet i kerimeyi de açık bir delil olarak zikrederek, bu görüşünü pekiştirir!.

Artık bu insana bir şey anlatmanız oldukça zordur. Çünkü hidayet meselesini, Kur'an-ı Kerim'e göre değerlendirdiğini zannetmekte ve bu görüşüne sımsıkı sarılmaktadır!. Kur'an-ı Kerim'e vakıf olmayan kimseler tarafından itirazsız kabul edilebilecek olan bu görüş(!), Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne göre hem eksik ve hem de yanlış bir görüştür. Nitekim bu önemli konuda Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne yöneldiğimiz zaman, hidayet meselesiyle dolaysız ilgili olan 160'tan fazla ayet i kerimeyle karşılaşıyoruz. Bütün bu ayet i kerimeler, meseleye değişik boyutlardan yaklaşmakta ve meseleyi genel bir açıklığa kavuşturmaktadır.

Yazının tamamı...

"En karamsar vakitlerinizde bile yaşama isteğinizi ve Allah'a kulluk heyecanınızı kaybetmeyiniz. Çünkü her güzel şeyin, en güzel bir şekilde bulunduğu cennette dahi Allah'ı hoşnut edebileceğimiz böylesi vakitler yoktur. Allah'ı hoşnut etmek isteyen müslümanlar için yaşadığımız dünya vakitleri, cennet vakitlerinden çok daha değerlidir."
"Hiç kimseye ve hiçbir gruba "Size geleceğiz" demiyoruz. Hiçbir kimseye ve hiçbir gruba "Bize gelin" de demiyoruz. Ne dediğimiz açıktır. Gelin hep birlikte Allah ve Resulünün tartışmasız daveti olan Kur'an-ı Kerim'e icabet edelim."
"Yüce Kitabımızdaki "Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de grup grup olanlar (var ya), senin onlarla hiçbir ilişkin (alakan) yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra O, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. (6-En'am 159)" buyruğuna iman ve teslimiyet gösteren müslümanlar olarak, İslam ümmetinin bütünlüğünü değil kendi mezhep, meşrep ve fırkalarını önceleyerek dinlerini parçalayanlarla bizim de bir ilişiğimiz ve onlarla tartışacağımız bir husus yoktur. Elbetteki onlara da dua ediyor, "Allah hepimizi hak ve hakikatte birleştirsin" diyoruz."
"Burası öncelikle halka değil hakka açık özel ve küçük bir sitedir. Ayet-i kerimelere muhalif yollarda karşılaşılan sorunları tartışma ve çözme gayesi olmadığı gibi vahiyden kaynaklanmayan popüler gündemlere de dahil olma niyeti yoktur. Bu sitedeki yegane hedefimiz hakkı anlayan ve yaşamaya çalışan az sayıdaki kardeşlerimizle rivayetlere değil ayetlere dayalı hakkı konuşmak ve paylaşmaktır. Bundan başka bir gayesi olanlar bu özelimize saygı göstererek lütfen bizden ve bu siteden uzak dursunlar."
...