KİTAPLARDAN ALINTILAR
Birlikte Değerlendirelim-8 /Süleyman (a.s.)'ın Rüzgarla Seyahati?
Birlikte Değerlendirelim-8 /Süleyman (a.s.)'ın Rüzgarla Seyahati?
"...Süleyman (a.s.)'a ait haritaları ve daha birçok belgeyi ele geçiren özellikle siyonist zihniyet, bir çok sorunun cevabını içeren bu gerçekleri kendilerine saklamış ve dünya insanlığı ile paylaşmamıştır. Ne var ki üst akıl denilen zihniyetin insanlardan sakladıkları bu gerçekleri bizlere Kur'an-ı Kerim açıklamakta, ahir zamanda tecelli edecek bu ayetleri ayrı ayrı beyan etmektedir..."
Yazının tamamı...
"Yazmak veya yazar olmak, kendi başına bir değer değildir. Çünkü doğruları yazmak değil yaşamak yiğitliktir. Rablerinin huzuruna okur-yazar olarak değil okur-yaşar olarak çıkmaya çalışan müslümanlar, ebedi kurtuluşu umabilecek müslümanlardır." 
... 
"Din nasihattir.
İlahi ölçüye göre doğru ve insanlar için faydalı gördüğünüz mesajları, internet üzerinden veya çıktı alarak bilgisayarı olmayan kardeşlerinizle paylaşın ki siz küçük adımlarla rahmete giderken, rahmet de büyük adımlarla size geliyor olsun."
KISA SORULAR insandergisi.com

Yazıtlar Neyi Gösteriyor?

Yazıtlar Neyi Gösteriyor?Selamaleykum
Mehmed hocam bazı çevrelerce Sümer yazıtlarında yer alan ve semavi bilgilerle de uyuşan bazı anlatımlardan hareket edilerek, insanın yaratılışı Anunnaki'lere nisbet ediliyor. Benim rahatsızlığım müslümanım diyen çevrelerin de evrimle beraber bu anlatımlarda da bulunmaya başlamalarıdır. Siz böylesi yazıtlar hakkında ne diyorsunuz? Bir de daha önce anlayamadığınızı söylediğiniz Hac 15 ayeti hakkında bir ilerleme var mı?         <<< İnşirah MELAL >>>

Yazının tamamı...
AYETLERİ ANLAMAK Mehmed ALAGAŞ

Kadın'a Şiddetin Nedeni İslam Aile Hukuku Mu?

Kadın'a Şiddetin Nedeni İslam Aile Hukuku Mu?Ve aleykümselam
Ayşe bacım öncelikle sana yürekten teşekkür ederim. Söylediklerimize nefsi olarak karşı çıkmayıp ve susmayı da tercih etmeyerek günümüzden sana yansıyan yaklaşımları çok makul ve güzel bir şekilde dile getirmişsin. Bu meseleyi senin sorularının da dışına çıkarak daha geniş çerçevede ele almak istiyorum. Çünkü bir abin olarak günümüz coğrafyasında bir yandan çağdaş ve kemalistlerin, diğer yandan ise müslümanım diyenlerin hal, davranış ve yaklaşımlarından içimin daraldığını ve uzun yıllardır bana dar gelse de bir sabır küpünde yaşamama rağmen patlama noktasına geldiğimi söyleyebilirim.

Geçenlerde konuyla ilgili bu ayet-i kerimenin sadece bir hikmetine değinerek "Bu ayet erkekleri kadınları dövmeye teşvik eden bir ayet-i kerime değil, kadınlarını dövmek isteyen erkeklerin önüne iki ciddi engel koyan bir ayet-i kerimedir. Kadınlarına kızarak dövmek isteyen erkeklere bu ayet-i kerime iki kırmızı ışıkla iki kere "Dur" demektedir. İlk kırmızı ışıkta "Öğüt ver, ikaz et" dedikten sonra aynı yanlışın tekrarlanmasında yanan ikinci kırmızı ışıkta ise "Yataklarını ayır" buyurularak bir erkek için yerine getirilmesi pek de kolay olmayan ikinci tavsiye şart koşulmaktadır" dedikten sonra dava sahibi olduklarını iddia eden mü'minelere dönüp "Değerli mümine bacılarım siz söyleyin, kadını dövmeyle ilgili bu ayet de kadınlar için başlı başına bir rahmettir öyle değil mi?" diye sormuştum.

Peki sonra ne oldu?
Benim olmadığım Facebook sayfasında bazı müsbet paylaşımlar ve birkaç yersiz itirazın dışında genel bir sessizlik!. Sizin ve Fatma Ceren kardeşimin dışında siteye herhangi bir yorum veya cevap gönderen de yok. Kendilerinden cevap beklediğim bacılar söylediklerimi genel olarak içlerine sindirememiş veya erkeğin bir kadına vurmasını hiçbir kadına yakıştıramamış olacaklar ki en ufak bir ses çıkmadı. Söylediğim sözün ayetler bütünlüğünde arkasında duracağımı bildikleri için de genelde benim için anlamlı, başkaları için anlamsız bir sükut hakim. Müslümanım diyerek her konuda konuşmaya çalışan bacılardan "Evet, bu ayet içimizden yanlış yapan kadınlar için gerçekten bir rahmettir" cevabı hiç gelmedi.

Anlatamadıysam bana, anlayıp da içlerine veya nefislerine sindirememişlerse onlara yazıklar olsun. Ben suçu kendimde görüp anlatamama olasılığımı dikkate alarak "Kadına şiddetin nedeni İslam aile hukuku mu?" başlığında bu meseleyi tekrar ve tane tane anlatacağım.

Yazının tamamı...

"En karamsar vakitlerinizde bile yaşama isteğinizi ve Allah'a kulluk heyecanınızı kaybetmeyiniz. Çünkü her güzel şeyin, en güzel bir şekilde bulunduğu cennette dahi Allah'ı hoşnut edebileceğimiz böylesi vakitler yoktur. Allah'ı hoşnut etmek isteyen müslümanlar için yaşadığımız dünya vakitleri, cennet vakitlerinden çok daha değerlidir."
"Hiç kimseye ve hiçbir gruba "Size geleceğiz" demiyoruz. Hiçbir kimseye ve hiçbir gruba "Bize gelin" de demiyoruz. Ne dediğimiz açıktır. Gelin hep birlikte Allah ve Resulünün tartışmasız daveti olan Kur'an-ı Kerim'e icabet edelim."
"Yüce Kitabımızdaki "Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de grup grup olanlar (var ya), senin onlarla hiçbir ilişkin (alakan) yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra O, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. (6-En'am 159)" buyruğuna iman ve teslimiyet gösteren müslümanlar olarak, İslam ümmetinin bütünlüğünü değil kendi mezhep, meşrep ve fırkalarını önceleyerek dinlerini parçalayanlarla bizim de bir ilişiğimiz ve onlarla tartışacağımız bir husus yoktur. Elbetteki onlara da dua ediyor, "Allah hepimizi hak ve hakikatte birleştirsin" diyoruz."
"Burası öncelikle halka değil hakka açık özel ve küçük bir sitedir. Ayet-i kerimelere muhalif yollarda karşılaşılan sorunları tartışma ve çözme gayesi olmadığı gibi vahiyden kaynaklanmayan popüler gündemlere de dahil olma niyeti yoktur. Bu sitedeki yegane hedefimiz hakkı anlayan ve yaşamaya çalışan az sayıdaki kardeşlerimizle rivayetlere değil ayetlere dayalı hakkı konuşmak ve paylaşmaktır. Bundan başka bir gayesi olanlar bu özelimize saygı göstererek lütfen bizden ve bu siteden uzak dursunlar."
...