KİTAPLARDAN ALINTILAR
Birlikte Değerlendirelim-7 /Adem (a.s)'dan Önce İnsan-Beşer Var Mıydı?
Birlikte Değerlendirelim-7 /Adem (a.s)'dan Önce İnsan-Beşer Var Mıydı?
"... bazı çevreler için çok önemli görülerek gündeme getirildiği için A'raf 10 ve 11 ayetlerini Birlikte Değerlendirmeye açıyor, bu ayetleri Allah'ın yardımıyla gücümüz nisbetince Kur'an bütünlüğünde anlamaya çalışalım diyorum.... Burada önemli olan aynı konudaki benzer ayetleri birbiriyle anlamaya çalışmak ve birbiriyle çelişmeyecek ortak bir manaya kavuşturmaktır."
Yazının tamamı...
"Yazmak veya yazar olmak, kendi başına bir değer değildir. Çünkü doğruları yazmak değil yaşamak yiğitliktir. Rablerinin huzuruna okur-yazar olarak değil okur-yaşar olarak çıkmaya çalışan müslümanlar, ebedi kurtuluşu umabilecek müslümanlardır." 
... 
"Din nasihattir.
İlahi ölçüye göre doğru ve insanlar için faydalı gördüğünüz mesajları, internet üzerinden veya çıktı alarak bilgisayarı olmayan kardeşlerinizle paylaşın ki siz küçük adımlarla rahmete giderken, rahmet de büyük adımlarla size geliyor olsun."
KISA SORULAR insandergisi.com

Dinde Güncelleme Olur Mu?

Dinde Güncelleme Olur Mu?Selamunaleyküm. Mehmed hocam son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın söylediği "Dinde güncelleme" sözü çok değişik ortamlarda tartışılıyor. Bu söze büyük bir tepkiyle yaklaşanların genel kanaati dinde güncellemenin olamayacağı yönünde. Sizin Cumhurbaşkanının söylediği bu söz hakkındaki görüşünüz nedir?         <<< Selami ÖZCAN >>>

Yazının tamamı...
AYETLERİ ANLAMAK Mehmed ALAGAŞ

Ayetteki Baş Örtüsü Mü Yoksa Göğüs Örtüsü Mü?

Ayetteki Baş Örtüsü Mü Yoksa Göğüs Örtüsü Mü?Selamun Aleyküm Değerli Mehmed Abi,
Kur'an'da başörtüsü emri/farzı var mıdır? Bu hususta kafa karışıklığı yaşayan kardeşlerinize zikir/hatırlatma niteliğinde bir açıklama yazarsanız çok memnun oluruz. Allah(c.c.) razı olsun. 
                       <<< Fatma CEREN >>>

Ve aleykümselam
Fatma kardeşim başörtü ve tesettür meselesi, konuyla ilgili ayetleri tefekkür eden veya kısmi bir araştırma yapan mü'minler için açık bir meseledir. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da tartışmalar olmakta, dosdoğru olan açık hükümler çok geniş virajlarla eğriltilmeye çalışılmaktadır. Tesettürün hıristiyan veya İsrailliyat kaynaklı olduğunu söyleyerek itiraz edenlerin, geçmiş semavi dinlerin kaynak itibariyle İslam olduğunu ve bir çok tahrifata rağmen kendi bünyelerinde bazı doğruları barındırdığını dikkate almaları gerekir. Tartışmaların odağına konan Nur 31 ayet-i kerimesi mealen şöyledir.,

"Mü'min kadınlara da söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Kendiliğinden görüneni hariç zinetlerini (süs ve güzelliklerini) açığa vurmasınlar. (Baş) örtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Zinetlerini kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından (mü'minelerden), sağ ellerinin altında bulunanlardan (cariyelerden), erkekliği kalmamış (arzusuz ve iktidarsız) hizmetçilerden, kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri zinetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki felaha (kurtuluşa) eresiniz."(24-Nur 31)

Bu ayetteki "(Baş) örtülerini yakalarının üzerine koysunlar" buyruğunu baş örtüsü olarak anlamak istemeyenler Ahzab 59'u da kısmen dikkate alarak "O dönemde köle veya cariye kadınlar göğüslerini örtmedikleri için bu buyruk ile mü'mine kadınlara göğüslerini örtmeleri emredilmektedir" diyebilmektedirler. Tabi ki ne ayet-i kerimeyle, ne de bize ulaşan sahih rivayetlerle kesinlikle uyuşmayan tuhaf bir yaklaşımdır bu!. Ayetteki zinet ifadesi, parantez içi açılımda belirttiğimiz gibi kadının süs ve güzellikleridir. "Zinetlerini açığa vurmasınlar, örtülerini yakalarının üzerine koysunlar-örtsünler" buyruğunu başın değil göğüslerin örtülmesi olarak anlayanlar, ayetin devamını dikkate almayan kimselerdir.

Yazının tamamı...

"En karamsar vakitlerinizde bile yaşama isteğinizi ve Allah'a kulluk heyecanınızı kaybetmeyiniz. Çünkü her güzel şeyin, en güzel bir şekilde bulunduğu cennette dahi Allah'ı hoşnut edebileceğimiz böylesi vakitler yoktur. Allah'ı hoşnut etmek isteyen müslümanlar için yaşadığımız dünya vakitleri, cennet vakitlerinden çok daha değerlidir."
"Hiç kimseye ve hiçbir gruba "Size geleceğiz" demiyoruz. Hiçbir kimseye ve hiçbir gruba "Bize gelin" de demiyoruz. Ne dediğimiz açıktır. Gelin hep birlikte Allah ve Resulünün tartışmasız daveti olan Kur'an-ı Kerim'e icabet edelim."
"Yüce Kitabımızdaki "Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de grup grup olanlar (var ya), senin onlarla hiçbir ilişkin (alakan) yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra O, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. (6-En'am 159)" buyruğuna iman ve teslimiyet gösteren müslümanlar olarak, İslam ümmetinin bütünlüğünü değil kendi mezhep, meşrep ve fırkalarını önceleyerek dinlerini parçalayanlarla bizim de bir ilişiğimiz ve onlarla tartışacağımız bir husus yoktur. Elbetteki onlara da dua ediyor, "Allah hepimizi hak ve hakikatte birleştirsin" diyoruz."
"Burası öncelikle halka değil hakka açık özel ve küçük bir sitedir. Ayet-i kerimelere muhalif yollarda karşılaşılan sorunları tartışma ve çözme gayesi olmadığı gibi vahiyden kaynaklanmayan popüler gündemlere de dahil olma niyeti yoktur. Bu sitedeki yegane hedefimiz hakkı anlayan ve yaşamaya çalışan az sayıdaki kardeşlerimizle rivayetlere değil ayetlere dayalı hakkı konuşmak ve paylaşmaktır. Bundan başka bir gayesi olanlar bu özelimize saygı göstererek lütfen bizden ve bu siteden uzak dursunlar."
...