Eski Masaüstü Görünüm

Kur'an İçerisinde Arama


Sayfayı Yenile Arapça Metin Arama (Harekeli)

Aranan Kelime : dalle
Aranan Yer : Arapça Kelime Meali (Latin Harfleriyle)
Bulunan Sonuç : 38
 1. 10-Yunus 108
  ve men dalle : ve kim dalâlette olduysa
 2. 10-Yunus 30
  ve dalle : ve uzaklaştı
 3. 11-Hûd 21
  ve dalle an-hum : ve onlardan saptı, uzaklaştı (gitti)
 4. 16-Nahl 125
  dalle : dalâlette oldu, saptı
 5. 16-Nahl 87
  ve dalle : ve saptı, gitti
 6. 17-İsrâ 67
  dalle : saptı, gitti
 7. 17-İsrâ 15
  ve men dalle : ve kim dalâlette ise
 8. 18-Kehf 104
  dalle : saptı (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla oldu)
 9. 2-Bakara 108
  dalle : saptı
 10. 20-Tâ-Hâ 79
  ve edalle : ve dalâlette bıraktı
 11. 20-Tâ-Hâ 85
  ve edalle-hum : ve onları dalâlete düşürdü
 12. 25-Furkan 29
  edalle-nî : beni saptırdı
 13. 26-Şuarâ 99
  edalle-nâ : bizi dalâlette bıraktı
 14. 27-Neml 92
  dalle : dalâlette kaldı
 15. 28-Kasas 75
  ve dalle : ve sapıp uzaklaştı
 16. 30-Rûm 29
  edalle allâhu : Allah dalâlette bıraktı
 17. 30-Rûm 41
  ba'dallezî (ba'de ellezi) : bir kısmı ki o
 18. 33-Ahzâb 36
  dalle : dalâlette, saptı
 19. 36-Yâsin 62
  edalle : dalâlette bıraktı, saptırdı
 20. 37-Sâffât 71
  dalle : dalâlette oldu
 21. 39-Zümer 41
  dalle : dalâlete düştü, dalâlette kaldı
 22. 4-Nisâ 88
  edalle : dalâlette bıraktı, saptırdı
 23. 4-Nisâ 136
  dalle : saptı
 24. 4-Nisâ 116
  dalle : dalâlette oldu, saptı
 25. 41-Fussilet 48
  ve dalle : ve saptı, uzaklaşıp gitti
 26. 45-Câsiye 23
  ve edalle-hu : ve dalâlette bıraktı
 27. 47-Muhammed 1
  edalle : boşa çıkardı
 28. 47-Muhammed 8
  ve edalle : ve boşa çıkardı
 29. 5-Mâide 105
  men dalle : dalâlette olan kimse
 30. 5-Mâide 12
  fe kad dalle : artık sapmış olur
 31. 53-Necm 2
  dalle : sapmadı
 32. 53-Necm 30
  dalle : sapan (dalâlette kalan)
 33. 6-En'âm 94
  ve dalle : ve saptı, uzaklaştı, kayboldu
 34. 6-En'âm 24
  ve dalle : ve saptı, uzaklaştı, gitti
 35. 60-Mümtehine 1
  kad dalle : sapmış olur
 36. 68-Kalem 7
  dalle : dalâlette, saptı
 37. 7-A'râf 53
  ve dalle : ve saptı, uzaklaştı, ayrıldı
 38. 93-Duhâ 7
  dâllen : dalâlette olanların arasında olma, dalâlette olma, hidayette olmama