Eski Masaüstü Görünüm

Fâtiha Suresi1Bakara Suresi2Âl-i İmrân Suresi3Nisâ Suresi4Mâide Suresi5En'âm Suresi6A'râf Suresi7Enfâl Suresi8Tevbe Suresi9Yunus Suresi10Hûd Suresi11Yusuf Suresi12Ra'd Suresi13İbrahim Suresi14Hicr Suresi15Nahl Suresi16İsrâ Suresi17Kehf Suresi18Meryem Suresi19Tâ-Hâ Suresi20Enbiyâ Suresi21Hac Suresi22Mü'minûn Suresi23Nûr Suresi24Furkan Suresi25Şuarâ Suresi26Neml Suresi27Kasas Suresi28Ankebût Suresi29Rûm Suresi30Lokman Suresi31Secde Suresi32Ahzâb Suresi33Sebe Suresi34Fâtır Suresi35Yâsin Suresi36Sâffât Suresi37Sâd Suresi38Zümer Suresi39Mü'min Suresi40Fussilet Suresi41Şûrâ Suresi42Zuhruf Suresi43Duhân Suresi44Câsiye Suresi45Ahkaf Suresi46Muhammed Suresi47Fetih Suresi48Hucurât Suresi49Kaf Suresi50Zâriyât Suresi51Tûr Suresi52Necm Suresi53Kamer Suresi54Rahmân Suresi55Vâkıa Suresi56Hadid Suresi57Mücâdele Suresi58Haşr Suresi59Mümtehine Suresi60Saf Suresi61Cum'a Suresi62Münâfikûn Suresi63Teğabün Suresi64Talâk Suresi65Tahrim Suresi66Mülk Suresi67Kalem Suresi68Hâkka Suresi69Meâric Suresi70Nuh Suresi71Cin Suresi72Müzzemmil Suresi73Müddessir Suresi74Kıyamet Suresi75İnsan Suresi76Mürselât Suresi77Nebe Suresi78Nâziât Suresi79Abese Suresi80Tekvir Suresi81İnfitâr Suresi82Mutaffifin Suresi83İnşikak Suresi84Bürûc Suresi85Târık Suresi86A'lâ Suresi87Ğâşiye Suresi88Fecr Suresi89Beled Suresi90Şems Suresi91Leyl Suresi92Duhâ Suresi93İnşirâh Suresi94Tin Suresi95Alak Suresi96Kadir Suresi97Beyyine Suresi98Zilzâl Suresi99Âdiyât Suresi100Kâria Suresi101Tekâsür Suresi102Asr Suresi103Hümeze Suresi104Fil Suresi105Kureyş Suresi106Mâ'ûn Suresi107Kevser Suresi108Kâfirûn Suresi109Nasr Suresi110Tebbet Suresi111İhlâs Suresi112Felâk Suresi113Nâs Suresi114
A'lâ Suresi87A'râf Suresi7Abese Suresi80Âdiyât Suresi100Ahkaf Suresi46Ahzâb Suresi33Âl-i İmrân Suresi3Alak Suresi96Ankebût Suresi29Asr Suresi103Bakara Suresi2Beled Suresi90Beyyine Suresi98Bürûc Suresi85Câsiye Suresi45Cin Suresi72Cum'a Suresi62Duhâ Suresi93Duhân Suresi44En'âm Suresi6Enbiyâ Suresi21Enfâl Suresi8Fâtiha Suresi1Fâtır Suresi35Fecr Suresi89Felâk Suresi113Fetih Suresi48Fil Suresi105Furkan Suresi25Fussilet Suresi41Ğâşiye Suresi88Hac Suresi22Hadid Suresi57Hâkka Suresi69Haşr Suresi59Hicr Suresi15Hucurât Suresi49Hûd Suresi11Hümeze Suresi104İbrahim Suresi14İhlâs Suresi112İnfitâr Suresi82İnsan Suresi76İnşikak Suresi84İnşirâh Suresi94İsrâ Suresi17Kadir Suresi97Kaf Suresi50Kâfirûn Suresi109Kalem Suresi68Kamer Suresi54Kâria Suresi101Kasas Suresi28Kehf Suresi18Kevser Suresi108Kıyamet Suresi75Kureyş Suresi106Leyl Suresi92Lokman Suresi31Mâ'ûn Suresi107Mâide Suresi5Meâric Suresi70Meryem Suresi19Mü'min Suresi40Mü'minûn Suresi23Mücâdele Suresi58Müddessir Suresi74Muhammed Suresi47Mülk Suresi67Mümtehine Suresi60Münâfikûn Suresi63Mürselât Suresi77Mutaffifin Suresi83Müzzemmil Suresi73Nahl Suresi16Nâs Suresi114Nasr Suresi110Nâziât Suresi79Nebe Suresi78Necm Suresi53Neml Suresi27Nisâ Suresi4Nuh Suresi71Nûr Suresi24Ra'd Suresi13Rahmân Suresi55Rûm Suresi30Sâd Suresi38Saf Suresi61Sâffât Suresi37Sebe Suresi34Secde Suresi32Şems Suresi91Şuarâ Suresi26Şûrâ Suresi42Tâ-Hâ Suresi20Tahrim Suresi66Talâk Suresi65Târık Suresi86Tebbet Suresi111Teğabün Suresi64Tekâsür Suresi102Tekvir Suresi81Tevbe Suresi9Tin Suresi95Tûr Suresi52Vâkıa Suresi56Yâsin Suresi36Yunus Suresi10Yusuf Suresi12Zâriyât Suresi51Zilzâl Suresi99Zuhruf Suresi43Zümer Suresi39
Alak Suresi96Kalem Suresi68Müzzemmil Suresi73Müddessir Suresi74Fâtiha Suresi1Tebbet Suresi111Tekvir Suresi81A'lâ Suresi87Leyl Suresi92Fecr Suresi89Duhâ Suresi93İnşirâh Suresi94Asr Suresi103Âdiyât Suresi100Kevser Suresi108Tekâsür Suresi102Mâ'ûn Suresi107Kâfirûn Suresi109Fil Suresi105Felâk Suresi113Nâs Suresi114İhlâs Suresi112Necm Suresi53Abese Suresi80Kadir Suresi97Şems Suresi91Bürûc Suresi85Tin Suresi95Kureyş Suresi106Kâria Suresi101Kıyamet Suresi75Hümeze Suresi104Mürselât Suresi77Kaf Suresi50Beled Suresi90Târık Suresi86Kamer Suresi54Sâd Suresi38A'râf Suresi7Cin Suresi72Yâsin Suresi36Furkan Suresi25Fâtır Suresi35Meryem Suresi19Tâ-Hâ Suresi20Vâkıa Suresi56Şuarâ Suresi26Neml Suresi27Kasas Suresi28İsrâ Suresi17Yunus Suresi10Hûd Suresi11Yusuf Suresi12Hicr Suresi15En'âm Suresi6Sâffât Suresi37Lokman Suresi31Sebe Suresi34Zümer Suresi39Mü'min Suresi40Fussilet Suresi41Şûrâ Suresi42Zuhruf Suresi43Duhân Suresi44Câsiye Suresi45Ahkaf Suresi46Zâriyât Suresi51Ğâşiye Suresi88Kehf Suresi18Nahl Suresi16Nuh Suresi71İbrahim Suresi14Enbiyâ Suresi21Mü'minûn Suresi23Secde Suresi32Tûr Suresi52Mülk Suresi67Hâkka Suresi69Meâric Suresi70Nebe Suresi78Nâziât Suresi79İnfitâr Suresi82İnşikak Suresi84Rûm Suresi30Ankebût Suresi29Mutaffifin Suresi83Bakara Suresi2Enfâl Suresi8Âl-i İmrân Suresi3Ahzâb Suresi33Mümtehine Suresi60Nisâ Suresi4Zilzâl Suresi99Hadid Suresi57Muhammed Suresi47Ra'd Suresi13Rahmân Suresi55İnsan Suresi76Talâk Suresi65Beyyine Suresi98Haşr Suresi59Nûr Suresi24Hac Suresi22Münâfikûn Suresi63Mücâdele Suresi58Hucurât Suresi49Tahrim Suresi66Teğabün Suresi64Saf Suresi61Cum'a Suresi62Fetih Suresi48Mâide Suresi5Tevbe Suresi9Nasr Suresi110

Kur'an-ı Kerim

Euzubillahimineşşeytaniracim  Bismillahirrahmanirrahim

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınarak, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Bizlere bu yüce Kitab'ı indiren ve günümüze kadar ilk günkü tazeliğinde koruyan Rabbimize hamdederiz. Bir hidayet rehberi olarak bu Kitab'ın bizlere indirilmesinde büyük bir rahmet vesilesi ve yaşanmasında rahmet örneği olan Resulullah (s.a.v.) Efendimize, bütün nebilere, resullere, sıddıklara, şehidlere ve salihlere salat ve selam ederiz.

Kur'an-ı Kerim'i okurken ve dinlerken, nasıl bir Kitab'ı okuduğumuzu ve dinlediğimizi bilmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim herkese, her kesime hitab eden açık ve anlaşılır bir Kitab'dır. İnsanların akıl, kültür, tahsil ve anlayış farklılıkları dikkate alınarak farklı biçim-anlatım veya versiyonlarda değişik kitablar halinde inmemiştir. Kur'an-ı Kerim tek bir Kitab'dır ve kültür veya anlayış farklılıkları ne olursa olsun herkese hitab etmekte ve her kesim için açık-anlaşılır bir davette bulunmaktadır. Ayetlerin hiç tahsili olmayan kimseler için bile açık ve anlaşılır olması, ilimde kendilerince yüksek noktalara gelmiş olan kimselerin bu ayetlerden daha fazla faydalanamayacakları anlamına gelmez. Sureleri veya ayetleri anlam içerikli fotoğraflara benzetirsek, bu fotoğraflara kendi bulundukları yerden bakan kimseler dahi genel ve önemli gerçekleri farkedebilirler. Ancak bu surelere ve ayetlere -Kelam Sahibine tevekkül duygusuyla- yaklaşıldıkça ve Kur'an-ı Kerim'in bütününe bağlı tefekkür faaliyetleriyle ayetlerle ilgili fotoğraflar büyütüldükçe (bir önceki gerçeği tekzip etmeyen fakat anlam ve içeriğini zenginleştiren) yeni yeni gerçeklerle karşılaşılmaktadır. Sure ve ayetlerle ilgili bu fotoğraflar doğru bir istikametteki düşünsel çalışmalarla ne kadar büyütülürse büyütülsün pixel değerleri sonsuza doğru gittiğinden (beşeri fotoğraflarda son durak olan pixellerle-donuk renk kareleriyle değil) daha derin gerçeklerle karşılaşılmakta ve hangi anlayış seviyesine yükselinirse yükselinsin, İlahi kelamın bu yüceliğini görüp-bilenler için hiçbir zaman "Artık tamam. Bu sure ve ayetler hakkıyle görülmüştür, görülecek başka bir şey kalmamıştır" aşamasına gelinememektedir.

İşte bizler böyle bir Kitab'a,

böylesine muhteşem bir nimete sahip olan insanlarız. Ayetleri bu bilinçle okuyup dinlemeli, bu farkındalıkla düşünüp-tefekkür etmeliyiz. İçinde yaşadığımız böyle bir dünyada kendisini temizleyip-yenileyerek diri kalmak isteyen her kardeşimize, günde en az yirmi ayeti (tegannisiz sade bir kıraatle) metninden dinlerken, doğruya yakın bir mealden takip etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiye dediğimiz bu farza göre kendilerini proglamlayıp, iş-seyehat veya hastalık gibi engelleri dikkate alarak programlarını iki-üç gün önünden takip edecek olan kardeşlerimizin, büyük hayır ve rahmetlerle karşılaşacağını umuyoruz.

Kur'an-ı Kerim'i bu sitede dinleyip mealini takip etmek istiyen kardeşlerimiz için ihlaslı okuyuşunu yüreğimizde hissettiğimiz Davud Kaya kardeşimizin güzel kıraatiyle birlikte "kuranmeali.org" sitesinden aldığımız kelime mealini de ilave ettik. Bu kardeşlerimize teşekkür ediyor ve Rabbimizden hayırlarına vesile olmasını diliyoruz.

Seksenli yılların ortasında bilgisayara yükleyip, genel Kur'an anlayışı ile 25-30 yıldır tashih ettiğimiz bu türkçe mealin ise doğruya oldukça yakın bir meal olduğunu düşünüyoruz. Bu türkçe meal üzerinde ayet metnine sadık kalıp Kur'an bütünlüğünü dikkate alarak gücümüz nisbetince titizlikle çalışmamıza rağmen elbetteki henüz farkedemediğimiz hatalarımız olmuştur. Bu hatalarımız mealde (arapça ifadenin bire bir karşılığını veremediğimiz için) olabileceği gibi, parantez içi ilavelerimizde de olabilir. Çünkü Kur'an ayetleri anlam itibariyle hem çok derin, hem de çok boyutludur. Parentez arası ilavelerimizle kendimize göre çok önemli gördüğümüz bu anlamlardan birisine işaret ederken, bizim gördüğümüz anlamdan çok daha önemli olan bir başka anlamı istemeyerek perdelemiş olabiliriz. Böylesi hatalarımızla karşılaştığınız zaman lütfen bizleri hemen ikaz ediniz. Ayrıca "kuranmeali.org" sitesinden aldığımız kelime meali bölümünde de bazı kelimelere anlam verilirken, ayete yüklenen genel anlam zannıyla bazı kelimelerin sözlük anlamı dışına çıkılmış olabilir. Bu gibi hataları gördüğünüzde bizleri uyarıp-ikaz ediniz ki bu çalışma hem sizin için, hem de kardeşleriniz için rahmet olsun.

Umduğumuz bu rahmetin sahibi olan Rahman'a emanet olun..Yorum Yap


Yorumlar yeniden eskiye doğru sıralanmıştır.
Sıralamayı çevirmek için tıklayınız.

Mahmut ...
11-07-2024 19:10
#5874
Sure: 41-Fussilet Suresi Ayet: 25

Bende cin musallatı var. Ben nasıl Allah'a kendimi afettireceğim? Ben de mi ebediyen kaybettim?
insandergisi.com :

Değerli Kardeşimiz,

25- Biz onlara (inkarları nedeniyle) birtakım yakın arkadaşlar musallat ettik de, onlar önlerinde ve arkalarında olanları kendilerine süslü gösterdiler. Kendilerinden önce gelip-geçmiş cin ve insan toplulukları için hak olan (azab) sözü onların üzerine de hak oldu. Gerçekten onlar hüsrana (ebedi ziyana) uğrayanlardı. (41-Fussilet 25)

Öncelikle ayette bahsi geçen musallatın "vesvese veren şeytanlar/cinler" olduğunu ifade etmek isteriz. Burada halk arasında bahsi geçen "cin musallatı" söz konusu değildir. Dolayısıyla "cin musallatına uğrayan kimseler ebediyen kaybetmiş kimselerdir" şeklinde bir düşünceye kapıldıysanız, bu düşüncenizin hatalı olduğunu ve tevbe kapılarının "samimi" her insana açık olduğunu hatırlatmak isteriz.

104- Onlar Allah'ın kullarının tevbelerini kabul edeceğini ve sadakaları alacağını (geri çevirmeyeceğini) bilmiyorlar mı? Hiç şüphesiz Tevvab (tevbeleri kabul eden), Rahim (rahmetiyle çok esirgeyen) O'dur. (9-Tevbe 104)

53- De ki "Ey kendi nefislerine karşı (kendileri aleyhine) haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden umud kesmeyin. Şüphesiz Allah (bütün) günahları bağışlar. O elbetteki Gafur'dur (çok bağışlayandır), Rahim'dir (rahmetiyle çok esirgeyendir)." (39-Zümer 53)

Konuyla ilgili olarak merhum Mehmed ALAGAŞ hocamızın aşağıdaki yazısını da okursanız, İnşallah faydası olacağını ümit ediyoruz :

Cinler Ve Cinlerden Uzak Durmak


Selametle..


Amine
08-05-2024 09:45
#5860
Sure: 33-Ahzâb Suresi Ayet: 10

Ayeti güzel, mealini beğendim.
Gamze Gürer
26-04-2024 17:42
#5856
Sure: 18-Kehf Suresi Ayet: 22

Teşekkürler
Taha Uslu
21-03-2024 17:05
#5819
Sure: 15-Hicr Suresi Ayet: 97

Geçen gün bir video izledim, müslüman olmayan kişiler müslümanları ve dinimizi kötülüyordu, çok canım sıkılmıştı. Diğer gün bu ayeti gördüm ve okudum. Allah birdir.
Ayşegül Sb
08-03-2024 22:27
#5797
Kuran Sayfası

Bilgisayarımın Yer İşaretleri Çubuğunun kadim sekmesi. Her an pratik bir ulaşım..
Yavuzyılmaz
10-11-2023 16:24
#5752
Sure: 33-Ahzâb Suresi Ayet: 35

Güzel.
Ender Korkut
09-11-2023 16:44
#5751
Sure: 2-Bakara Suresi Ayet: 153

Çok teşekkür ederiz sağolun.
Barış Alper
24-10-2023 20:16
#5747
Sure: 17-İsrâ Suresi Ayet: 36

Tebrik ederim maşallah sesine.
Buket
13-10-2023 12:16
#5742
Sure: 55-Rahmân Suresi Ayet: 56

Çalışmalarınız için Allah razı olsun. Dua ile.
Rıdvan Karaali
07-10-2023 04:05
#5739
Sure: 3-Âl-i İmrân Suresi Ayet: 194

Allah'ım bizde okuduk ve duamızı kabul et. Amin.
Ahmet Arslan
15-09-2023 11:01
#5731
Sure: 2-Bakara Suresi Ayet: 30

'Halife' kelimesinin kökeni 'yerine geçen' anlamındadır. Bu ayetten insanoğlunun başka bir varlıktan sonra geldiği anlamını çıkarabilir miyiz? Kuran-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirirken bazı hatalar yapılmış olabilir mi?
insandergisi.com :

Değerli Kardeşimiz,

30 - Hani Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife kılacağım" demişti. Onlar da "Biz Seni övüp-yüceltir ve takdis ederken orada fesad çıkarır ve kanlar akıtır birini mi (halife) kılacaksın?" dediler. (Allah) "Şüphesiz Ben sizin bilmediğinizi bilirim" dedi. (2-Bakara 30)

Ayette zikredilen 'halife' kelimesi, yeryüzünde yaşayıp çoğalan insan nesillerinin ve kavimlerin birbirleriyle olan halef-selef ilişki bağlamında anlaşılmalıdır. Yüce Kitabımızda bu konuya ilgili olarak birçok ayet bulunmaktadır. Kısa bir cevap olması bakımından, merhum Mehmed ALAGAŞ hocamızdan yaptığımız iki alıntıyı, ilgili çalışmaların linkleriyle birlikte dikkatinize sunuyoruz :

------------------

"Rahman olan Rabbimizin meleklere;

... Ben yeryüzünde bir halife kılacağım ... (2-Bakara 30)

buyurması, evvel ve ahir ilmine sahip olan Rabbimizin bu yaratılış serüveninin dünyada devam edip-asıl itibariyle dünyada sürdürüleceğini meleklere beyanıdır. Nitekim "Siz" ifadesiyle yaratılışın tekil değil çoğul olarak zikredildiği;

Sizi ondan (topraktan) yarattık yine ona geri çevireceğiz ve bir kere daha sizi ondan çıkaracağız. (20-Taha 55)

buyruğunda ve benzer ayetlerde Adem (a.s.) ve Havva validemizden sonra dünyada devam edecek olan bu yaratılış serüveninin altı çizilmektedir."

https://www.insandergisi.com/adem-asin-yaratildigi-cennet-dunya-miydi-73h.html

------------------

"Evet,
ne yarattığını bilen ve her şeyi bir kader üzere yaratan şanı yüce Rabbimiz, insanlar daha varlık alemine çıkmadan onların ne yapıp-yapmayacaklarını bilen bir Rabdir. Daha açık bir ifadeyle insanlar daha varlık alemine çıkmadan onlardan bir kısmının Kendisini tenzih ve takdis edeceklerini, bir kısmının da yeryüzünde kan döküp-fesat çıkaracaklarını bilen bir Rabdir. Peki yaratılması murad edilen insanlıkla ilgili bu gaybi gerçeği sadece Rabbimiz mi biliyordu? A’raf 7 ayetini tekrar tefekkür edersek şanı yüce Rabbimiz “Ben” değil “Biz” ifadesini kullanarak “Andolsun ki (yaptıkları her şeyi) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Çünkü biz gaibler (onlardan habersizler) değildik. (7-A'raf 7)” buyurmaktadır. Buradaki “Biz” ifadesine cinler değil melekler dahil olacağı için gülümseyerek “Melekler de insanın yeryüzünde kan dökeceğini-fesat çıkaracaklarını biliyorlar mıydı?” sorusunu sorabiliriz.

Tabi ki bu soruya hep bir ağızdan ve ortak olarak “Evet biliyorlardı?” cevabını verebileceğiz. Bizimle birlikte bu ortak cevabı veren kardeşlerimizle ayrıldığımız ve ortaklığımızın bittiği nokta ise “Melekler bunu nereden biliyorlardı?” sorusunun cevabındadır. Yaratıcıya ait meseleyi ısrarla yaratılmışlık penceresinden tanımlamaya kalkışan bu kardeşlerimiz, “Yaratılış Tarihi” kitabımızda açıkladığımız gibi Rabbimizin “Meleklere Ben yeryüzünde bir beşer-insan-halife yaratacağım” buyruğundaki harf ve kelimelerden münezzeh olan vahyi anlatım ve meleklere yapılan vahyi açıklamanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışmadıkça, bu meseleyi de anlayamayacaklardır."

https://www.insandergisi.com/7-adem-asdan-once-insan-beser-var-miydi-135h.html

------------------

Selametle..


Tekmile Baser
19-08-2023 16:24
#5724
Sure: 7-A’râf Suresi Ayet: 69

Allah razı olsun. Çok güzel bir uygulama. Ayetler tecvit uygulamalı olsa çok harika olacak.
Arda
08-08-2023 07:34
#5720
Sure: 22-Hac Suresi Ayet: 77

Çok iyi
Raziye Ünal
03-08-2023 07:19
#5717
Sure: 7-A’râf Suresi Ayet: 165

Allah sizlerden razı olsun güzel kardeşim, kardeşlerim.
Atasoy
24-06-2023 20:58
#5702
Sure: 51-Zâriyât Suresi Ayet: 58

Selam ve dua ile.
Yasemin Çin
30-05-2023 06:00
#5697
Kur’an, Dirileri Uyandırmak İçin İndirildi!

"O-Kur'an, Allah'tan gelmiş bir mesaj-uyarı-hatırlatma ve öğüttür; özünde apaçık olan ve gerçeği dosdoğru gösteren bir ilahî hitabedir. Yaşamakta-diri-canlı olanları uyandırması, uyarması ve gerçeği örten nankörler-inkârcılar aleyhine Allah'ın gerekçeli hükmünü bildirmek için indirilmiştir." (Yâsin, 69, 70)

* Binbeşyüz yıl önceden, ALLAH KUR'AN'ın, diri-yaşayan-canlı olanı uyarmak-uyandırmak için olduğunu söylerken; Kitabın tamamı gibi, uyarının yapıldığı Yâsin Sûresi de ne acı-ne yazık ki, cenazelerde-mezarlarda ölülere üfürülmektedir!? Müzik eseri(?!) gibi nağmelerle(!) ve anlamadan okumak; en değerli SÖZLERin Sahibi ALLAH'a ve Kitabı KUR'AN'a en büyük saygısızlık değil midir?

"Arap diliyle ifade edilmiş bir hitabe olarak Kur'an'ı indirdik. Kur'an'da uyarıları teker teker apaçık dile getirdik ki, insanlar sorumluluk bilinci taşısınlar yahut bu Kitap onlarda yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirsin." (Taha, 113)

* (İlk muhatabı Araplar olduğu için Arap dilinde-Arapça!)
insandergisi.com :

Değerli Kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'i abartılı nâmelerden uzak, temiz/güzel bir kıraatle okumak, bu okuma anlamadan yapılıyor olsa bile hayırlı ve güzel bir ameldir. Kaldı ki namaz kılabilmek için bu okumayı yapmak (anlamadan da olsa) bir mecburiyettir. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'i anlama çabasıyla okumamızın önünde bir engel değildir. Eleştirinizin, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anladıklarıyla amel etmek gibi endişeleri olmayan kardeşlerimize yönelik olduğunu düşünüyor ve tüm kardeşlerimizi, Kur'an-ı Kerim'i, anlamak ve anladıklarıyla amel etmek çabası ile okumaya davet ediyoruz.

İkazınız için Allah razı olsun.
Selametle..


Çiğdem Saraç
21-05-2023 12:26
#5695
Lütfen Bu Siteyi Koruyun

Hocam selamün aleyküm. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye çalışırken daha bir kaç gün önce sitenizi buldum ve bulduğum günden beri en çok ziyaret ettiğim web sitesi bu. Kur'an-ı Kerimi ezberlemek isteyenler için çok ama çok faydalı bir site olmuş. Ellerinize yüreğinize sağlık. Bu sitenin korunması hatta bütün talebelere de haber verilmesi gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu web sitesine bir şey olmaz da bizler de sonuna kadar istifade ederiz.
Gülhan
18-04-2023 16:27
#5658
Sure: 8-Enfâl Suresi Ayet: 9

Öncelikle özür diliyorum, halk arasında Kuran-ı Kerim'in anlamlarının ya da yazılı içeriğinin değiştirildiği söylentisi ne derece doğru?
insandergisi.com :

Değerli Kardeşimiz,

Özür dileyecek bir soru sormadınız, samimi bir şekilde dert edindiğiniz bir meseleyi sormuşsunuz. 'Benzer endişeler taşıyan başka kardeşlerimiz de olabilir' düşüncesiyle, sorunuzu ve kısa cevabımızı bu bölümde yayınlamanın uygun olacağını düşündük.

Sizin de 'söylenti' olarak duymuş olduğunuz üzere, kimi art niyetli çevreler; ayetlerin ve ayetlerde geçen kelimelerin anlamlarını değiştirmeye/tahrif etmeye ve böylece Kur-an'ı Kerim'in doğru bir şekilde anlaşılmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Ancak Kur'an-ı Kerim'in tamamı, her bir ayetine, her bir kelimesine ve her bir harfine kadar, hem lafzen hem de lafızların anlamları yönünden Rabbimizin koruması altındadır ve bunların değiştirilmesi ya da silinmesi mümkün değildir :

"Hiç şüphesiz ki zikri (Kur'an'ı) Biz indirdik ve onun koruyucuları da gerçekten Biziz." (15-Hicr 9)

O yüzden, El-Kerim ve El-Mü'min Rabbimizin vaadine güvenmeli, elimizdeki Kur'an-ı Kerim mushaflarının sıhhati konusunda hiçbir endişeye kapılmamalı ve Kitabımıza dört elle sarılmalıyız.


İlhan Akay
12-04-2023 16:13
#5646
Selam ve dua ile..

Allah razı olsun kardeşlerim sitenizi uzun zamandır kullanıyorum, benim aradığım herşey mevcut, Allahu Teala emeği geçenlerin, seyyiatlarını hasenatlara tebdil buyursun, ne sıkıntınız varsa gidersin, her iki cihanda aziz eylesin, amel defterlerinizi kıyamete kadar kapatmasın ve en üstün ecirlerle doldursun Amin..Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun.
Amine Tuna
02-04-2023 23:36
#5629
Sure: 9-Tevbe Suresi Ayet: 83

Çok güzel bir çalışma. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Sevgi
26-03-2023 22:50
#5616
Sure: 96-Alak Suresi Ayet: 1

Kuran'ı yeni öğrenmeye başladım. Bu yüzden Arapçasını dinlerken yavaşlatma opsiyonu da olursa mükemmel olur.
Gerçekten inanılmaz bir site yapmışsınız. Play Store'da olsa direkt indirirdim.
Allah sizden razı olsun.
insandergisi.com :

Değerli kardeşimiz,

İlginiz ve hayır duanız için teşekkür ederiz.

Dinlemekte olduğunuz surenin okunma hızını değiştirebilmek mümkün. Yardım bölümünde bulunan "Ayet kıraatlerini bilgisayarıma indirebilir miyim?" başlığının altında, 'Oynatma hızı' menüsüne nasıl ulaşacağınızı gösteren açıklamalar mevcuttur.


İlhan Esen
07-03-2023 12:30
#5579
İletişim Formu

İyi günler ben sitenizdeki Amenerrasûlü videosunu nasıl masa üstüne indirebilirim diye soracaktım? Şimdiden teşekkürler.
insandergisi.com :

Değerli Kardeşimiz,

Sure ve Aşırlar bölümündeki kıraatler video formatında olmadığı için maalesef masaüstüne indirebilme özelliği bulunmamaktadır. Bunun yerine ayet ayet indirme özelliğini kullanabilirsiniz. Yardım sayfamızda ayet kıraatlerini nasıl indirebileceğiniz anlatılmaktadır.

Diğer bir yöntem olarak, internetten ücretsiz indirebileceğiniz ekran kaydedici uygulamaları önerebiliriz. Bu gibi uygulamalar, ekranda oynatılmakta olan içeriği video olarak kaydetmenize imkân sağlamaktadır.

Selametle..


Ayşegül
24-02-2023 10:32
#5573
Sure: 11-Hûd Suresi Ayet: 88

Harika ayetlerin kelime kelime çevirisi. Çünkü bazen ayetin tümü olduğu gibi bazen ayet içindeki kelimeleri cümleleri şifa olarak zikir etmem için harika bir yardımcı.
ALLAH RAZI OLSUN.
Sadece çevirilerin güvenilir olmasını Allah'tan diliyorum.
Hilal Yılmaz
13-02-2023 21:23
#5562
Sure: 67-Mülk Suresi Ayet: 9

Nasıl aklınıza bu kadar güzel bir şey geldi?
Muharrem Nayıroğlu
12-02-2023 18:25
#5559
Sure: 24-Nûr Suresi Ayet: 19

Bu ayete göre ahlaksızlığın elim ceza ile cezalandırılacağını söylüyor. Bu cezalandırmalar nasıl onu anlamadım.
insandergisi.com :

Sayın Muharrem NAYIROĞLU,

19- Mü'minler arasında kötülüğün ve çirkinliğin-utanmazlığın yayılmasını arzu edenlere dünyada da, ahirette de acıklı bir azab vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (24-Nûr 19)

Nûr Suresi'nin 19. ayetinde buyurulan dünyevi ve uhrevi cezalandırma/azap tehdidi, ahlâksızlık yapanlar için değil, mü'minler arasında kötülüğün ve çirkinliğin-utanmazlığın yayılmasını 'arzu edenler' içindir. Münferit olarak kötülük/ahlâksızlık yapmakla, mü'minler arasında bu suçların yaygınlaşmasını arzu etmek arasında, işlenen cürümün büyüklüğü ve vehameti bakımından ciddi farklar bulunmaktadır ki bunlardan en başta geleni; 'günahkâr' olmakla 'münafık' olmak arasındaki farktır. Bu büyük cürümü işleyen münafıklar için vaadedilen 'ahiretteki acıklı azabın' Cehennem olduğunu, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili diğer ayetlere dayanarak söyleyebiliriz.

138- Münafıklara kendileri için elim-acıklı bir azab olduğunu müjdele. (4-Nisâ 138)

145- Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın. (4-Nisâ 145)

Münafıklar için vaadedilen 'dünyadaki elim/acıklı azabın' ne olduğunu bilemiyoruz. Ayetin sonundaki "Allah bilir, siz bilmezsiniz" ifadesi, kimlerin münafık olduklarının bilgisiyle ilgili olabileceği gibi, bu dünyevi elim/acıklı azabın ne olduğuyla ilgili de olabilir.

En doğrusunu Allah bilir.

Selametle..


Saffet Akkaya
08-02-2023 08:29
#5554
Sure: 2-Bakara Suresi Ayet: 275

Merhaba, meali yazarken orijinal Arapça kelime 'riba' olduğu halde neden farsça olan 'faiz' kelimesini kullanıyorsunuz? Bir toplumu perişan eden riba kavramının aslında RANT ve TEFECİLİK olduğunu bilmiyor musunuz? Bugün yaşadığımız deprem felaketinin temelinde bu rant çürümesinin yattığını görmüyor musunuz?
insandergisi.com :

Merhaba Sayın Saffet AKKAYA,

Mealimizde yaygın şekilde Türkçe anlamı bilinenler hariç olmak üzere, orijinal Arapça kelimelerin genellikle Türkçe karşılıkları verilmektedir. "Riba" kelimesinin dilimizdeki karşılığı "faiz"dir. Faiz kelimesi de Arapça kökenlidir, Farsça değildir. Riba ve faiz benzer anlamlı kelimelerdir, her iki kelime de -konumuz özelinde- verilen borcun aynı türden bir karşılıkla ancak "fazlasıyla" geri alınması anlamına gelmektedir. Bir kişiye ya da kuruma 1.000 TL verilip karşılığında bir ürün ya da hizmet alındığında bunun adı "alışveriş" olur. Aynı kişiye ya da kuruma 1.000 TL borç verilip 1.001 TL olarak geri alındığında ise 1 TL faiz geliri elde edilmiş olur. Tefecilikte faiz oranları çok daha yüksektir ancak sonuçta faizcilik de tefecilik de aynıdır, her ikisi de haramdır. Rabbimiz faiz yiyenleri son derece şiddetli bir şekilde tehdit etmiştir.

"Rant" kelimesi ise Fransızca kökenlidir, "getiri" anlamına gelmektedir, dilimizde daha çok "emek harcamadan elde edilen kazanım" anlamında kullanılmaktadır. Emek harcamadan edinilen kazanım eğer helâl araç ve yöntemlerle elde ediliyorsa meşrudur. Mesela, alınan bir gayrimenkulün ya da altın, gümüş gibi değerli madenlerin zaman içerisinde değer kazanması kişiye helâl bir kazanç sağlar (zekâtını vermek gerekir).

Yaşadığımız deprem felaketinin temelleriyle alakalı olarak;
"Depremden Kurtulanlar, Ölenler, Çocuklar.." başlıklı alıntıyı dikkatinize sunuyoruz.

Selametle..


Aden Vedat Bozduman
15-01-2023 15:31
#5546
Sure: 67-Mülk Suresi Ayet: 27

Teşekkürler
Mahmut Yıldırım
13-01-2023 08:07
#5543
Sure: 2-Bakara Suresi Ayet: 4

Teşekkürler
Yusuf Günaydın
05-01-2023 08:50
#5540
Sure: 4-Nisâ Suresi Ayet: 34

Tam anlayacağımız dilde. Sade yazılmış...
Sinan Kaya
29-12-2022 11:23
#5531
Sure: 25-Furkan Suresi Ayet: 30

Burada anlatılan ahiret mi, Mehdi a.s'a hitaben mi söyleniyor?
insandergisi.com :

Değerli kardeşimiz,

30- Resul der ki "Ey Rabbim. Kavmim bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir Kitab) olarak bıraktılar." (25-Furkan 30)
31- Biz böylece her peygambere mücrimlerden (suçlu-günahkarlardan) bir düşman kıldık. Hâdi (hidayet edici) ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (25-Furkan 31)
32- Küfredenler dediler ki "Kur'an ona tek bir defada, topluca indirilmeli değil miydi?" Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek (kalbini pekiştirmek) için onu böyle (ayet ayet indirdik) ve onu (belli bir sırayla) tertil üzere (ayırarak tane tane) okuduk. (25-Furkan 32)
33- Onların sana getirdikleri hiçbir misal yoktur ki, Biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. (25-Furkan 33)
34- Yüzleri üstü cehenneme (sürülüp) toplanacak olanlar, işte onlar yerleri en kötü ve yolları en sapık olanlardır. (25-Furkan 34)
https://www.insandergisi.com/25-furkan-suresi-suresi.html

30. ayetin öncesine baktığımızda, kıyamet günü ve akabinde gerçekleşek bir kısım hadiselerden bahsedildiğini görüyoruz ve devamındaki "Kavmim bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir Kitab) olarak bıraktılar" sözünün; Nisâ Suresi'nin 41. ayeti ile uyumlu şekilde, Resûlullah S.A.V. tarafından hesap gününde söylenmiş olabileceği akıllara geliyor :

41- Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların da üzerine seni şahid yaptığımız zaman (halleri) nasıl olacak? (4-Nisâ 41)

Ancak bir sonraki ayette (31. ayet) bulunan "ve kezâlike : ve işte böylece" lafzının 30. ayetle 31. ayeti birbiriyle doğrudan ilişkilendirmesi, 31. ayetteki ifadelerin dünya hayatından ve hidayetten bahsediyor olması, 32. ayetteki "Kur'an ona tek bir defada, topluca indirilmeli değil miydi?" sözleri ve devam eden ayetler, 30. ayetteki sözün hem Resûlullah S.A.V. tarafından hem de yaşadığı dönemde söylendiğini göstermektedir.

En doğrusunu Allah bilir..

Selametle..


Abdulmutalip Şöhlen
18-12-2022 01:02
#5521
Sure: 96-Alak Suresi Ayet: 19

Selamün aleyküm,

Ben Kur'an-ı Kerim'i kendim okuyarak öğrendim, kimseden ders almadan öğrendim, şimdi rahatlıkla okuyabiliyorum çok şükür fakat secde ayetlerini tanımıyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

Saygılarımla
Abdulmutalip
insandergisi.com :

Aleykümselam Abdulmutalip Kardeşimiz,

Kuran'ı öğrenme çabanız için "Maşallah" diyoruz, Rabbimiz çalışmalarınızı bereketlendirsin.. Kuran okurken Rabbimizin ayetlerini mealen de olsa anlamaya çalışmamız ve anladıklarımızla amel etmemiz/itikad edinmemiz son derece önemlidir. İnşallah bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirseniz bu da sizin için hayırlı ve salih bir amel olacaktır.

https://www.insandergisi.com/arama.php

Bu sayfada "Aranacak Kelime" bölümüne " secde " yazıp hemen sağdaki menüden "Ayet Etiketleri" başlığını seçtikten sonra büyüteç simgesine tıklarsanız tüm secde ayetleri gelecektir. Ayrıca Kuran sayfalarımızda tüm secde ayetlerinin yanında bir "secde" simgesi de göreceksiniz. Bu simge Kuran okurken ya da dinlerken secde ayetine geldiğinizi size hatırlatacaktır İnşallah.

Selametle..


Mustafa Yılmaz
01-12-2022 11:47
#5513
Sure: 7-A’râf Suresi Ayet: 29

Çok güzel
Melih Eymen
25-11-2022 22:06
#5508
Sure: 7-A’râf Suresi Ayet: 29

Mükemmel
Muhammed Taha
09-11-2022 20:50
#5493
Sure: 9-Tevbe Suresi Ayet: 60

Çok kolay
Penpe Kızılay
02-10-2022 18:25
#5475
Sure: 19-Meryem Suresi Ayet: 53

Ayetleri manasıyla bilmek istediğim için buradayım İnşallah.
Lee Felix
25-08-2022 19:36
#5449
Sure: 77-Mürselât Suresi Ayet: 20

Çok güzel bir ayet.
Ekrem Sezer
02-08-2022 23:38
#5442
Sure: 5-Mâide Suresi Ayet: 33

Yazılarınız çok güzel, anlamları çok güzel vermişsiniz, emeği geçen tüm kardeşlerimizden ALLAH RAZI OLSUN İNŞALLAH.
Hayati Kubal
18-05-2022 06:59
#5419
Kuran Sayfası Hakkındaki Şikâyetlerim

1- Evvela bu değerli hizmetiniz için Allahım dan sizin için razı olmasını diliyorum. Ben bundan evvelki sayfanızda sure veya ayeti bitirdikten hemen sonra çok rahat bir şekilde Kuran fihristine ulaşıp istediğim surenin istediğim ayetini anında bulabiliyordum. Şimdi bulamıyorum. Tekrar eskisi gibi olmasını sizden arz ediyorum. Saygılarımla.

2- Kardeşim, mutlaka bu hazırladığınız yeni sayfa insanlara daha faydalı olabilmek adına hazırlanmıştır. Ancak ben bu sayfanızda eski sistemden memnundum. Çünki aradığım Sure ve Ayete anında ulaşıyorum. Çünki eski sayfanızın hemen sol tarafında kuran sureleri i fihristi bulunuyordu. Orada önce sureyi, sonrada ayeti bulmak çok kolaydı. Şimdi ne sure bulabiliyor ve ne de ayet bulabiliyoruz. Lütfen tekrar eski sistemi yeniden uygulamaya alın. Yeni sisteminiz baştada belirttiğim üzre belki iyi niyetle hazırlanmaya çalışılmış, ancak her şey karman çorman olmuş. Ben sizden eski sistemi tekrar devreye almanızı arz ediyorum. Allah sizden razı olsun..

3- "Kur'an'ın içinde ara" başlıklı sayfanın hemen altında fihristi için "Alfabetik sıralama", "mushaf sıralaması" ve "nuzül sıralaması" na bastığımda hep ayni sayfa çıkmaktadır. Lütfen bu durumu en kısa zamanda düzeltiniz. Hiç bir şekilde ne istediğim Surelere ve ne de ayetlere erişmem mümkün olmuyor. Ya düzeltiniz ya da eski konuma yeniden ayarlayınız. Şimdiden Allah razı olsun.

4- Değerli yöneticiler, ne sure ve ne de ayet bulamıyorum. Yardım bölümünü bulamıyorum. Bu yeni sayfanız ne maksatla yapıldı bilemiyorum ama hiç ilgilenlere kolaylık getirmiyor. Her şeyi karıştırmışsınız. Lütfen eski sayfaya geçiniz.
insandergisi.com :

Sayın Hayati KUBAL,

Öncelikle şikâyetlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz, Rabbimiz sizden de razı olsun.
Konu ve cevap bütünlüğü açısından, aynı tarihlerde gönderdiğiniz dört farklı mesajı tek mesaj altında birleştirdik.

Muhtemelen sitemizi cep telefonundan kullanıyorsunuz. Özellikle sitemizi cep telefonundan takip eden ve alışık oldukları masaüstü versiyonu arayan sizin gibi değerli kardeşlerimizden gelen ortak bir şikâyet konusuydu yazdıklarınız. Bu gibi problemleri ortadan kaldırmak adına, mobil sayfamızın üst bölümüne yeni bir buton ekledik. "Eski Masaüstü Görünüm" butonuna dokunduğunuzda, siteyi eskiden olduğu gibi masaüstü versiyonda kullanabileceksiniz. Tekrar mobil sayfaya dönmek için yine sayfanın üst bölümünde yer alan "Yeni Mobil Görünüm" butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Siteyi mobil versiyonda kullanmak isterseniz, Kuran sayfasına ve istediğiniz sureye ulaşabilmek için sayfanın sağ-üst bölümünde bulunan "Kur'an-ı Kerim" görseline dokunmanız ve açılacak sayfada "Sure Seç" menüsünden istediğiniz sureyi seçip biraz aşağıdaki "büyüteç" simgesine dokunmanız gerekiyor.

Saygılarımızla..


Ayşe Avcı
20-04-2022 16:48
#5386
Sure: 41-Fussilet Suresi Ayet: 15

İstediğim ayeti açıp dinlemek mümkün olmadı.
insandergisi.com :

Değerli kardeşimiz,

Stemizdeki bazı özelliklerin kullanımıyla ilgili olarak "Yardım" bölümünden faydalanabilirsiniz.


Hacer Ellkud
18-04-2022 08:29
#5380
Sure: 9-Tevbe Suresi Ayet: 128

çok iyi
Yusuf Gögen
06-04-2022 21:47
#5352
Selamün Aleyküm. Allah razı olsun. Pc programı çok güzel. Ama telefondan okuyunca sonraki ayet gelmiyor. Okuma imgesi bazen görünmüyor. Programı gözden geçirirseniz Ramazan'da daha fazla istifade ederiz İnşallah.
insandergisi.com :

Aleykümselam Yusuf kardeşimiz,

Mobil sayfamızda ayet ayet okuma ile ilgili problemi tespit ettik, şu an üzerinde çalışmaktayız. İnşallah en kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturmuş olacağız.

İlginiz, hayır duanız ve ikazınız için teşekkür ederiz.


Beyza Beyza
05-04-2022 18:27
#5351
Önceki format daha iyiydi sanki. Kuranı kerim okurken okuyamadığım kısımları buradan dinleyip doğrusunu öğreniyordum. Ayet ayet olması ve yanda sürelerin olmasi çok iyiydi. Belirtmek istedim. Ayrıca Kuranı okuyan kişinin kim olduğunu öğrenebilirmiyim. Emeğiniz için teşekkürler
insandergisi.com :

Değerli kardeşimiz,

Kur'an sayfamız yine aynı şekilde ayet ayet okumaya uygundur. Konuyla ilgili benzer problemleri yaşayan kardeşlerimize de yardımcı olması bakımından "Yardım" sayfamızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Kur'an sayfamızı bilgisayardan açtıysanız yine sol-yan tarafta tüm surelerin bulunduğunu görebilirsiniz. Sayfamızı cep telefonundan açtıysanız sure listesine bulunduğunuz sayfanın en üstündeki menüden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sure seçip ayet no yazmadan/doğrudan "büyüteç" butonuna dokunursanız, seçtiğiniz sure sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Sayfamızdaki Kur'an-ı Kerim kıraati, değerli kardeşimiz hafız Davut Kaya'ya aittir ki merhum Mehmed Abimiz kendisini "Türkçe Kur'an Meali" sayfamızda şükranla anmıştır.

Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.


Bekir Ziya
27-03-2022 01:44
#5340
Selamünaleyküm. Yeni formatta Kur’an’ı hem yüzünden okuyup hem de aynı anda mealini göremiyorum. Üstte Arapça aslı, altında renkli şekilde kelime meali yapabilirseniz daha iyi olurdu gibime geliyor. Takdir sizin.
insandergisi.com :

Aleykümselam değerli kardeşimiz,

Bu güzel öneriniz için teşekkür ederiz.
İstediğiniz özellik meal sayfalarımızın Arapça Metin bölümlerine eklenmiştir.


Volkan Cengiz
20-03-2022 21:54
#5332
Eleştirilenlere şaşırıyorum. Onca site var görseli olsun, kullanım kolaylığı olsun, açıklamalar vs, eşi benzeri başka site yok. Ya karmakarışıklar, ya da insanın içine sinmeyen ' Kur'an meali okumak sakıncalıdır ' gibi neye hizmet ettiği bilinmeyen uyarılar yapan sözde dinimize hizmet eden siteler. Onların arasında bu site, bana göre bir nimet.

Not: Bence cevap yazmayın. ' doğru ' deseniz alınan, kırılan çıkar.

Ramazan Cansev
17-03-2022 09:42
#5316
Ilk haliyle daha guzeldi “ herseyde oldugu gibi “; yine de siz bilirsiniz.
insandergisi.com :

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle site hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Siteye eklemek istediğimiz bazı özellikler konusunda önceki formata ait teknik altyapının (yazılım dili, sürümü ve donanım) yetersiz kalması nedeniyle birtakım değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Bu da site tasarımı dahil olmak üzere birçok konuda bazı değişiklikler yapmamıza neden oldu. Sitemizin önceki formatında bulunan ve yeni formatta bulunmayan bir özellik ya da siteden istifade etmenizi zorlaştıran bir konu varsa, bizimle paylaşırsanız İnşallah düzeltmeye çalışırız.


Volkan Cengiz
15-03-2022 19:47
#5308
Selamın Aleyküm.

Çok güzel bir site ... Allah sizden razı olsun. Naçizane bir önerim olacak. Site içinde üyelerin hesabı olsa ve ayetleri işaretleyebilse... ’ favorilerim ’ gibi... Bunu da eklesiniz muhteşem olurdu. Saygılarımla...
insandergisi.com :

Ve aleykumselam değerli kardeşimiz,
Öneriniz için teşekkür ediyor, üyelik sistemi aktif hale getirildiğinde bu gibi özelliklerin de ekleneceğini bildiriyoruz. 


Ayşegül Bağcivan
15-03-2022 11:27
#5307
Merhabalar,

Dün akşam bilgisayarımda karşılaştığım güncellemeler için teşekkür etmiştim fakat bugün cep telefonumdaki görüntü için aynı tepkiyi veremiyorum.. Ekranın solunda Sureleri alfabetik, mushaf veya nüzul sırasına göre seçip inceleme imkanı vardı.. Ama şu an çok dar bir kapsamda görüyorum farklı bir ekranda eski sistem var mı yoksa artık böyle mi devam edilecek bilgi verirseniz sevinirim.
insandergisi.com :

Merhabalar değerli kardeşimiz,
Bu sorunun giderildiğini bildiriyor, sizin vesilenizle bu eksikliği bildiren diğer kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. 


Aysegul Bagcivan
15-03-2022 00:06
#5305
Yeni gorunum ve guncellemeler icin tesekkurler, emeklerinize saglik
Fikriye Erşenir
15-02-2022 23:46
#5255
Kelimelerin kök hallerini de yazarsanız daha güzel olur..emeğinize sağlık
Muhammed Aksoy
08-02-2022 21:17
#5247
Selamunaleykum,

verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ederim ALLAH razı olsun İnşaALLAH
Kur'an-ı Kerim Sevgisi
19-04-2021 02:51
#5091
kur'an-ı kerim

benim bildiğim kadar bundan daha iyi kur'an-ı kerim uygulaması yok
Cengiz Kılıç
14-03-2021 12:52
#5033
Elinize sağlık Allah emeği geçen herkesten razı olsun çok faydalı bir iş olmuş.
Yakup Yalcın
13-02-2021 00:40
#5007
Allah sizden razi olsun.
Muhammed Emin
07-02-2021 22:01
#5003
Teşekkürler hocam Muhammed Emin
Eyvan
05-02-2021 14:28
#4994
Hizmetiniz için biz sadece teşekkür edebiliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah sizi cennet sesleriyle mükafatlandırsın.
Gürsel Kılıç
08-11-2020 22:58
#4900
Allah cümlemizden razı olsun Rabbim geçmişlerimize merhamet etsin Çok güzel bir sayfa hazırlar mısınız emeği geçenlerin cümlesine Rabbim razı olsun
Ömer Aydın
15-06-2020 01:20
#4762
Kuran’ı yeni öğrendim
Kuran’ın şimdiki Arapça hatı ile çok kolay okuyabiliyorum
Emeği geçenlerden Allah razı olsun
Izzet Öztürk
23-04-2020 20:57
#4457
Kur'an Yaşamdır

Başta Mehmed Abimden ve vesile olan kardeşlerimizden;
Allah razı olsun.

Bilindiği üzere Allah, Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamber’e yazılı bir metin olarak değil hitap üslubu ile vahyetmiştir. Bu üslup ile vahyedilen âyetler yazı diline çevrilirken, ilk muhataplarının anladığı gibi okuyanlar üzerinde de aynı etkileri bırakması; kelimelerin etimolojisi, semantiği, vurgusu ve ruhu ile birlikte yazı diline aktarılabilmesi ile mümkündür. Yani hitabet dili ile yazı dili birbirine eş değer anlamları ifade etmelidir. Bu ise Kur’ani kavramların orijinal anlamlarının çevirildikleri dile açıklanarak yazılmasını gerekli kılar. Ancak o zaman murad-ı ilâhî doğru anlaşılır ve maksat hasıl olur. Kelimeler (lafızlar), anlaşılması gereken mana ve maksadın suretleridir. Aslolan kelimelerle ifade ve işaret edilen mana ve maksattır. Peygamberler ve onların takipçileri işte bu hakikati kavrayıp hayatlarına tatbik etmişlerdir.

Vahyin amacı insanı Allah, Rab ve ilah bütünlüğünden oluşan tevhid inancına davet ve böylece fıtratına en uygun olan hayat nizamını bireysel, ailevi ve toplumsal hayata hâkim kılmaktır.


Furkan Özcan Şendil
02-10-2019 20:47
#4272
Elinize sağlık, çok yardımcı oldunuz
Mustafa Macit
02-10-2019 03:47
#4270
selamun aleyküm sayın hocam

size teşekkür etmek için yazıyorum. işyerinde kuran-ı kerim okuma ihtiyacım olunca bilgisayarımdan kısa yol eklediğim bu güzel sayfanız sayesinde faydalanıyorum.hakkınızı helal ediniz.Allah sizden razı olsun.sizin gibi kuran hizmetkarlarını arttırsın , bizim gibi cahil şuuarları sayenizde aydınlatsın.saygılarımla ellerinizden öperim...
Meltem Kerpiçcioğlu
25-09-2019 10:17
#4267
ELİNİZE SAĞLIK

hocam elinize sağlık uzun zamandır sizin sitenizde'yim bütün ezberlerimi ve hatim çalışmamı sayenizde buradan yaptım çok teşekkür ederim
Harrypotter
12-03-2019 13:53
#3897
çok güzel olmuş ben begendim
Rıdvan Dönmez
10-03-2019 13:55
#3883
Sa hocam

siteniz kolay ve kullanışlı biraz daha eklemeler yaparsanız daha faydalı olur inşallah birde arapça Latince Ve meali Olsa daha güzel olur tşk ederim.
Zeynep Usun
21-02-2019 16:16
#3847
Çok güzel bir site
sizi tebrik ediyorum
Talha
13-01-2019 21:12
#3645
Guzel olmus
Ellerinize saglik
Mustafa Güngör
12-01-2019 19:31
#3629
Teşekkür

Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim için, çok güzel bir site ve çalışma olmuş.. Yeni gördüm ve yararlanmaya başladım..
Çok emek verilmiş, bu çok açık.. Tüm emeği geçenlerinizden Allah razı olsun..Selamlar..
Yağmur Özdemir
04-12-2018 18:57
#3451
Çok teşekkürler çok sağ olun
Ömer Lütfi Güneyli
17-09-2018 23:57
#3327
Hazırladığınız site çok güzel.Allah razı olsun.Fakat aradığımızı bulmamız zor oluyor.Anasayfada arama motoru olsa çol güzel olurdu.
Bilinmeyen Kişi
13-07-2018 14:18
#3123
çok güzel kurandayım yasini ezberliyorum sizin sayenizde çok kolay ezberliyorum
Yavuz
22-05-2018 04:43
#3072
Harika sayfa olmus...Allah (CC) razi olsun.
Ramazan Çoban
09-05-2018 11:00
#3059
Çok Hayırlı Bir İş Çıkarmışınız.

hem arapça, hem meal, hem de sesli olması mükemmel olmuş. indeksle kolay ulaşım ve ayet ayet bakmak ve okutmak çok güzel ALLAH RAZI olsun..
Nisa
25-04-2018 01:37
#3047
Ya keske mesela attım (innellezine keferu)gibi yazsanız daha iyi olurdu neyse ginede hakkınızı helal edin bu arada ben 5.sınıf şehit bülent aydın imamhatip ortaokuluna gidiyorum
Zeynep Genc
20-04-2018 16:05
#3042
tesekkur ederim

Ben henüz 6 ay önce Kuran-i Kerim öğrenmeye başladım . Ilk günden bu yana bu siteden yardım alıyorum . Bence çok guzel hazırlanmış ve çok faydalı bir site olmus . Düşünüp yapanlardan ve emeği geçenlerden Rabbim razı olsun insAllah . Tesekkurler ...
Selim Türk
24-02-2018 15:44
#2913
Allah Razı olsun

Bu web sayfasının sunumunda Emeği geçen herkes den Allah Razı olsun....
Nisa Yağmur Erdoğan
21-11-2017 21:19
#2669
ÇOK GÜZEL BİR SİTE BANA BAYA BİR YARDIMI DOKUNDU BU SİTENİN
Er Bay
26-06-2017 22:33
#2438
Allah razı olsun hepinizden.
Kamil Qayibxanov
25-05-2017 13:12
#2406
Allah razi olsun! oxunan duani Allah qebul etsin insaalah
Derya. Genç
16-03-2017 19:59
#2291
Yok ve
Çok. Güzel çok teşekürler
Kadir Ketenc
04-03-2017 20:09
#2260
Böylesine güzel , içeriğine kolay ulaşılabilen , mealli kuran açıklaması olan web sitesi hazırladığınız için teşekkür ediyorum. bu tür siteler dinimizi tam öğrenmemize çok iyi bir şekilde yardımcı olmakta . Bu zamanda hele ki bu kadar çok insanı günaha sürükleyen yayınlar ve bu tür ahlak bozucu ortamlar varken ; böylesine güzel çalışmalar hak dinine inananları memnun etmektedir..Bu çalışmalarınızın devamını temenni ederim...Allah (c.c) sizden ve inanlardan razı olsun.
Murat
25-02-2017 15:28
#2249
Çok güzel aradıklarımın hepsini buldum
Medihakorkmaz
13-02-2017 13:48
#2234
Sayfanizi cook begendim , Allah razi olsun
Zümral Kader Kaya
11-12-2016 21:12
#2017
Valla ödevime çok yardımcı oldu. Güzel hazırlamışsınız elinize sağlık.
Osman Karataş
17-11-2016 16:11
#1994
tefsir

hocam s.a

tefsir bölümüde olsa çok iyi olurdu. sizin okumamız için tefsir öneriniz hangisidir. birkaç defa meali okudum, birde tefsir okumak istiyorum.
Esmanur Üzer
02-11-2016 02:16
#1958
GÜZEL ÇOK GÜZEL ÖDEVİME ÇOK YARDIMCI OLDU
Gülden Akyıldız
12-10-2016 20:55
#1934
Çok güzel teşekkür ederim çok yardımcı oldu ve Nisa-136'yı 2 günde ezberledim...
Safiye Saraç
12-10-2016 20:53
#1933
çok güzel bir uygulama harika, özellikle meal vermeniz insanların anlaması açısın dan çok iyi.Fakat birkaç değişik meale de yer verseniz güzel olur..
Resul Sadak
12-10-2016 20:53
#1932
Cok guzel odevıme yardımcı olsu sagolun
Harun
18-09-2016 14:16
#1880
İSTEK

HOCAM SİTEYE İLK DEFA GİRDİM VE ÇOK HOŞUMA GİTTİ FAKAT DEĞİŞİK SELEVATI ŞERİFELRİN BİR ARAYA TOPLANDIĞI HEM ARAPÇA HEM MEALİNİN OLDUĞU BİR BÖLÜMDE OLMASI LAZIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM.ALLAH C.C RAZI OLSUN

Gür Can
26-07-2016 12:03
#1823
App olarak indirme olayı varmı bu Kuran'ı ??

Çok güzel olmuş elinize sağlık, bu Kuran'ı Kerim'i app olarak indirme imkanı varmı ??
insandergisi.com :

Sayın Gür Can!
Değerli kardeşimiz, henüz böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. Bu konuda bizlere yardımcı olabilecek ehil kardeşlerimizin fikrine ve katkılarına açık olduğumuzu da sizin vesilenizle duyurmak isteriz;

Saygı ve selamlarımızla..

Mubarek Musluman
29-06-2016 03:28
#1807
Saolun..., , , abi cok beyendim ALLAH sizden razı olsun..., , , , ,
Yusuf Karalar
06-06-2016 00:08
#1774
allah razı olsunnnnnnn
Mehmet Ök
07-05-2016 15:22
#1721
Emeğinize sağlık

Allah sizden razı olsun, emeğinize sağlık. Çok sade ve anlaşılır bir site olmuş.
Sude Naz Çiçek
15-04-2016 22:30
#1708
Sorum yok ama size çok teşekkür ederim
Şifara Çelik
24-03-2016 18:58
#1680
HOCAM ÇOK GÜZEL BİR SİTENİZ VAR FAKAT AYETLERİN SESLERİNİ DAHA FAZLA AÇILMASINI İSTİYORUM AYRICA EĞER MÜMKÜNSE BİR HOCA DAHA OKUYABİLİR VE BİZ İSTEDİĞİMİZ HOCADAN DİNLERİZ TEŞEKKÜRLER
Arya
23-03-2016 20:39
#1679
BENİM SORUM YOK AMA TEŞEKKUR ETMEK İSTİYORUM COK GUZEL BİR SİTE KUTLU DOGUM HAFTASİNDA KURAN OKUYACAGIM OKULDA VE COK YARDİMCİ OLDUNUZ ALLAH RAZİOLSUN
Sefilo
14-03-2016 00:27
#1645
sorum yok sizden Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz çok faydalı bir site
Yıldır Aygün
07-02-2016 20:53
#1582
ALLAH RAZI OLSUN KURANI BURADAN TAKİP EDİYORUM .
Veysel Sis
26-01-2016 11:21
#1573
selamınaleyküm ALLAH RAZI OLSUN çok iyi okuyan hocamızda çok iyi yalnız ayetleri ezberlememiz için ayeti indirme butonu eklenirse veya ses açma butonun yanına tekrar et butonu eklenirse bizim ezberlememiz daha çabuk olacak ayet devam etmiyor her defasında play yapıyoruz oda dikkat bozuyor ezber açsından iyi çalışmalar
insandergisi.com :

Sayın Veysel SİS!
Değerli kardeşimiz, bu bölümde sure seçimini yaptığınızda açılan sayfadan ister türkçe mealini ister orjinal metnini takip edebilirsiniz. O sayfada her ayetin yanında "play" butonu bulunmaktadır. Ve sırasıyla ayetler okunmaktadır. Ayetin üzerini tıkladığınızda ayetin detayına ulaşırsınız, detay kısmında ise arka arkaya okuma işlemini gerçekleştirmek için sürekli sayfa değiştirmek gerekiyor. İndirme linki ile ilgili talebiniz ise dikkate alınacaktır. İlginize teşekkür ediyor saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.

Dilber Balamur
25-01-2016 19:51
#1571
Ben bunca yıldır internet sitesinde dolaşıyorum, o kadar sayfa ile karşılaştım ama kendini bu kadar çeken, güzel anlatan bir sayfa görmedim. Sayfanızı gerçekten çok beğendim bu yüzden sizi tebrik ediyorum bu ilk izlenimim. Takipten sonra tekrar görüşlerimi yazacağım. Hem bu hayatta hemde öbür tarafta başarılar diliyorum. ALLAH'a emanet olun..
İlhan Yigen
02-01-2016 21:05
#1515
Hocam gerçekten vasat bir hayat çizip hep hakkın şahitliğini yaptınız bu zamana kadar
Ali
28-12-2015 19:54
#1485
ALLAH RAZI OLSUN ÇOK GÜZEL OLMUŞ . İŞİME YARADI ELLERİNİZE SAĞLIK .
Sara Feyzi
18-12-2015 20:51
#1465
Salam siteniz cox gozeldi ALLAH razi olsun inşaAllah. Hergun bura girib qurani kerim oyrenirem. Hem arapca oxuyub hemde dinliyrem cox gozeldi
Ethem Büyüksaçlı
13-12-2015 13:14
#1451
Arapçaları biraz daha iyi olabilir mi? Diye düşünüyorum. Ama yine de çalışmalarınız için teşekkürler ALLAH RAZI OLSUN
Nermin Kadıoğlu
02-12-2015 00:12
#1425
sitenizi çok beğendim, ellerinize sağlık, bir ricam var sureler hızlı okunuyor, benim gibi yeni öğrenenlere biraz daha yavaş okunursa iyi olacak, çalışmalarınızın devamını dilerim, , kolay gelsin
Mehmet Harcar
15-11-2015 00:22
#1261
ne güzel bir çalışma yapmışsınız Allah razı olsun.en üst dereceler sizin olsun
Elif Lidia Şolopa
25-10-2015 22:50
#1226
Allah sizlerden razı olsun inşallah.

Web sitenizi çök beğendim, Allah bizleri de güzel ameller ile nasiplendirsin, bizi maddi manevi güçlü kılsın ve Ona layık olabilecek en iyi örneklerden olmaya nasiplendirsin inşallah :-(
Selamlar...
İlhan Yigen
14-10-2015 23:51
#1191
aynileşme

Rabbim bu çalışmaya emeği geçen tüm müslümanları kuran üzerinde aynilestirip rabbani yol ve sunnetullah üzerinde birleştirsin .hakka yürümenin tek yolu evrensel kuran dir kuran ayetleri insanları her zaman kurtuluşa davet etmiştir .bozgunculuk yapanları ise şiddetle cezalandirmiştir.
Baki Dasdelen
26-09-2015 22:31
#1145
Allah sizden razi olsun boyle guzel bir site yapmissiniz
Mevlüt Özkan
14-06-2015 21:35
#1056
Allah Razı olsun Allah Kuranı tam anlamıyla okuyan ve yaşamına geçiren kullarından eylesin.
Seçil
11-06-2015 02:37
#1050
Çok güzel bir site çok faydalanıyorum ve tavsiye ediyorum arkadaşlarıma ilgilenenlere , teşekkürler emeklerinize ... Allah razı olsun
Ahmet Karakaya
30-05-2015 01:50
#1035
HELAL OLSUN BU SITEYI YAPAN, YAPTIRANLAR.GÖNLÜNÜZE YÜREĞINIZE SAĞLIK, TEŞŞEKKÜR EDERIM, YAZIKLAR OLSUN DIYANET BAŞKANLIĞINA BÖYLE SADE BIR SITE YAPAMAMIŞLAR.NEYE YARARLAR BILEMIYORUM.
İsrafil Demirhan
30-05-2015 01:46
#1034
bu güzel hizmetinizden dolayı teşekkür ederiz, Allah razı olsun.
Türk Kahraman
30-05-2015 01:43
#1033
ALEMLERİN RABBİNE ŞÜKÜRLER OLSUN
İbrahim Çam
29-04-2015 03:02
#986
hayırlı ve uğurlu olsun en güzel ve en hayırlı dilek ve muhabbetlerimi sunarım efendim
Mehmet
24-04-2015 18:33
#976
Allah razi olsun ;)
Misafir
02-04-2015 01:54
#951
ben bu siteyi beğendim umarım hocam yaptıgım ödevimi beğenir çok güzel bir çalışma olmus ellerinize sağlık
Emine Kağlıdaroğlu
16-03-2015 22:38
#917
çok güzel sağolun çok yardım ettiniz ödevime
İlayda Sena
16-03-2015 22:37
#916
Allah sizden razı olsun
Fahrettin Altay Dağlı
11-03-2015 00:39
#899
ortaokul din kültürü kitaplarındaki ayet ve hadislerin sitenizde bulunmasında fayda var.Ayrıca sitedeki arapça yazılış şekli güzel.
Ramazan Aydoğdu
11-03-2015 00:36
#898
sizin bu siteyi çıkarmanızdan dolayı teşekkür ederiz. bu site sayenizde yardımım olabilecek konular ve çok faydalı sure ve bilgiler var
Ahsen Altunbay
11-03-2015 00:16
#897
selamunaleykum. ben istanbul üniversitesi ilahiyat fakultesi öğrencisiyim. Ayet ayet okuyup sitenize koyduğunuz Kuran'ı kerim tilaveti bana inanılmaz kolaylık sağladı. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun
Çiçek Bal
06-03-2015 23:33
#887
allah razı olsun bize bu bilgileri verdiniz için teşekkürler
Melike Turgut
06-03-2015 23:10
#886
çookkk güzel tşkrler

Lütfen düşüncelerinizi bize iletiniz.

Kalan Karakter: [ 1000 ]
Güvenlik Kodu (*)
İşlemin sonucunu aşağıya yazınız : 34 çarpı 2 = ?


(*) Zorunlu