Eski Masaüstü Görünüm


Ayetleri Anlamak

Euzubillahimineşşeytaniracim Bismillahirrahmanirrahim

Dünya müslümanlarının en önemli sorunu Kur'an-ı Kerim ayetlerini doğru bir şekilde anlamak ve gereği gibi yaşamak noktasında kendisini göstermektedir. Günümüz müslümanlarının genel çoğunluğu ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in ne olduğu ve bu yüce Kitab'ın engin ufukları hakkında ciddi bir gaflet içindedirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, düşünmek, araştırmak isteyen her kardeşimize öncelikle tavsiye ettiğimiz "Kur'an'a Yönelirken" isimli kitab çalışması, önemsenerek cevaplanması gereken "Kur'an-ı Kerim nedir? Niçin indirilmiştir? Faydalanabilme şartları nelerdir?" sorularına sadece ayet-i kerimeler ışığında cevap veren bir çalışmadır. Yakın zamanda yayınladığımız "Müteşabih Müslümanlar" kitabı ise özellikle araştırmacı müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in büyük bir kısmını oluşturan müteşabih yani ilgili konulardaki benzer ayetlerin anlaşılması açısından çok önemlidir.

Kur'an-ı Kerim'i ve bu yüce Kitab'ın ayetlerini anlamak konusunda siz kardeşlerimizle konuşmamız gereken bütün gerçekleri, elbetteki bu kısa mukaddime yazısına genel başlıklar olarak bile sığdıramayız. Umud ediyoruz ki ayetleri anlamakla ilgili Kurani yaklaşımı ve yöntemi, gündemimize aldığımız ayetler hakkında birlikte düşünüp değerlendirirken anlamaya başlayacak ve ayetler ışığında birbirimize önemli tavsiyelerde bulunarak bu anlayışımızı yavaş yavaş geliştireceğiz. Kur'an bütünlüğünde araştırmak ve anlamak istediğimiz ayetler konusunda hiç kimsenin öncelikli söz hakkı olmadığı için, her kardeşimiz müslümanlarla paylaşmak istediği ayetle ilgili görüşünü bir başkasını beklemeden gündeme getirebilecektir.

Bu bölümde gerektiği zaman bazı önemli sorulara da yer verecek ve bu soruların ayetler ışığındaki cevaplarını araştırabileceğiz. Elbetteki müslümanlar arasında konuşulan-tartışılan her soruyu gündeme almamız söz konusu değildir. Çünkü müslümanların veya müslümanım diyenlerin gündeminde olmasına rağmen konuşulmasında ve tartışılmasında hayır olmayan birçok soru vardır. Bu gibi soruların büyük bir çoğunluğu, müslümanım demelerine ve kendilerini uyaran açık ayetlere rağmen cahili kulvarlara giren ve bu kulvarlarda karşılaşılan sorun ve sorulardır. İslam kendisinden kaynaklanmayan böylesi sorun ve soruları muhatab almamakta, çözüm arayan insanlara söz konusu kulvardan çıkmalarını emretmektedir.

Konuşulmasında ve tartışılmasında hayır olmayan diğer bir kısım sorular ise ciddi gözükmesine rağmen müslümanların içinde bulundukları kimlik, kişilik ve konum itibariyle doğru cevabı bulsalar da gerçek yaşamda çözüme ulaştıramayacakları, doğru ve yanlış görüşler arasında yıllarca tartışıp fikirsel fırkalara ayrılacakları sorulardır. Dolayısıyle bu gibi soruları da gündemimize almak ve çözümden uzak faydasız tartışmalara girmek durumunda değiliz.

Gündeme getirip cevabını arayacağımız sorular, Kur'an-ı Kerim'i dikkate alarak davamızı yaşarken ve yaşatırken şimdiki zamanda karşılaştığımız, bizlere bulunduğumuz konumda ne yapıp-ne yapmayacağımızı beyan eden ayet-i kerimelerle ve bu ayet-i kerimeleri daha iyi anlayabilmekle ilgili sorular olmalıdır. Cahili gündemlerden sıyrılarak ortak ölçümüz olan ayet-i kerimelerle ilgili bu önemli sorulara yönelmeli ve bu soruların ayetlere dayalı cevabını yaşama ve yaşatma gayesiyle araştırmalıyız.

Sonuç olarak "Ayetleri anlamak" isimli bu bölümde gündeme alacağımız ayetler, Rahman'a yönelik kulluğumuzu beyan eden ayet-i kerimeler olabileceği gibi kulluk veya hareket fıkhımızla ilgili olmayan ancak Kur'an-ı Kerim'den gafil dünya insanlarının farkındalığı için çok önemli gerçekleri içeren ayet-i kerimeler de olabilecektir. Çünkü Rabbimizin lutfuyla sahip olduğumuz bu yüce Kitab'ta, inanan veya inanmayan bütün insanların dikkatlerini Kur'an-ı Kerim'e çevirecek olan ayetler, Beyyine suresinde işaret edildiği gibi açıklanacakları, açıklık kazanacakları günü beklemektedirler.

Rahman'a emanet olunuz..Gündeme alınmasını istediğiniz bir ayet varsa lütfen bize iletiniz.

Kalan Karakter: [ 1000 ]
Güvenlik Kodu (*)
İşlemin sonucunu aşağıya yazınız : 17 çarpı 2 = ?


(*) Zorunlu