Eski Masaüstü Görünüm

Temiz Rızık Kimler İçindir?


Selamun aleyküm Mehmet Abi;

"De ki "Allah'ın kulları için çıkardığı zineti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? "De ki "Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle (ayrıntılı biçimde) açıklıyoruz." (7-A"râf 32)

"De ki "Bunlar dünya hayatında (herkesle birlikte) iman edenler içindir, ...." parantez içi ifade ile daha doğru anlamış olurmuyuz?

Allaha emanet ol Abim. Hayırlı günler.

Mesut SARIGÜL

Ve aleykümselam Mesut kardeşim!
Düşünce mahsulü ikazın için teşekkür ederim. Bu ayet-i kerimeyi;

Hani İbrahim "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır" demişti de (Allah) "Küfredeni de az bir süre yararlandırır sonra onu ateşin azabına uğratırım. Orası gidilip-varılacak ne kötü bir yerdir." demişti. (2-Bakara 126)

ayeti ışığında anlamaya çalıştığımız zaman söz konusu tavsiyeniz daha bir kuvvet kazanmaktadır. Çünkü ayette de belirtildiği gibi Rabbimizin birçok nimeti dünya hayatında sadece müslümanlara has kılınmamış, kafirlerin de çok kısa olan dünya hayatında bunlardan faydalanmalarına izin verilmiştir. Dolayısıyle meseleye sadece bu boyuttan baktığımız zaman ayet mealinin ilgili bölümünü sizin de belirttiğiniz gibi "Bunlar dünya hayatında (herkesle birlikte) iman edenler içindir.." şeklinde vermemiz uygun gözükmektedir.

Ancak ayet-i kerimeye dikkat edersek sadece zinet zikredilmemiş, yararlanılan nimetlere zinetle birlikte "vet tayyibâti miner rızk" ifadesiyle temiz rızık da ilave edilmiştir. Sadece zinet zikredilseydi ayet mealinin ilgili bölümünü "Bunlar dünya hayatında (herkesle birlikte) iman edenler içindir.." şeklinde vermemizde hiçbir tereddüt olmazdı. Yararlanılan nimetlere zinetle birlikte (genel rızkın değil) temiz rızıkın da ilave edilmesi bizi durdurmakta ve haklı olarak temiz rızık konusunda düşünmeye sevketmektedir.

Bu konuyu Kur'an çerçevisinde araştırdığımız zaman temiz rızkın iki ana unsuru olduğunu görürürüz. Bunlardan birincisi rızık olarak yenilebilecek şeylerin (domuz eti, leş, kan gibi..) Allah'ın haram kılmadığı bir şey olmasıdır. Rızık olarak yenilebilir olmasına rağmen Allah'ın haram kıldığı bu gibi şeyler, temiz rızık kapsamına giren şeyler değildir. Nitekim;

Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, Allah'a şükredin. (2-Bakara 172)

ayet-i kerimesi, meselenin bu boyutuna da açıklık getiren bir ayet-i kerimedir.

Temiz rızkın ikinci ana unsuru ise insanların bu rızka yaklaşımıyla ilgili bir meseledir. Mesela koyun, keçi, sığır biz insanlar için helal ve temiz bir rızık iken bu hayvanların Allah'tan başkası adına kesilmesi, bu rızıklardaki helal ve temiz vasfını ortadan kaldırmaktadır. Tabi ki bu sadece hayvanların Allah'tan başkası adına kesilmesiyle ilgili bir husus değildir. Hırsızlıkla veya haksızlıkla elde edilen domat, biber, patlıcan gibi rızıklar da, söz konusu hırsızlığı veya haksızlığı yapan kimseler için helal ve temiz vasfını kaybetmektedir. Ki meseleye Kurani bir örnek verecek olursak, A'raf 160 ayet-i kerimesini zikredebiliriz;

Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar halinde oniki topluluk olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya "Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan oniki pınar fışkırdı ve her topluluk su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik) "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyin." Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) Bize değil ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı. (7-A'raf 160)

"Beklenen Müslümanlara - Yaratılış ve İnsanlık Tarihi" kitabımızda geniş bir şekilde açıkladığımız bu ayeti yeterince tefekkür ettiğimiz zaman görürüz ki, başkasının hakkına tecavüz edilerek yenilen rızık Rabbimizin indirdiği kudret helvası ve bıldırcın olsa bile helal ve temiz vasfını yitirmektedir.

Sonuç olarak bu söylediklerimizle beraber ayet-i kerimedeki "vet tayyibâti miner rızk" yani temiz rızık ifadesini dikkate aldığımız zaman (genel rızkın herkese ancak) temiz rızkın özellikle helale harama dikkat eden iman edenlere ait olduğu düşüncesi ön plana çıktığı için ayet mealinin ilgili bölümü paratez açılımına gerek duyulmadan "Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir.." şeklinde verilmesi daha uygundur.

Sana tekrar teşekkür ediyor ve "Allah'a emanet olalım" diyorum.

24 Ağustos 2014
Mehmed ALAGAŞYorum Yap

Henüz yorum yapılmamıştır..


Güvenlik Kodu (*)
İşlemin sonucunu aşağıya yazınız : 34 çarpı 2 = ?


(*) Zorunlu

LÜTFEN DİKKAT:
IP numaranız kaydedilmektedir. Yorumlarınız sebebiyle ilgili kişi ve kurumların yasal işlemler başlatabileceğini unutmayınız. Aşağıdaki sebeplerle yorumlarınız onaylanmayacaktır.
  • Küfür, hakaret, tehdit, rencide edici ifadeler
  • İnançlara saldırı
  • Büyük harflerle yazılmış cümleler