Eski Masaüstü Görünüm

Siteden ’’Merhaba’’ Derken


Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azam'ın Rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Allah'ım, rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı taleb ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyoruz.

Ya Rabbel alemin,
affetmediğin hiçbir günahımızı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımızı bırakma! Her günahımızı bağışlamanı, her kederimizi gidermeni, rızana uyan her duamızı görmeni diliyoruz. Hangi amelden hoşnut isen onu bize lutfunla ver ve rahmetinle kolaylaştır ey Rahman ve Rahim olan, bizlere lutfuyla rahmet eden Rabbimiz.

Allah'ım,
bizi kendimiz için, bizi birbirimiz için, bizi insanlar için bir fitne konusu kılma. Bizleri sapıtmayıp saptırmayan, hidayete ermiş, hidayet rehberleri olmamızı nasib et.

Ya Rabbi,
anlayışımız kıt, amelimiz az, günahlarımız çok da olsa, ihtiyaçlarımızı Senin kapına indiriyoruz. Rahmetine muhtacız Ya Rahman, halimizi arzediyoruz...

Selamunaleyküm kardeşler, merhaba arkadaşlar..

Bana yoğun gelen çalışmalarıma rağmen günümüz gerçekliğini benden daha yakından takip eden kardeşlerimin teşviği ile bugün için faydalı, yarın için gerekli gördüğümüz bir site çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Yaşımı, yaşam yorgunluğumu ve kendime özel çalışmalarımı dikkate aldığım zaman birkaç kardeşimle yürütmek zorunda kaldığım bu çalışmanın içinde nasıl bir tempoyla-ne kadar kalabileceğimi bilmiyorum. Bununla beraber kendime göre haklı nedenlerle uzun yıllardır görüşme fırsatı bulamadığım, mektuplarını cevaplayamadığım kardeşlerimizle internet ortamında da olsa belli bir süre biraraya gelmek, canlı diyebileceğimiz bir iletişim kurmak ve bazı ciddi sorunlarımızı görüşmek umarım ki hayırlara vesile olacaktır.

Tabi ki bu görüşmelerin ve bu sitenin hayırlı olması,

hayrın ta kendisi olarak gördüğümüz Kur'an-ı Kerim'in bu sitede ilk ve son söz sahibi olmasına bağlıdır. İlk ve son söz arasındaki bizim konuşmalarımızın değerini ise yine Kur'an-ı Kerim'e olan saygımız ve sadakatimiz belirleyecektir. Rahman olan Rabbimizin lutfundan diliyor ve dileniyoruz ki, bu site ziyaretçilerin çokluğu ile değil Kur'an-ı Kerim'i esas alan çalışmalarıyla ön plana çıksın. Ziyaretçileri çok az olsa da bu site hakkında "Kur'an ayetlerinin çok ciddi bir şekilde araştırılıp-değerlendirildiği bir sitedir" denilsin. Kalbimizdeki bu amaca şahit olan, gaybı ve hayrı hakkıyle bilen şanı yüce Rabbimizden bu site çalışmasını bizler ve kardeşlerimiz için hayırlı kılmasını ve hoşnut olacağı amelleri bizlere lutfedip, rahmetiyle kolaylaştırmasını diliyoruz.

Önemle ve öncelikle Rabbi dikkate alan müslümanlar olarak samimi bir şekilde hakkı söylemek ve İlahi doğruları paylaşmak niyetinde olmamıza rağmen site denilen bu ortamda bunu ne kadar gerçekleştirebileceğimizi bilmiyoruz. Elbetteki bazı hayırlı amaçların gerçekleşebilmesi bizlerdeki niyet ve samimiyetle ilgili olduğu kadar katılım gösteren insanların da niyet ve samimiyetlerine bağlıdır. Bu konuyla ilgili olarak kardeşlerimize ilk tavsiyemiz, kime ait olursa olsun bir düşünceyi veya fikri okurken öncelikle tenkid etmek için değil anlamak için okuyup-düşünmeleridir. Zaten sağlıklı bir tenkid veya eleştiri yapabilmek de öncelikle anlamayı gerekli kılar. Bizler özel kapsamını sınırlı tutmak, özellikle öncü ve örnek müslümanları öncelemek istediğimiz bu site çalışmasında hakkı anlayan ve anlamak isteyen kardeşlerimizi muhatap alarak çok önemli meseleleri dahi belli bir sakinlik ve ciddiyet içinde değerlendirirken, sizler de aynı sakinlik ve ciddiyet içinde tefekkür ediniz.

Öncelikle şu gerçeği biliniz ki,

müteşabih (aynı konudaki benzer) ayetler de dahil olmak üzere birçok doğru görüşün genel kapsamının dışında kalan istisnalar vardır. Gündeme getirilen bir görüşte kastedilen genel bir doğru varsa, bu doğruyu dikkate almadan istisnalara değinmek ve istisnalar üzerinden görüşü eleştirmeye kalkışmak hiç kimse için faydalı ve hayırlı bir yaklaşım olmayacaktır. Bizler Kur'an-ı Kerim'deki;

İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır-durur. (Bu tartışmayı) Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırmak amacıyla (gerçeklerin özüne uzanamadan) yanını eğip bükerek (yapar). Dünyada onun için rezillik-aşağılanma vardır, kıyamet günü ise ona yakıcı azabı taddıracağız. (22-Hacc 8-9)

buyruğunu esas alarak gündeme getirilen doğrunun özüne uzanmadan kenarından eğip bükmeye çalışanları, ilme ve Kitab'a dayanmadan kendilerince eleştiri getirenleri dikkate almayacağımızı peşinen söylemek isteriz.

Gündeme getirdiğimiz doğrunun koskoca gövdesini görmemezlikten gelerek kendilerine göre ince gördükleri bir dalı eğip-bükmeye çalışanlara, kullandıkları uslup bir nezaket timsali de olsa prim verilmeyecek mesaj ve yorumları gündeme getirilmeyecektir. Gönderdikleri böylesi mesaj ve yorumların yayınlanmamasını haksızlık olarak algılayanlar, bu mesajlarını ve ilave eleştirilerini istedikleri sitede yayınlayabilirler. Bunun yanısıra haklı veya haksız bir kızgınlık nedeniyle hakaret içeren yorumları bile Kur'an-ı Kerim'e dayalı doğru bir görüş ve yerinde bir eleştiri varsa, hakaret ifadelerini noktalamalarla geçip bu doğru görüş ve eleştirileri önemseyerek yayınlayacağımızı bildirmek isteriz. Yeter ki bu eleştiriler, doğru yol rehberimiz ve hak ölçümüz olan Kur'an-ı Kerim'e dayalı eleştiriler olsun.

Son kitab çalışmasında da belirttiğimiz gibi bazı çevreler "İstikbal göklerdedir" deseler de hiç kuşkunuz olmasın ki "İstikbal Kur'an'dadır". Yeni bir peygamberin gelmeyeceği-gönderilmeyeceği böyle bir dönemde müslümanlar olarak muhtaç olduğumuz elzem hakikatler Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen hakikatler olduğu gibi; İlahi davetin hak ve çok ciddi bir davet olduğunu günümüzdeki en batıl dindarından, en koyu ateistine kadar bütün bir insanlığa gösterecek olan ayetler de bu yüce Kitab'ımızın tertemiz sayfalarında yer alan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim sadece edebi yönden değil, kıyamet öncesi dönemde tecelli edecek olan ayetleri itibariyle de mucizevi bir Kitab'dır. İnanan veya inanmayan bütün dünya insanlarının dikkatini Kur'an-ı Kerim'e çevirecek ve Kur'an-ı Kerim'i dünya gündeminin baş köşesine getirecek olan bu ayetler, İlahi Kitab'tan gafil dünya insanlarının farkındalığı için çok önemli gerçekleri içeren ayetler olacaktır.

Burada biz müslümanlar için önemli olan,

tevhide dayalı kulluğumuzu tavizlerden uzak temiz bir düzlemde yaşarken, yakın zamanda tecelli etmesi beklenen bu ayet ve alametleri, tecelli etmeden önce Kur'an'da görmek, Kur'an'da görebilmek ve öncü mü'minler olarak bu gelişmelere hazırlıklı olabilmektir. Çünkü hak ayetler tecelli ettiği zaman, bu ayetleri hakka göre yorumlamak ve bu ayetlerdeki İlahi mesajı, İlahi murada uygun olarak insanlara ulaştırmak gerçekten çok önemlidir. Mesela 1974 yılında Reşad Halife tarafından tesbit edilen 19 mucizesi, Kur'an-ı Kerim'e göre büyük ve önemli bir ayet olmasına rağmen İlahi murada uygun olarak gündeme getirilmeyişi ve ilk günden bu yana korunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünden uzak tevillere maruz bırakılması, şanı yüce Rabbimizin lutfuyla ibret almamız ve müslümanlar olarak kesinlikle tekrarlamamamız gereken bir hatadır.

Böyle bir hataya düşmemek için özellikle Kur'an araştırmalarında bulunan ve Rabbimizin izniyle bazı ayetlerin hak anlamına vakıf olan müslümanların, anladıkları bu hakkı çelişkisiz bir Kitab olan Kur'an bütünlüğünde değerlendirmeleri ve bu ayetlerin hak anlamını öncelikle kendi nefislerinde yaşamaya çalışmaları gerekir. Çünkü ahiret korkusu olan müslümanlar için insanların henüz görmedikleri bir ayeti görmek değil, bu ayeti iman ve ihlas ile yaşamak önemlidir. Diğer insanların bilmediklerini bilme, görmediklerini görme sevdasıyla sadece ilmi araştırmalara yönelenler ve kendilerini kurtaracak yegane şey olan iman ve salih ameli unutanlar, her an karşılaşabilecekleri ve hak veçhesini anlayamayacakları veya batıla yorumlayacakları bir başka ayet ile yoldan çıkabilecek ve (diğer insanların görmedikleri ayeti gören fakat nefsine uyan) Samiri durumuna düşebilecek insanlardır. Ahir zamandaki ismi Deccal olan bu Samiriler, insanlara gösterecekleri sıradışı olaylarla kendileri saptıkları gibi, ne yazık ki geniş halk kitlelerini de saptırabileceklerdir.

Rabbimizin lutfuyla sahip olduğumuz Kur'an-ı Kerim, ayetleri ile bizleri şaşırtacak ve hayrete düşürecek bir yüceliğe ve anlam derinliğine sahip bir Kitab'dır. Önemli olan bu muazzam ve muhteşem Kitab'a, onun yüceliğine uygun bir saygınlık içinde yaklaşmak, ayetleri gereği gibi takdir ederek düşünmek ve anlamaya çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'i dikkate alarak kıyamete ve kıyametin yakın olduğuna iman eden öncü ve örnek müslümanların, bu yüce Kitab'a yeterli bir idrak ve ciddiyetle yönelmeleri ve kıyamet öncesi bazı ayetler tecelli etmeden önce, bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de görerek ön hazırlığını yapmaları gerçekten çok önemlidir. Zaten ilerlemiş yaşımızda bunları sizlerle paylaşmamızın ve bu ayetler tecelli etmeden önce Kur'an-ı Kerim'de görmenizi istememizin en önemli nedeni, ayetler tecelli ettiği zaman bu ayetlerin hak bir sözcüsü yani bu ayetleri hakka göre yorumlayan birer şahit olmanız içindir.

İşte bu nedenledir ki "Ayetleri anlamak" bölümünde gündeme alacağımız ayetler, tevhide dayalı kulluğumuzu yaşarken bizlere içinde bulunduğumuz konumda ne yapıp-ne yapmayacağımızı beyan eden ayet-i kerimeler olabileceği gibi, kıyamet öncesi dönemde tecelli edecek ve Kur'an-ı Kerim'den gafil dünya insanlarının farkındalığı için önemli gerçekleri içeren böylesi ayetler de olabilecektir. Genel düzlemde müslümanların kulluk veya hareket fıkhıyla ilgili olmayan bu ayetler üzerinde araştırmalarda bulunmak, elbetteki müslümanların geneline yansıyan bir çalışma veya sorumluluk değildir. Bunu bildiğimiz için bu meselelerde ehil olmayanlarla faydasız tartışmalara hiç girmeyecek, bu önemli ayetleri meseleye gereken ciddiyeti gösteren ehil, öncü ve örnek kardeşlerimizle (Rabbimizin dilediği kadar) paylaşmaya gayret edeceğiz.

Genel Kur'an anlayışıyla 25-30 yıldır tashih ettiğimiz türkçe mealin de yer aldığı "Kur'an" bölümü, bu sitede oldukça önemsediğimiz bir bölümdür. Bu sitenin gelip-geçici ziyaretçilerinden değil, bu site ailesinden olmak isteyen kardeşlerimizin öncelikle bu bölüme girmelerini ve günde en az yirmi ayeti metninden dinlerken, mealden dikkatle takip edip, tefekkür etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Mehmed abinizin severek, sevinerek ve Allah'a hamdederek yaptığı Rahman'ı dinlemek ve O'nun sözlerini tefekkür etmek ameli, hiç kuşkumuz yoktur ki aynı aileye dahil olan siz kardeşlerimiz için de hayır ve rahmetlere vesile bir amel olacaktır.

Kitablar bölümü ise yayınladığımız kitablar ve gündeme getirdiğimiz görüşlerle ilgili bir bölümdür. Uzun yıllar önce yayınlamış olduğumuz bütün kitapların ilk gün tazeliği ile güncelliğini koruyor olması, Allah'a hamdolsun ki bütün kitablarda önemle ve öncelikle evrensel olan Kur'an-ı Kerim'in esas alınmasından kaynaklanmaktadır. Kitablar bölümünde her kitaba ayrı yer vererek, bu kitablardaki önemli gerçekleri tekrar değerlendirmek, müslümanlarla paylaşmak ve yazılanlarla ilgili muhtemel soruları bizlere yöneltmek isteyen kardeşlerimize böyle bir imkan sağlamış oluyoruz. Şimdiye kadar bizlere devamlı gönderilen ve ayrı ayrı cevaplamaya fırsat bulamadığımız önemli soruları, inşaallah bu bölümde cevaplama imkanı bulmuş olacağız.

Bazı bölgelerdeki birçok kardeşimizin bilgisayarı olmadığını veya internette girmediğini biliyor ve bunu gerekli de görmüyoruz. Burada önemli olan husus o bölgelerdeki birkaç kardeşimizin bu iletişimi sağlaması ve paylaşılmasında hayır gördükleri mesajları bulundukları bölgedeki kardeşleriyle paylaşmaları ve bu kardeşlerimizin ciddi soru veya yorumlarını bizlere yansıtmalarıdır. Kendilerine göre haklı veya makul nedenlerle isimlerinin yayınlanmasını istemeyen kardeşlerimiz ise farklı bir isim kullanmaya gerek duymadan soru veya yorumlarının başına "Abdullah" yazarlarsa, bu kardeşlerimizin iletileri "Abdullah" ismiyle verilebilecektir.

Bu işin tabiatı itibariyle tam anlamıyla yeterli bir hazırlık yapmadan yayına girmemizi makul karşılamanızı istiyor, birkaç ay süreceği öngörülen bu test döneminde siteyle ilgili olarak karşılaştığınız sorun ve aksaklıkları kardeşlerimize bildirmenizi istirham ediyoruz. Başlangıç için şimdilik bu kadar derken, hayrın yegane sahibi olan Rabbimizden tekrar tekrar hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Merhaba kardeşler,

Rabbimizin çok değer verdiği müslümanlar merhaba..

19 Kasım 2013
Mehmed ALAGAŞYorum Yap


Yorumlar yeniden eskiye doğru sıralanmıştır.
Sıralamayı çevirmek için tıklayınız.

Atanur Yıldız
24-03-2020 12:18
#4419
Sayın Mehmed Alagaş Beyefendi, sitenizi çok faydalı buldum. Hemen her gün yararlanıyorum. Allah sizden razı olsun. Selam ve hürmetlerimle.

Dr. Atanur Yıldız
Kocaeli.
Murat Türkmen
05-07-2014 19:16
#636
Mehmet Kasım kardeşimin müslümanlar için çok gerekli olan duasına umutla yürekten amin diyorum.
Mehmet Kasım
05-07-2014 13:39
#635
isabet olmuş inşaallah

selamün aleyküm.
mehmet hocam, 2008de ilk kitabınızı okuduktan sonra başka kitaplarınızda varmı diye internet ortamında sizi aradım, kitaplarınızı buldum ama sitenizin olmaması bir eksiklikti bence. bütün kitaplarınızı aldım. bu alışveriş esnasında musab abinin sergilediği tavır doğrusu çok asildi. her yerde anlatırım. müslümanca yaşarsak bu asil hasletlere hasret kalan insanlık alemi asalet görmüş olur. günümüzde baba oğul arasında bile birbirine borç vermede ne kadar şüpheli davranıldığı ortada iken musab abinin, beni hiç tanımadığı halde siparişlerimin tamamını adresime gönderip, ödemesini benim belirlediğim taksitler halinde posta hesabına havale yapmamı sağlaması doğrusu gözlerimi yaşarttı. bu tavır tamamen islam ahlakının hayata yansımasıydı ve çok hoştu.
bugün için internet ortamında siteleri karıştırırken arama motoruna mehmet alagaş yazıp bu siteyi karşımda görünce vallahi çok sevindim. ellerinize sağlık. inşaallah hayırlara vesile olur. mehmet hocam sizde sabır olduğu müddetçe bende soru çok. soru soracak adam arıyordum. kaç kez size mektup yazdım ama tarzınız olmadığına kanaat getirdiğim için gönderemedim. şimdi sorularımı daha rahat yazabilirim inşaallah. allah size bütün müslümanlara selametlik versin. tevhid çatısı altında birleşmemizi, hatalarımızı farkedip, hatalarımızdan geri dönmemizi, birlik ve beraberlik nasip etsin bizlere.
mehmet kasım

Kul Salih
30-01-2014 16:13
#317
Hayırlı olur inşaAllah.

Mehmed Alagaş Hocamızı talebelik (gerçi hala talebeyiz) yıllarında kitaplarından tanıyorum. Son çıkan kitabı hariç diğer kitaplarını okudum. Sade anlatımı ile zor meseleleri bizlere vahyin ışığında anlatabilme becerisi bizi çok etkilemişti... Tabi son çıkan kitaplarında değindiği meselelerde aykırı bazı yorumlarına buradan inşaAllah şerhler düşerek kendisinden daha detaylı bilgiler isteyeceğiz...
Kendisini Allah için seviyor ve samimice yaptığı çalışmalardan dolayı Allah razı olsun diyoruz.
Sema Yıldırım Özkaya
25-01-2014 14:14
#289
Hayırla Geldiniz Hep Hayırla Ziyadelenin inşaAllah

"Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi [ve]
“Ey kavmim!” dedi, “Bu elçilere uyun! Yâsîn Suresi / 20

Ömer Muhtar
12-01-2014 17:59
#219
selamaleyküm

siteyle ilgili bir güncelleme mi var sanki site hareketsiz gibi duruyor.
insandergisi.com :

Sayın Ömer MUHTAR!
Test aşamasında bazı duraksamalar olabileceği gibi,
Yayınlanan yazıların sindirilmesi için de duraksayacağımız zamanlar olacaktır.

Ayrıca e-mail adresinizi paylaşmadığınız için sizinle iletişim kuramadığımızı bildirmek isteriz...

Haluk Efe
22-12-2013 14:08
#196
Kader

Değerli Abi'm selamun aleyküm....
insandergisi.com :

Sayın Haluk EFE!
Sorunuz bu bölümde ele alınamayacağı için sayın ALAGAŞ'a iletilmek üzere "Cevaplanacak Sorular" dosyasına alınmıştır. En kısa zamanda ziyaretçi seviyesinin dikkate alındığı önem ve öncelik sırasına göre cevaplanacağını bildirmek isteriz…

Mehmed Alagaş
21-12-2013 19:19
#190
Ve aleykümselam Haluk kardeşim

Rabbim yardımcın olsun ve sen güzel kardeşimi hayırlarla karşılaştırsın İnşaallah.
Haluk Efe
21-12-2013 11:24
#188
Selâmü aleyküm abi

Sorun ve sorularıma cevap verdiğin için çok teşekkür ederim. 28 yıl Rabbimin bana sabretmesi benim düşündüğüm ama şeytanın bunu bana unutturduğu ve kimsenin bana bunu belirtmediği bir cümle oldu senden bir kez daha Allah razı olsun Mehmed abim, irkilmeme vesile olduğun için. Vesile edene de sonsuz hamd olsun...

Ben eşime 3 yıl süre vermiştim ama o benim yaşantımın kızımızı da etkileyeceğini düşünerek, ona göre dar görüşlü, Kuran'ı Kerim'i kendince tevil eden biri olarak gördü. Çağdaş yaşamın bir çok alanından uzak duruyor olmam, kendisini ve kızımızı çağ dışı bir yaşama sürüklediğimi düşündürdüğü için tartışmalarla sonuç maalesef bu noktaya geldi abicim.

Allah'a emanet ol abi...
Mevlüt Özkan
20-12-2013 11:59
#187
Allahın Rahmeti Ve Bereketi mü'minlerin üzerine olsun

Hayırlara vesile olması dileğiyle.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler müstesna.
Serbülent Taşçı
13-12-2013 14:32
#162
DECCAL?

Selamun Aleykum Mehmet Kardeşim...............

insandergisi.com :

Sayın Serbülent TAŞÇI!
Sormuş olduğunuz soru "Ayetleri Anlamak" kategorisine alınarak cevabıyla birlikte paylaşılmıştır.
Bilgilerinize sunarız...

Mehmed Alagaş
09-12-2013 22:26
#148
Ve aleykümselam M. faruk kardeşim
Hüsnüzandan kaynaklanan güzel temenni ve duaların için teşekkür ediyorum. Ancak önemli bir ayrıntıyı bildirmek isterim ki batılı kişiler değil Hak zail eder. Dolayısıyle bu güzel temennini "Mehmed abimizin gündeme getireceği bir Hak ile binlerce batılın zail olması duasıyla" şeklinde düzeltmek istiyor ve hakkın gündeme gelmesini sadece Mehmed abinize bırakmamanızı diliyorum.
Allah'a emanet olalım..
M.faruk
09-12-2013 20:32
#144
Hayra hayırlarla vesile olsun

Nice şerri barındıran internet aleminde, Mehmed abimizin bir hakla binlerce batılı zail etmesi duasıyla..
Ömer Muhtar
09-12-2013 08:08
#141
selamaleyküm

alagaş kardeşim, konuyla ilgili ayeti (müddessir-35) hem sizin burda yayınladığınız ali bulaç kardeşin mealindeki gibi parantez içi ile birlikte; hem de parantez içi olmadan okumaya ve anlamaya devam ediyorum. vesselam.
Mehmed Alagaş
08-12-2013 21:10
#139
Ve aleykümselam Ömer kardeşim
19 la ilgili verdiğim çok kısa cevapta bizlere konuyu anlamamızı sağlayacak önemli bazı sorular zikretmiştim. Zaten kafirler ve kalblerinde hastalık bulunanlar bu soruların cevabını ve cevaplardaki hikmeti bilmedikleri için "Allah bu örnekle ne anlatmak istedi?" demektedirler. Çünkü onların yaklaşımına göre İlahi vahyin sihir ve beşer sözü olduğuna dair açık bir iddia varken, bu iddiaya neden sekarla karşılık verilip-sekarın üzerinde ondokuz olduğu beyan edilmektedir. Verilen bu örneğin, İlahi vahyin sihir ve beşer sözü olduğu iddiasıyla ne ilgisi vardır ki?
Dolayısıyle kısa cevapta zikrettiğim bu gibi sorular ilgili ayetler bütünlüğünde cevaplandığında, mesele bizler için daha bir açıklık kazanacaktır. "Muhakkak ki o (ayet olarak) büyüklerden biridir. (74-Müddessir 35)" buyruğunda kastedilen ayetin Müddesir 31'deki cevabının sekar değil kesinlikle ondokuz olduğunu düşünüyorum. Bu ayette açık bir şekilde sekar değil ondokuz ön plana çıktığı gibi kafirler ve kalblerinde hastalık bulunanlar da "Allah bu örnekle ne anlatmak istedi?" derlerken sekarı değil, sekarın üzerindeki ondokuzu kastediyorlardı. Çünkü sekar veya cehennem azabı, inansınlar veya inanmasınlar onlar için de bilinen bir tehditti.
"Umudum aynı zamanda duamdır" sözün güzel olduğu gibi yorumunu da "Allahualem" diyerek bitirmen çok güzel. Ben de bu güzel sözüne ortak olarak "Allahualem" diyorum.
Ömer Muhtar
08-12-2013 16:11
#138
ve aleykum selam diyerek

selamını alıp, daha önceki ondokuzla ilgili "açıklayıcı bilgi" istememe cevab vermiş olduğunuz için; hem teşekkür mahiyetinde, hem de umudu dua ile pekiştirmek için" umudum aynı zamanda duamdır... diye başlayan bir yorumda bulunmuştum ama yorumu göderdiğim anda bilgisayarımda başka bir konuyla alakalı bir nota gözüm takıldı. bundan dolayı da yorum yayınlanmayınca acaba yorumu göndermedim mi yoksa, gönderdim de yayınlama kriterine mi takıldı diye tekrar teşekkür ve dua olarak bu yorumu yazdım. hakkınızı helal edin. rabbim hepimizin yardımcısı olsun.
Ömer Muhtar
08-12-2013 10:39
#137
19

merhaba mehmed alagaş kardeşim. müddesir-30 dan önceki ayetlerde sekar diye anlatıla gelip 30. ayette onun üzerinde 19 vardır diyor. anladığım kadarıyla -onun- diye kastedilenin; anlatıla gelen "sekar" olması daha uygun geliyor. ama anlayamadığım onun üzerinde 19 vardır ayetinden nasıl cehennemin bekçilerinin sayısını ya da kuranı kerimin bütün ayetlerinin ya da surelerinin 19 un katı olduğu gibi şifreli birşeyler ima ettiği gibi bir sonuca varılıyor? mesnetleri nedir? bir sonraki ayette -ashabı kehf ve ashabı rakim in sayıları- hakkındaki tartışmaya benzer bir şekilde 30. ayette belirtilen konunun küfredenler için bir fitne konusu olduğu, iman edenlerin imanını artıracağı, küfredenlerin şaşırmasına-saptırmasına sebep olduğu belirtilmesine rağmen. öyle anlıyorum ki; ordularının sayısından kasıt, sekar Allah'ın ordularından bir ordudur, şuanda aklıma gelen haviye, hutame, sekar gibi birçok ordusunun olduğu, bunların sayısının ne kadar olduğunun, müddesir 31. ayette belirtilen fitne konusu olduğu da kastedilmiş olabilir. Allahualem.
Orhan Akdeniz
07-12-2013 16:05
#134
Selamun aleyküm
Günümüzde çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan internet ağında yayına başlayan siz değerli insandergisi.com yönetimine selem ve saygılarımı iletirim.
Rabbimiz Bu sitenin; “bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı-korkutucu Allaha çağıran ve nur saçan bir çerağ olan rehberin” rehberliğinde yürümeyi nasip etsin inşallah.
Allaha emanet olun.

Mehmed Alagaş
06-12-2013 22:38
#130
Ve aleykümselam
Haluk kardeşim.
Sen cahili bir yaşantıdayken Rabbimizin sana 28 yıl sabrettiğini dikkate alarak yenge hanıma da biraz sabretmeni isterdim. Bilmiyorum, belki de haklı gerekçelerin vardır. İslam'ı gücüm yettiğince anlatmaya çalışıyorum ama "Sonuç Rabbimin izniyle olumlu olmuyor" diyorsun. Allah için tebliğde bulunmanın sonucu, tebliğde bulunan müslüman için her zaman olumludur. Zaten Mehmed abin de bunu bildiği içindir ki bazı konularda anlaşılmasa veya yanlış anlaşılsa da, paylaşılmasını Allah için gerekli gördüğü bazı gerçekleri anlatmaktan ve yazmaktan vazgeçmiyor.
Ben anne babamın kabrine gittiğim zaman selam veriyor, mağfiret ve bağışlanmayla ilgili dua ediyorum.
Allah'a emanet olalım..
Haluk Efe
06-12-2013 11:43
#125
Elhamdülillah

Selamün aleyküm Mehmet abi. Soru soracak kadar yeterli derecede Kuran'ı Kerim araştırması yapabilen biri değilim. Zaten İslam ile tanışalı Elhamdülillah 9 ay gibi bir süre oldu. 28 senemi müşrik yaşantısıyla geçirmişim. Tabi o yaşantıdan kopmam sizin "Divane "de ki gibi olamadı. Eşimden ve çocuğumdan uzaklaşmak zorunda kaldım. Hala mahkemeler de git gel yaşıyoruz. Lafım özü Ben sizi Allah için çok seviyorum bilmenizi istedim. Dilim döndüğünce, aklım erdiğince anlatıyorum çevreme islamı fakat Sonuç Rabbimin izniyle olumlu olmuyor. Allah Rahmet etsin babamın kabrine gittiğim zaman Fatiha süresi okuyorum. Ama biliyorum ki Kur'an ölülere değil dirilere inmiştir. Bu konu da nasıl bir yol izlemeliyim. Selamun aleyküm...
Metin Karakaş
04-12-2013 01:38
#109
Merhaba mehmed ağabey,

İnşaAllah bu internet sitesi, (senin kur'an çalışmaların vesilesiyle) çok yakınımızda olduğunu ciddi ciddi hissetmeye başladığımız kıyamete sonlar kala müslümanların birbirlerine ve diğer insanlara karşı Rabbani sorumluluklarına katkıda bulunmaya vesile olur ve kemiyetiyle değilde keyfiyetiyle ön planda olan bir site olur.

İnşaAllah sitemiz, müslümanların kendine gelmesine, peygamber kıssalarıyla ortak bir islami kimliğe kavuşup sünnetullaha uygun peygamberi davetleri dünya insanlarına ulaştırmalarına, yapay ve sanal gündemlerden kaçıp Kur'an ayetlerini/kıssalarını gündem edinmeye vesile olur.Bunu canı gönülden Şanı yüce Rabbimizden diliyor ve dileniyoruz.

Allah senden razı olsun müslümanların güzel Mehmed abisi.
Mehmed Alagaş
03-12-2013 23:18
#106
Selam Ömer kardeşim.

Güzel temennilerin için teşekkür ediyor ancak bu temennilerin umudun ötesinde dua ile pekiştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Sorunuzla ilgili olarak Müddessir 11'den 38'e kadarki ayetleri birbiriyle anlam bağlantısını dikkate alarak tefekkür edecek olursanız;

Hak olan Kur'an hakkındaki batıl iftiralara niye sekarla cevap verildiğini, son İlahi Kitab olması hasebiyle korunması gereken Kur'an'a nazaran korunmasına gerek olmayan sekarın üzerinde bile Rabbimizin bu korumayla ilgili niye ondokuz koyduğunu ve bu korumanın (kendisi hakkında sihir ve beşer sözü denilen) Kur'an'ın gerçekten hak ve korunmuş olmasıyla ne ilgisi bulunduğunu yeterince düşündükten sonra "Muhakkak ki o (ayet olarak) büyüklerden biridir. (74-Müddessir 35)" buyruğunda kastedilen büyük ayetin ne olduğuyla ilgili cevabın sadece Müddessir 31'de olabileceğini ve bu ayette de ondokuz sayısının çok açık bir şekilde ön plana çıktığını görürsünüz.

19 ayetinin yanlış ve batıl yorumlara maruz bırakılması, "Bulduk" dedikleri bir ayetten hareketle (ondört asır sonra değil) ilk günden bu yana korunmakta olan Kur'an'ın birden fazla ayetinin (O, yaptıklarından sorumlu olmaz onlar ise sorumlu tutulacaklardır. (21-Enbiya 23) buyruğunun geniş anlamı hiç dikkate alınmadan) inkar edilmesi, sizleri söz konusu ayet hakkında şüpheye düşürmesin. 19 gerçeği dikkate alındığında Müddessir 24, 25'teki batıl iftiralara tartışılması mümkün olmayan hak bir cevap verildiğini, İlahi kelamın sihir veya beşer sözü olmasının mümkün olmadığını, korunması gereken ve gerçekten korunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in hak ve onun beyan ettiği bütün gerçeklerin İlahi olduğunu iman değil akıl sahibi kimselere de gösteren ve iman edenlerin de imanını arttıran bu önemli ayet, iman ve akıl sahibi kimseler için gerçekten büyük ayetlerdendir..
Yakup Döğer
03-12-2013 21:24
#105
Hayırlı olsun,Hayırlar getirsin

Selamün aleyküm.
Siteniz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun Allah'ın izni ile.Net aleminde sizleride görmek beni mutlu etti.Bakıp okuyacağımız, sorup öğreneceğimiz böyle içi dolu bir uğrak yerimiz daha oldu.Allah yardımcınız olsun.
Hayırlarda yarışalım inşaallah, hayırlarda bir birimize yardım edelim, bir birimizin elinden tutalım.Elmizden tutan kardeşimiz ne kadar çok olursa, elinden tuttuğumuz kardeşimiz ne kadar çok olursa, metanetimizde okadar sağlam olacaktır.
Başarılar diler, Allaha emanet ederim.
Mehmed Alagaş
02-12-2013 01:23
#97
Ve aleykümselam
ve rahmetullahi
ve berekatühü dostlar, kardeşler, arkadaşlar...

Hoşgeldik ve sizler de hoş geldiniz İnşaallah. Uzun yıllardır birbirimizden haberdar olmamıza rağmen tanışıp-görüştüğümüz veya şartlar nedeniyle tanışıp-görüşemediğimiz ancak cennette buluşup-görüşmeyi umduğumuz değerli dostlarımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın selamlarını, dualarını ve hayır dolu temennilerini almak ne güzel.

Teşekkür ederim ve site ailesi olarak teşekkür ederiz sizlere. Sağolasınız, cennette varolasınız İnşaallah. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki bu site çalışmasında büyük iddiamız olmadığı gibi sizlerin de büyük beklentileri olmasın. Mehmed abiniz ve Mehmed abinizin sevip-değer verdiği birkaç kardeşi zamanlarının elverdiği ve güçlerinin yettiği kadar bu sitede sizlerle buluşup, sizlerle görüşmeye gayret edecek.

Dua etmenizi istiyor ve Rahman olan Rabbimizden kalbi dualarda bulunan samimi kardeşlerimizi de bizlerin hayırlı ve özel dualarına dahil etmesini diliyoruz.
Ömer Muhtar
01-12-2013 16:41
#92
reşad halife

Öncelikle internet sitesinin hayırlı olmasını, Allah'ın teknolojik bir nimeti olan bu iletişimin ağının, nimet sahibinin razı olacağı şekilde kullanılmasını umud ediyorum.

"Mesela 1974 yılında Reşad Halife tarafından tesbit edilen 19 mucizesi, Kur'an-ı Kerim'e göre büyük ve önemli bir ayet olmasına rağmen İlahi murada uygun olarak gündeme getirilmeyişi ve ilk günden bu yana korunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünden uzak tevillere maruz bırakılması, şanı yüce Rabbimizin lutfuyla ibret almamız ve müslümanlar olarak kesinlikle tekrarlamamamız gereken bir hatadır."

cümlesininin 'Mesela 1974 yılında Reşad Halife tarafından tesbit edilen 19 mucizesi, Kur'an-ı Kerim'e göre büyük ve önemli bir ayet olmasına rağmen...' kısmını tam olarak anlayamadım biraz daha açıklayıcı bilgi yazabilirmisiniz ?
Çağkan Ersan
01-12-2013 16:20
#91
İçten bir sevinçle karşıladığım, gündem anlayışımıza katkıda bulunacağına gönülden inandığım bir site..hayırlara vesile olması duası ile...
Muammer Özkan
27-11-2013 19:28
#75
Münih'ten selam ve dualar..

Değerli dostum, sevgili kardeşler canlar..
Tebrik ve takdirle, şükürle hamdle bende karşılığını bulan insan dergisi sitesi; ruhumun arzuladığı atmosferi bana sunan hayırlı bir eylem olarak kucakladı beni bu gurbette..

"İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. (Bu tartışmayı) Allah'ın yolundan şaşırtır saptırmak amacıyla (gerçeklerin özüne uzanmadan) yanını eğip bükerek (yapar). Dünyada onun için rezillik aşağılanma vardır, kıyamet günü ise ona yakıcı azabı taddıracağız."(Hacc 8-9)

Kitabın bu ayetini esas alarak yoluna devam eden ve bu çizgideki samimi insanları ve onların sorularını muhatab gören site; ciddiyetini gösterdiği gibi, başlangıç ifade ve hasbihaliyle, Alagaş kardeşimizin "merhaba" derken, hangi yolda, hangi kimlikle, hangi sözlerle, hangi gündemle kimleri muhatab aldığını, alacağını beyan etmesi...
Kısacası;
Alagaş'ın İnsan Dergisinden başlayarak, yayınladığı kitaplardan, irtibat kurduğu insanlardan bu siteye kadar gelen çizgisinde, söyleminde, yazdıklarında, duruşunda, yaşantısında, yamulmadığını, dimdik olduğunu görüyor, bununla gurur duyuyor, seviniyor Rabbimize hamd ediyorum.

Sevgili dost şahsında tüm oradaki kardeşleri kucaklarım. Allah seni ve Allah için seni seven müminleri cennetine koysun, çalışmalarımızı rızasına uygun kılsın ve bereketlendirsin. Allah'a emanet olun değerli dostlar..!
Mehmet
27-11-2013 15:35
#74
Mehmed Alagaş Hocam'a ve yönetiminde emeği geçen müslüman kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum.. Hayırlı olsun.Erol Tırtıl
26-11-2013 20:54
#71
Merhaba hoş geldiniz kardeşler Allah yar ve yardımcınız olsun ümid ediyoruz ki başarılı olursunuz. severek takib edeceğiz inşaallah. üzerimize düşen birşey olursa desdek ve yardımcı olmayı bir borç biliriz. Hayırlara vesile olması umudu ile, sizleri Allah rızası için seven kardeşiniz olarak sizleri en güvenilir merci olan Allah a emanet ediyorum.
Fatih Sağlam
26-11-2013 09:26
#66
Siteniz hayırlı olsun

Çanakkaleden selam ile... Rabbim emeğinizi karşılıksız bırakmasın, her daim başarılı kılsın. allaha emanet olunuz.
Hüsamettin Kerimoğlu
25-11-2013 11:32
#59
Hoş geldiniz hocam. Uzun yıllardır sizden beklediğimiz ama bir türlü göremediğimiz adımı nihayet attınız. Hayra vesile olacağını umduğum yazılarınızı, dikkatle takip edeceğim.
Allah a Emanet Olun
Rüstem Topal
23-11-2013 12:59
#49
HOŞGELDİNİZ...

Selam ve Rahmet üzerinize olsun.
Yıllar önce İnsan dergisinin yeniden yayına dönüşünde yaşadığım heyecanı hissettim.Hamdolsun.Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hoşgeldiniz.


O.durgun
22-11-2013 22:49
#42
selamun aleykum

Maşşallah hayırlara vesile olsun siteniz.

Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. İşin ehli kişiler tarafından dizayn edilip tasarlandığı belli vesselam özellikle kuran bölümü güzel olmuş.

Ellerinize sağlık...
Ebaerz Ensari
21-11-2013 20:20
#36
başarı

rabbim yar ve yardımcınız olsun sizlerin ayaklarınız istikametten ayırmasın
İbrahim Baktemur
21-11-2013 18:35
#35
Konya'dan selam ve dualarımla..

Mehmed Alagaş Hocam'a ve onun nezdinde sitenin kurulum ve yönetiminde emeği geçen müslüman kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum..


Bu platformda vahyin ışığında faydalı şeyler üretileceğine yürekten inanıyorum.
Rabbim samimi gayretlerinizi bereketlendirsin.
Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun..
Ümidi ve duasıyla...
Esselamu Aleykum
İbrahim Gülter
21-11-2013 17:38
#34
Mehmet Abi..

Rabbim yar ve yardımcın olsun, ömrünü tefekküre adamış, yazdığı kitaplarla bir çok insana yol musibetlerini gösterme gayretiye çırpınan KALEM.. Rabbim o kalemi yararsız her türlü yazıdan beri kılsın..
Abdullah Reyhan
21-11-2013 17:20
#33
Allah sizi muvaffak kılsın.Ecrinizi artırsın...
Salih Can
21-11-2013 10:31
#32
yeni bir adım yeni bir nefes

RABBİM YENİ SORUMLULUĞUNUZU HAKKI İLE TAŞIMAYI NASİP ETSİN.. rahman yardımcınız olsun amcam
Hüseyin Uysal
21-11-2013 10:30
#31
karamanlı kul hüseyin hayırlı ugurlu olsun.

selamünaleyküm hocam inşallah daim eder ALLAH bilgi ve enginliginizi ve biz cahil toplumlara ışık olursunuz sizler çogaldıkça islamın asıl yasanası güzelligini görecektir cahiliye inşallah ALLAH yar ve yardımcınız olsun.

Gizem Konduz
21-11-2013 08:07
#30
Selamun aleykum

Hayırlara vesile olur inş. Rabbim yolunuzu kolaylaştırsın. Selam ve dua ile
Mustafa Talha Çoğaş
21-11-2013 02:32
#29
HAYIRLARA VESİLE OLMASI DUALARIMIZLA...

Bu siteyi hazırlayan, emeği geçen her kardeşimizden Rabbimiz razı olsun. Ne için çırpındıklarını, amaçlarının ne olduğunu bilen Rabbimiz, onlara bu çabalarının mükafatını hem bu dünyada hemde kimseye haksızlık edilmeyecek olan günde versin. Faydalanmak ve faydalandırmak nasibolur inşaallah...
Fatma Ceren
21-11-2013 00:53
#28
Selam

Siteniz hayırlı olsun.
Burhan Akdeniz
21-11-2013 00:52
#27
hayırlara vesileolması dileğiyle

Rabim hayırlı kılsın yüce KUR AN nın yolundan yürümeyi nasip etsin inşaallah
Murat
21-11-2013 00:07
#25
İSTANBUL'DAN HAYIRLARA VESİLE OLMASI ÜMİDİYLE

Andolsun ki Allah, mü'minlere kendi içlerinden bir Resul göndermekle onlara lutufda bulunmuştur. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitab'ı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. (3-Âl-i İmrân 164)
Dünya da en çok okunan kitabın Kur'an olmasına rağmen mazlum ve zulüm sayısı hala bu kadar fazlaysa! Kanaatim odur ki, en az anlaşılan ya da en fazla yanlış anlaşılan kitap da Kur'an dır! Rabbım kitaba Peygamber a.s gibi Allah'ın bak dediği gibi bakmayı, amellerimizi de hikmet üzere(ayetin fıtratına uygun) hayata geçirmeyi nasip etsin. İnşaallah bu işi yaparken sitemizin de müslümanların ufuklarını açması ve en doğru bakış açısını kazanmakta yardımcı olması dileğiyle... mehmed hocama selam ve sevgilerimle...
Halil Yavuzer
20-11-2013 23:56
#24
hayırda yarışanlardan olmanız dileğiyle

rabbim hayırlı kılsın hayra yönelik bu uğraşınızı
Gürkan Soysal
20-11-2013 23:47
#23
selam ve dua ile

rabbim emeginizi karşılıksız bırakmasın.
İlyas Metin
20-11-2013 18:37
#20
Selamun aleykum

Hoş geldiniz hoşnutluklar getirirsiniz inşallah, hayırlı olsun hayırlar getirsin insan dergisi sitesi
Yeterince takip ettiğim site vardı bir yükümlülük daha aldım sırtıma inşallah bizlerde sizlere faydalı oluruz.

"ahiret korkusu olan müslümanlar için insanların henüz görmedikleri bir ayeti görmek değil, bu ayeti iman ve ihlas ile yaşamak önemlidir."

Rabbimiz ecrinizi zayi etmesin
Kemal Songür
20-11-2013 18:04
#19
hayırlara vesile olması duasıyla..

Vahyin gölgesinde hayatı okuyan, soluyan, yaşayan ve yaşanması için cehd eden bütün kardeşlerime selam ve dualarımı sunuyorum. Ömür bitiyor, hesap günü kapıda, salih amellerle doldurulacak günlerimiz azalmakta, ahirete yönelik azıklar biriktirmekte acele etmeliyiz, müslümanca/kardeşce yardımlaşmanın yollarını çoğaltmalıyız, hesabını/beklentisini ahirete kilitleyenlere selam olsun.
Ömer Aydoğan
20-11-2013 01:58
#18
insandergisi.com

Selam Aleykum.
İnternet dünyamıza/evimize hoş geldiniz.Hayırlara vesile olur inşallah.Özledik sizi.İnanıyorum ki Müslümanların sorularına/sorunlarına derman olacaksınız inşallah.İnsan dergisi nasıl gündemimizi belirledi ise inşallah sitenizde gelişerek gündemi takip edeceğiz.Tekrar hayırlara vesile olur inşallah.Allah'a emanet olun.Sizi Seven kardeşiniz.
Mehmed Can
20-11-2013 00:38
#17
İzmir den Selam Ve Dualarımla

Rabbimin katında değerli olan herkesi saygıyla selamlıyorum. Başta Alagaş abimin ve İNSANDERGİSİ.COM'un Merhaba'sını sevinç ve mutlulukla karşılayıp, Müslümanların zaman zaman suni gündemlerle yorulup yenik düştüğü bu aleme, hoş bir seda ve yepyeni bir nefes verdiniz diyorum.
Hoş geldiniz.
Allah yar ve yardımcımız olsun inşaallah!
Hayırlara vesile olması temenni ve dua'sıyla..
Nedim Akgül
19-11-2013 16:42
#16
Rabbim inşallah hayırlı kılsın hayırlara vesile etsin. müslümanların ayrılık ve bölünmüşlükten birbirini dinleyip anlamadan oluşan ön yargılar olmadan birleştirmeye vesile olması dileğiyle Rabbim hepimizin yardımcısı olsun


Güvenlik Kodu (*)
İşlemin sonucunu aşağıya yazınız : 40 çarpı 2 = ?


(*) Zorunlu

LÜTFEN DİKKAT:
IP numaranız kaydedilmektedir. Yorumlarınız sebebiyle ilgili kişi ve kurumların yasal işlemler başlatabileceğini unutmayınız. Aşağıdaki sebeplerle yorumlarınız onaylanmayacaktır.
  • Küfür, hakaret, tehdit, rencide edici ifadeler
  • İnançlara saldırı
  • Büyük harflerle yazılmış cümleler