Sure Ayet

Rahmân SuresiRahmân Suresi 78 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 97. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 530 sayfa numarasında yer almaktadır.
Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.
 

 
 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 
 
1 - Rahman (olan Allah) (55-Rahmân 1)

 
 
2 - Kur'an'ı öğretti. (55-Rahmân 2)

 
 
3 - İnsanı yarattı. (55-Rahmân 3)

 
 
4 - Ona beyanı (açıklananı ve açıklamayı) öğretti. (55-Rahmân 4)

 
 
5 - Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir. (55-Rahmân 5)

 
 
6 - Yıldız-(gövdesiz bitki) ve ağaç (O'na) secde etmektedir. (55-Rahmân 6)

 
 
7 - Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü-tartıyı) vazedip-nizama koydu. (55-Rahmân 7)

 
 
8 - (Siz de) mizanda 'haksızlık ve taşkınlık' yapmayın. (55-Rahmân 8)

 
 
9 - Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve mizanı eksiltmeyin. (55-Rahmân 9)

 
 
10 - Yeri de (yaratılmış bütün) varlıklar için vazedip-nizama koydu. (55-Rahmân 10)

 
 
11 - Onda meyveler ve tomurcuklu hurmalıklar vardır. (55-Rahmân 11)

 
 
12 - Yapraklı taneler ve hoş-güzel kokulu bitkiler. (55-Rahmân 12)

 
 
13 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 13)

 
 
14 - İnsanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. (55-Rahmân 14)

 
 
15 - Cann'ı-cinni de 'yalın-dumansız bir alevli ateşten' yarattı. (55-Rahmân 15)

 
 
16 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 16)

 
 
17 - (Allah) iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. (55-Rahmân 17)

 
 
18 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 18)

 
 
19 - Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. (55-Rahmân 19)

 
 
20 - İkisi arasında bir berzah (engel-perde) vardır, birbirlerinin sınırını geçemezler (karışamazlar). (55-Rahmân 20)

 
 
21 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 21)

 
 
22 - İkisinden de inci ve mercan çıkar. (55-Rahmân 22)

 
 
23 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 23)

 
 
24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. (55-Rahmân 24)

 
 
25 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 25)

 
 
26 - (Varlık alemi) üzerindeki her şey yok olucudur. (55-Rahmân 26)

 
 
27 - (Sadece) celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır. (55-Rahmân 27)

 
 
28 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 28)

 
 
29 - Göklerde ve yerde olan herkes O'ndan ister. O, her gün yeni bir iş-yaratma üzeredir. (55-Rahmân 29)

 
 
30 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 30)

 
 
31 - Ey sakaleyn (arzdaki iki ağırlık olan ins ve cin), yakında size de yöneleceğiz. (55-Rahmân 31)

 
 
32 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 32)

 
 
33 - Ey (en büyük-en kalabalık) cin ve ins topluluğu. Eğer göklerin ve yerin sınırlarından (sedlerinden) aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp-geçin. Ancak bir sultan (güçlü bir delil-sebeb) olmaksızın aşıp-geçemezsiniz. (55-Rahmân 33)

 
 
34 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 34)

 
 
35 - (Şayet sınırı-seddi geçerseniz) ikinizin de üzerine kor ateşten bir alev ve (erimiş bakırdan bir) duman salıverilir de kurtulup-başaramazsınız. (55-Rahmân 35)

 
 
36 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 36)

 
 
37 - Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. (55-Rahmân 37)

 
 
38 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 38)

 
 
39 - İşte o gün ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz. (55-Rahmân 39)

 
 
40 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 40)

 
 
41 - (O gün) mücrimler (suçlu-günahkarlar) simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. (55-Rahmân 41)

 
 
42 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 42)

 
 
43 - İşte bu mücrimlerin (suçlu-günahkarların) yalanladıkları cehennemdir. (55-Rahmân 43)

 
 
44 - Onunla (cehennem ateşiyle) son derece kaynar su arasında dönüp-dolaşırlar. (55-Rahmân 44)

 
 
45 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 45)

 
 
46 - Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. (55-Rahmân 46)

 
 
47 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 47)

 
 
48 - İkisi de 'çeşitli güzelliklere-türlü nimetlere' sahibdir. (55-Rahmân 48)

 
 
49 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 49)

 
 
50 - İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. (55-Rahmân 50)

 
 
51 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 51)

 
 
52 - İkisinde de her meyveden çift çift vardır. (55-Rahmân 52)

 
 
53 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 53)

 
 
54 - Astarları atlastan olan döşeklere oturup-yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (kendileri için çok) yakındır. (55-Rahmân 54)

 
 
55 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 55)

 
 
56 - Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (öyle cennet eşleri) vardır ki, bunlardan önce onlara ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır. (55-Rahmân 56)

 
 
57 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 57)

 
 
58 - Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. (55-Rahmân 58)

 
 
59 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 59)

 
 
60 - İhsanın (iyiliğin) karşılığı, ihsandan başkası mıdır? (55-Rahmân 60)

 
 
61 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 61)

 
 
62 - Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. (55-Rahmân 62)

 
 
63 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 63)

 
 
64 - (İkisi de) yemyeşildirler. (55-Rahmân 64)

 
 
65 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 65)

 
 
66 - İkisinin içinde de durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır. (55-Rahmân 66)

 
 
67 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 67)

 
 
68 - İkisinde de (türlü) meyveler, hurma ve nar vardır. (55-Rahmân 68)

 
 
69 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 69)

 
 
70 - Orada (her özellikleriyle) hayırlılar, güzeller vardır. (55-Rahmân 70)

 
 
71 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 71)

 
 
72 - Otağlar içinde (gözlerden) korunmuş huriler. (55-Rahmân 72)

 
 
73 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 73)

 
 
74 - Bunlara da onlardan önce ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır. (55-Rahmân 74)

 
 
75 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 75)

 
 
76 - Yeşil yastıklara ve harika güzellikteki döşeklere oturup-yaslanırlar. (55-Rahmân 76)

 
 
77 - O halde (ey insanlar ve cinler) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (55-Rahmân 77)

 
 
78 - Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir-mukaddestir. (55-Rahmân 78)


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 
 

اَلرَّحْمٰنُۙ - 1
 
 

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَۜ - 2
 
 

خَلَقَ الْاِنْسَانَۙ - 3
 
 

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ - 4
 
 

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۖ - 5
 
 

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ - 6
 
 

وَالسَّمَٓاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانَۙ - 7
 
 

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْم۪يزَانِ - 8
 
 

وَاَق۪يمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْم۪يزَانَ - 9
 
 

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِۙ - 10
 
 

ف۪يهَا فَاكِهَةٌۖ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ - 11
 
 

وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُۚ - 12
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 13
 
 

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِۙ - 14
 
 

وَخَلَقَ الْجَٓانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍۚ - 15
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 16
 
 

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِۚ - 17
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 18
 
 

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِۙ - 19
 
 

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِۚ - 20
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 21
 
 

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ۬ وَالْمَرْجَانُۚ - 22
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 23
 
 

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِۚ - 24
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۟ - 25
 
 

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۚ - 26
 
 

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِۚ - 27
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 28
 
 

يَسْـَٔلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف۪ي شَأْنٍۚ - 29
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 30
 
 

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلَانِۚ - 31
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 32
 
 

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُواۜ لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانٍۚ - 33
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 34
 
 

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِۚ - 35
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 36
 
 

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَٓاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِۚ - 37
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 38
 
 

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْبِه۪ٓ اِنْسٌ وَلَا جَٓانٌّۚ - 39
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 40
 
 

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمٰيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاص۪ي وَالْاَقْدَامِۚ - 41
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 42
 
 

هٰذِه۪ جَهَنَّمُ الَّت۪ي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَۢ - 43
 
 

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ اٰنٍۚ - 44
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۟ - 45
 
 

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ جَنَّتَانِۚ - 46
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۙ - 47
 
 

ذَوَاتَٓا اَفْنَانٍۚ - 48
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 49
 
 

ف۪يهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِۚ - 50
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 51
 
 

ف۪يهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِۚ - 52
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 53
 
 

مُتَّكِـ۪ٔينَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَٓائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍۜ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍۚ - 54
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 55
 
 

ف۪يهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَٓانٌّۚ - 56
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 57
 
 

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُۚ - 58
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 59
 
 

هَلْ جَزَٓاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُۚ - 60
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 61
 
 

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِۚ - 62
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۙ - 63
 
 

مُدْهَٓامَّتَانِۚ - 64
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 65
 
 

ف۪يهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِۚ - 66
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 67
 
 

ف۪يهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌۚ - 68
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 69
 
 

ف۪يهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌۚ - 70
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 71
 
 

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِۚ - 72
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 73
 
 

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَٓانٌّۚ - 74
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِۚ - 75
 
 

مُتَّكِـ۪ٔينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍۚ - 76
 
 

فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - 77
 
 

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - 78
 
 

Etiketler:

İnsan Dergisi

,