Eski Masaüstü Görünüm

Tartışılan Sorular


Kulluk ve itaat arasında ne fark vardır?

Kulluk kavramı itaati kuşatmasına rağmen itaat kavramı kulluğu kuşatıcı bir kavram değildir. Başka bir deyişle her kullukta itaat olmasına rağmen her itaatta kulluk yoktur. İtaatin kulluk olabilmesi için bu itaatin herhangi bir şarta bağımlı olmayan, herşeye rağmen ve gönülden olması gereklidir. Peygamberlere gönülden iman ve itaat edilmesi, Allah'ın emri gereği bir iman ve itaat olduğu için, bu yaklaşım da yalnızca Allah'a kulluğun bir ifadesidir.

Müslümanların peygamberler dışındaki alim veya yetkin kimselere itaatleri ise şartlı itaatlerdir. Nitekim "Sizden olan ulu l emre itaat edin" buyruğunda bu şart zikredilmekte ve müslümanların itaat edecekleri ulu l emrin, müslümanlardan olması öngörülmektedir. Ulu l emrin müslümanlardan olması ise, bu ulu l emrin de müslüman olmasını ve müslümanları bağlayıcı bütün İlahi hükümleri dikkate almasını gerektirmektedir. Şayet Allah'ın hükümlerine göre belirlenen bu şartlar kaldırılır, gözardı edilir ve söz konusu merciye herşeye rağmen itaat edilerse, bu itaat kulluk sınırlarına giren bir itaattir ki; kulluk edeni dinden çıkardığı gibi kendisine kulluk edildiğini bilip, buna rıza gösterenleri de dinden çıkarır.

İtaat ve kulluk arasında bu ayırıcı özelliği dikkate alarak tağuta itaat ve tağuta kulluk üzerinde durabiliriz. Bunları ayrı ayrı zikretmemizin nedeni, tağuta yönelik her itaat kulluk olmadığı içindir. Nitekim cahili toplumlarda yaşayan müslümanların öncelikle tağuta itaatten değil, tağuta kulluktan ictinap etmeleri emredilmektedir. Tağuti bir hükme veya kurala itaat etmenin, tağuta kulluk kapsamına girip girmediğinin anlaşılabilmesi, meselenin önemli olan iki boyutuna açıklık getirilmesiyle mümkündür.

Meselinin ilk boyutu itikadi boyuttur.

Tağuti otoriteyi, herşeye rağmen itaat edilmesi gereken bir merci olarak gören kimseler, bu itikadi yaklaşım ile tağuta kulluğu peşinen kabul eden kimselerdir. Meseleye bu itikadla yaklaşan kimselerin, tağutun hangi hüküm veya kuralına itaat ettiği de pek önemli değildir. Çünkü tağutu veya firavunu, herşeye rağmen itaat edilmesi gereken bir merci olarak gören kimselerin, firavuna secde etmeleri değil, firavuna bir bardak su götürmeleri dahi firavuna kulluk kapsamına giren bir eylemdir.

Tağuta her şeye rağmen ve gönülden itaat eden bu gibi insanlar, İslam'ın emrettiği namaz, oruç ve hacc gibi bazı dini vecibeleri yerine getirdiklerini iddia etseler bile, tağuta kulluk yapan bu kişileri müslüman olarak kabul edemeyiz. Çünkü İslam akidesini kabul eden müslümanların, tağuta veya firavunlara böylesi teslimiyetçi bir itikadla yaklaşmaları söz konusu değildir. Müslümanlar, tağutun veya firavunun ilahlık iddialarını "La ilahe" diyerek reddeden ve itikadi bir sapmaya girmeyen kimselerdir.

Meselenin ikinci boyutu ise, itaat edilen kanun veya kuralın niteliğidir.

Tağutun şeytani otoritesini reddederek itikadi bir sapmaya girmeyen müslümanların karşılaştıkları kanun, kural veya emir, tağutun belirlediği hüküm, kural veya emir olmasına rağmen, müslümanların şer'an menedildiği bir hüküm veya kural değilse, bunlara şartlar gereği olarak itaat eden bir müslüman küfre girmez. Çünkü cahili toplumda yaşayan müslümanın bu itaati, Allah'ın hükmüne rağmen bir itaat olmadığı için, tağuta yönelik bu itaat, tağuta kulluk değildir.

Mehmed ALAGAŞYorum Yap


Yorumlar yeniden eskiye doğru sıralanmıştır.
Sıralamayı çevirmek için tıklayınız.

Mehmed Alagaş
15-09-2020 12:59
#4845
Ve aleykümselam Fatih

Meil adresi göndermediğin için sana siteden cevap verme durumunda kaldık. Tartışılan Sorular kitabımızda memurluk meselesine değinmiş ve belli bir çerçevede açıklık getirmiştik. İslam hukukunu dikkate alan bir İslam devletinde yaşamadığımız aşikardır. Bu devlete ait hizmetleri sanki İslam devletiymiş gibi sosyal hükümlere göre değerlendirenler, yaşadığımız realiteyi görmezden gelenlerdir. Bizler İslam hukukunun yaşanmadığı bir devlet çatısı altında bulunuyorsak, devletin yaptıklarından değil kendi kulluğumuzdan sorumluyuz. Allah’a kulluk mükellefiyetimizi dikkate alarak rızkımızı kazanmak durumunda olduğumuz için insanların yararına uygun resmi veya gayri resmi işlerde çalışabiliriz. Burada önemli olan yaptığımız icraatla insanlara zulmetmemek ve çalıştığımız iş alanı ne olursa olsun mübelliğ vasfını sürdürebilmektir. Meseleye bu açıdan yaklaşıldığı zaman öğretmenliği günümüz memurluğunun en güzeli olarak görüyor ve bu görevi sürdürürken İslam’a onzbinlerce genç kazandıran öğretmen kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyoruz.
Faize bulaşarak serbest ticaret yaparken bu kardeşlerimizin işini ve maaşını sorgulayan şaşkınları da Allah’a havale ediyoruz. Allah hepimizi ıslah etsin..

Fatih Özsoy
15-09-2020 12:31
#4844
Selamün aleyküm

Değerli hocam benim size bir sorum olacaktı. Benim aklımı bir arkadaşım bulandırdı ve 8 aydır aklıma virüs gibi takıntı yaptı ve her şeyden elimi eteğimi çektim bir şey yapsam acaba kafir mi oldum diyorum kendi kendime. Hocam ben Tarih öğretmeni mezunuyum. Başta polis olmak istiyordum bana dedi islamda hapis yoktur nasıl insanları kolundan tutup hapse atarsın dedi hem din de tövbe vardır nasıl hapse atarsın dedi. Sonra en iyisi öğretmen olayım dedim. Arkadaşım git limon sat mecbur değilsin tağuta çalışmaya ve senin mesleğin bile doğru değil tarih nedir hepsi yalan olan tarihi mi anlatacaksın çocuklara ve sen milli eğitim bakanlığının kaynağı neyse onu anlatmak zorundasın dedi ve kim bilir ne yalan bilgiler vardır orda. Hem faydalı bilgiler bile değil tarih ilim bile değildir dedi. O bunları söyleyince ben 7 aydır tağut nedir hizmet etsem şirkemi gireceğim hep aklımı kemiriyor. İlişkimi kestim tabi onunla ve her yerde bunun cevabını arıyordum bunun. En sonunda sizi buldum.
Mehmed Alagaş
27-08-2020 12:33
#4821
Ve aleykümselam

Allah yardımcın olsun Şemseddin kardeşim. Öncelikle gittiğin okulu iyi tanıman, laik sisteme göre böylesi okullarda neyin, ne kadar ve nasıl anlatıldığını dikkate alman gerekir. İslam’ı öğreneceğin en temiz ve en temel kaynak olarak Kur’an’ı kabul edecek, din adına karşılaşabileceğin her sözü Kur’an’a arzedeceksin. Şu an ki duygularını kaybetme endişenden bahsediyorsun. Yaşamaya devam ettiğin duygular kaybolmaz kardeşim. Allah’ın lutfuyla yaşadığın Rahmani duygular, kalp saksındaki çiçekler gibidir ve bu duyguları yaşamak bu çiçekleri sulamak anlamına gelir. Birçok kitab çalışmamızda da belirttiğimiz gibi yaşanan duygular büyüyüp gelişirken, yaşanmaya devam edilmeyen duygular kurumaya ve körelmeye mahkumdur. Tekrar Allah yardımcın olsun diyoruz.
Dua ile..
Şemseddin Kazak
27-08-2020 12:32
#4820
Selamün aleyküm Üstadım.

Sözlerime geçmeden önce, sizin gibi değerli ve müşahhas bir insanla tanıştırmasından dolayı bunu bir hamd edilmesi gereken bir tutum olduğunu düşünerek "Elhamdülillahi Rabbi'l A'lemin" diyerek sözüme geçiyorum:

Üstadım, nispeten de olsa ilmiyle a'mil bir kişi olmak için çalışan birisiyim ve bunun için daha çok çalışmak istiyorum. Bu sene girdiğim üniversite imtihanında Rabbimin lütfu olarak iyi bir derece yaptım hamd olsun. İstanbul da ilahiyat okuyacağım inşaallah ama günümüzde bu değerlerin altının boşaltıldığının farkındayım. Akademia putunun etkisini arttırdığı bu dönemde ilahiyat okumak benim için bir imtihan olacak.

Bunların bilincinde olduğumu farz edersek bu kardeşinize gireceği yolda nasıl tavsiyeleriniz olur. Şimdiki duygularımı 5 yıl boyunca nasıl sabit tutabilirim. Sizden ricam bana tavsiyelerde ve öğütte bulunmanız ve dualarınızda bu kardeşiniz için Rabbimizden istikamet istemenizdir. Sizden gelecek cevabı dört gözle bekliyorum.Allaha emanet olun
Mehmed Alagaş
09-06-2020 15:47
#4754
Ve aleykümselam Ferhat

İçinde küfür maddeleri derken ne kastettiğini anlayamadık. Herhalde İslam Devletinin insanlarla yapacağı sözleşmelerde olmaması gereken gayriislami maddeleri kastediyorsun. İyi ama vatandaşı olduğumuz devlet İslam devleti değil ki!. İslam’ın devlet olduğu zaman toplumsal hayatta uygulayacağı hükümler, bu ülkede birer birey olan biz müslümanların uygulamaya sokacağı hükümler değildir. İslam dışı her devlet kendi anlayışına göre ticaret, aile veya ceza hukukunu belirler. Alman devletiyle bir iş anlaşması yapsan “Bu anlaşma İslami hükümlere göre değil” itirazında bulunur musun? Senin yükümlülüğün bu ikili anlaşmanın İslami hükümlere göre yapılması değil, senin bireysel kulluğunu tehlikeye sokacak maddelerden sakınmaktır.
Ferhat Kurt
09-06-2020 15:01
#4753
Selamun Aleyküm Hocam.

İçinde küfür maddeleri olan sözleşmelere imza atma konusuyla ilgili görüşünüzü merak ettim. Bu konuda çok fazla yazılan şeyler var. Kime tabi olacağımızı bilemedik. İmza insanı kafir yapar mı? Selametle.
Mehmed Alagaş
08-03-2020 12:46
#4406
Selam
Murat kardeşim, zinanın cezası açık bir şekilde Kur'an'da bildirilmiştir. Bizim bilmediğimiz husus göz zinasının ne olduğudur? Kur'an'da böyle bir zina şekli görmüyoruz. Zinaya ve fuhşiyata yaklaştırıcı bir sebeb olduğu için gözlerin haramdan sakındırılması ise bütün mü'min ve mü'minelere açıkça bildirilmektedir.,
"Mü'min erkeklere söyle de gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. (24-Nur 30)"

Murat Kayaalp
08-03-2020 12:30
#4405
Göz zinasının günahı
Mehmed Alagaş
20-01-2020 13:22
#4371
Ve aleykümselam Veysi kardeşim

Öncelikle şu hususun altını çizelim ki bizler İslam hukukunun yaşandığı bir İslam devletinde yaşamıyoruz. Dolayısıyle devletin şu uygulamaları İslam’a göre caiz midir değil midir sorularını devlet açısından değerlendirmemizin hiçbir anlamı olmadığı gibi laik devletin resmi din anlayışı istikametinde konuşan Diyanet teşkilatının fetvalarını da ciddiye almamıza gerek yoktur.

Bizler halkında müslümanlar olmasına rağmen Almanya, İngiltere, Amerika gibi gayri islami bir devlet çatısı altında yaşıyoruz. İslam devletinde yaşanılsaydı elbetteki sorumluluk ve mükellefiyetler çok daha farklı olacak, toplumsal düzlemde yaşanan İslam’ın hükümlerine rağmen bir başka hükme veya mahkemelere yönelinmesi söz konusu olmayacaktı. Ancak gayri islami bir devlet çatısı altında yaşanıldığı için böyle bir ortamda devletin icraatlarından değil kendi yaptıklarımızdan ve kendi kulluğumuzdan sorumluyuz. Kendi kulluğumuzun çerçevesi ise gayri islami bir devlet çatısı altında yaşasak da, gücümüz nisbetince bireysel kulluğumuzu yaşamamız ve Allah’a olan hak daveti sürdürmemizdir.

Faiz alıp-vermek hangi devlet sisteminde yaşıyor olursak olalım, enflasyon oranlarına bakılmaksızın biz müslümanlara haram kılınmıştır. Bu haramdan sakınılmasına rağmen bu faizli sistemde gayri ihtiyari unutulan bir elektirik faturası gibi değişik sebeblerle faiz vermek zorunda kalındığını biliyoruz. Burada önemli olan nasıl olsa bu pisliğe bulaşılıyor denilerek sakınmaktan vazgeçmemektir. Tuvalete girdiğimiz zaman ayağımızın altı mecburen necasete değmesine rağmen nasıl ki paçalarımızı sıyırıyor ve necasetin üzerimize daha fazla bulaşmasından sakınıyorsak, faizden de aynı şekilde gücümüz nisbetince sakınmaya devam etmemiz gerekir.

Düşük faizli kredi ile ev almak meselesine gelince, evi veya başka imkanı olan müslümanların düşük faizli de olsa bu krediden kesinlikle sakınmaları gerektiğini söylüyoruz. Ancak evi olmayan ve kira vermekte zorlanan kardeşlerimizin önüne dikilerek onları engellemeye de çalışmıyoruz. Çünkü bazı hükümleri zor şartlarda kendi imkanlarımızla biz yaşayabilsek de takvayla fetva vermenin zulüm olduğunu bilerek bundan Allah'a sığınıyor ve Rahman olan Rabbimizin kullarına güç yetiremeyecekleri şeyleri (hüküm olsa da) yüklemediğini biliyoruz. Dolayısıyle gayri islami yönetilen toplumlarda her müslüman gücü nisbetince kulluğu ile ilgili hükümleri yaşamaya çalışacak, kişisel güce ve imkanlara göre değişebilen bu meselelerde genel fetvalar verilmeyecektir.

Veysi kardeşim sana gelince yazdıklarından Toki evlerinde önceden bir faiz belirlenmediğini ve aylık ödemelerde 6 ayda bir enflasyon oranında artış olacağını söylüyorsun. Bu doğru ise önceden belirlenen faizli ödemelere göre daha adil gözüküyor. Evin yoksa ve almaya karar verirsen, Rabbimiz sana hayırlı olanı kolay kılsın..
Veysi Çiftçi
20-01-2020 12:13
#4370
Selamun aleykum hocam

Bize toki kurasından bir ev çıktı yaklaşık 6 ay önce o zaman hüsnü aktaş Hocanın cemaatinden bir abimize danışmıştım oda ilgili birisine sormuştu toki den ev almak caizmidir diye caizdir diye cavap almıştık şimdi biliyorsunuz yeni bir toki projesi var ve diyanette fetva vermişti ve malum gelen tepkiler VS. Bu konunun tekrar gündeme gelmesi beni biraz düşündürdü biraz daha araştırdım. Bu enflasyon oranında ödemelere yapılan artışı. Nurettin yıldız hoca efendi din öyle su terazisi östünde olmaz Gibi bir şeyler söyleyip fıkıha uygun görmüyorum toki meselesini demişti. Dün alparslan kuytul hocanın bir videosunu izledim yeni çekilmiş. Kendisi enflasyon oranında artışın faiz olmadığını söyledi imam ebu yusufa göre kendiside bunun faiz olmadığı görüşünde. Siz nedersiniz acaba toki kurasından bize çıkan bu eve girmelimiyim 6 ayda bir enflasyon oranında artış olacakmış aylık ödemelerde. Selamun aleykum Allah'a emanet olun.
Mehmed Alagaş
23-01-2019 14:02
#3689
Ve aleykümselam

Erhan kardeşim Rabbimiz elbetteki Rezzak olup, eceli gelinceye kadar herkesin rızkını az veya çok vermektedir. Rabbimizin Rezzak olması, hiç kimsenin ölüm vesilesi açlık olmayacağı anlamına gelmez. Bir insanın takdir edilen ecel vakti gelmiş ise açlıktan veya susuzluktan değil, havanın gayet bol olduğu açık havada bile havasızlıktan ölebilir. Bu meselenin İlahi takdir boyutudur ve bu boyutta hiçbir zulüm yoktur. Meselenin insanlarla ilgili boyutunda ise özellikle rızk konusunda insanların birbirlerinin hakkını yiyerek zulme saptıklarını görüyoruz.

Mesela yedi kişilik bir ailenin yemek ihtiyaçlarını yüklenmenize ve bu aileye her gün sekiz kişilik tabildot göndermenize rağmen bu ailede iki kişi açlıktan ölmüş ise bunun sorumlusu siz değil, o ailede bu iki kişinin rızkına tecavüz eden zalimlerdir. Siz tabi ki dışarıdan baktığınız zaman bu zulmü bilmez, bu zulmü engelleyemezsiniz. Rezzak olan ve her şeyi bilen Allah ise insanlara hem rızık vermekte ve hem de birbirlerinin hakkına tecavüz etmemelerini emretmektedir. Bu emre rağmen tecavüz edenleri cehennemle tehdit ederken, bu zulme uğrayıp Allah için sabredenleri de ecelleri gelmişse açlık gibi bir vesileyle öldürüp bitmez nimetleri olan cennetle müjdelemektedir.

Diğer soruya gelince, bu soru daha önce “Cehaletemi mazur görün” diyen sen kardeşimizden ziyade müslümanlara yön veren, vaziyet eden alimlerle ilgili bir sorudur. Bu alimler Kur’an veya Sünnette yer almayan ve kıyasla sonuca varılamayan bir meseleyle karşılaştıkları zaman bu konuları özellikle haram hükmüne bağlamaksızın, Kur’an’ın genel dünya görüşüne ve kulluk anlayışına sadık kalarak bir görüş ortaya koyabilirler. Bu görüşü ortaya koyarken takip edecekleri usul ve yöntem ise elbetteki Nebevi bir usul olmalıdır.

Umarız senin için bu kadarı yeterlidir..
Erhan K.
23-01-2019 13:28
#3688
Kolaylıklar diliyorum

Sorum şu: Cenab-ı Mevla kullarına rızk endişesine düşmeyi yasaklıyor ve rızkı garanti ediyor. Acaba dünyanın dört bir tarafında (Habeşistan, Yemen, Arakan v.s.) yüzbinlerce Müslümanın açlıktan ölmesinin hikmeti nedir? Ifadelerimde hatalar olabilir. Cehaletimi mazur görün.

Birde Mevdudi'nin "Tefhimu'l Kur'an" isimli tefsirinde şu ifadeler var: İslam, Allah'ın Kitabının ve Rasulü'nün sessiz kaldığı konularda istenilen şekilde davranmayı serbest bırakmıştır. Müslümanlar herşey de Allah ve Rasulü'nün rehberliğine müracaat ederler ve onların kararlarına uyurlar fakat belli bi konuda ne Kur'an'da, ne de Sünnet'te bir hüküm bulamazlarsa, o zaman doğru olduklarına inandıkları herhangi bir şekilde davranmakta serbesttirler. İslam'ın belli bir konuda susması, o konuda davranış özgürlüğünün olduğuna bir işarettir. (Nisa suresi 59. ayetin tefsiri.) Bu ifadeler için sizin görüşünüzü öğrenebilir miyim? Bilhassa İslam'ın belli bir konuda susması ifadesi beni rahatsız etti biraz.


Güvenlik Kodu (*)
İşlemin sonucunu aşağıya yazınız : 2 çarpı 2 = ?


(*) Zorunlu

LÜTFEN DİKKAT:
IP numaranız kaydedilmektedir. Yorumlarınız sebebiyle ilgili kişi ve kurumların yasal işlemler başlatabileceğini unutmayınız. Aşağıdaki sebeplerle yorumlarınız onaylanmayacaktır.
  • Küfür, hakaret, tehdit, rencide edici ifadeler
  • İnançlara saldırı
  • Büyük harflerle yazılmış cümleler