Ayetleri Anlamak A+ | Normal | A-

İslam'da Kadını Dövmekİslam'da Kadını Dövmek

Kavvamunne kelimesinin yanlış çevirildiğini düşünüyorum. 'üstünlük' değil, gözetici yahut ayağa kalkan (kadınlar karşısında ayağa kalkan saygı gösteren) anlamları olduğunu bir kaynaktan dinlemiştim. Ayrıca " vedrıbu hunne " kelimesi kesinlikle dövün anlamında olmamalıdır. Kuran'ın ruhu buna terstir. Bu kelimenin anlamı Mehmet Okuyan,Edip Yüksel,İhsan Eliaçık gibi Arapça çeviri yapan ilahıyatçıların da dediği gibi "onlardan bir süre ayrılın yahut boşanın" olmalıdır. Ki bu kelimenin 'ayrılmak' anlamı Kuran'da çokça geçen bir kullanımdır. Musa'nın denizi ayırması,kadınları örtülerini göğüs üstlerine salması (salıvermek anlamında)... çokça anamı olan bir keimedir. Peygamberimizin de ayette geçen uygulaması eşiyle anlaşamadığı zaman " Senin hakkını vereyim de seni güzellikle salıvereyim" şeklindedir.                                           <<< Özge KOÇ >>>

Önce selam Özge kardeşim.
Sonrasında ise ayetlere cinsiyetle ilgili bir duygusallıkla yaklaşmamak ve bu ayetin "Anlamı şöyle olmalı, böyle olmalı.." demeden konuyu Kur'an bütünlüğünde araştırmak gerekir. Uzun yıllar önce kaleme aldığımız "Kadının Onuru" çalışmamızda bu meseleye değinmiş ve Rabbimizin yardımıyla kınayıcıların kınamasından çekinmek gibi tuhaf bir tereddüte düşmeden şunları yazmıştık.,

"....Aileyi münkerden menetme ve bu menetmede kararlı davranma meselesinde bir yaptırım olarak "Dayak var mıdır, yok mudur?" sorusu, müslümanlar arasında da tartışılan bir sorudur. Nitekim müslümanlar tarafından tanınan ve oldukça sevilen bir yazar, kadınlarla ilgili bir konferansa giderken "İslam'da kadını dövmek var mıdır?" sorusuyla karşılaşabileceğinden oldukça korktuğunu ifade etmektedir. Bu korkunun psikolojik nedeni, yazarın vermek istediği cevabı veremeyeceğinden duyduğu endişedir. Bu konudaki feminist baskıları dikkate alan yazar, "İslam'da kadını dövmek yoktur?" cevabını vermek istemesine rağmen, aşağıdaki ayet i kerime kendisini bundan engellemektedir.,

"Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ve kendi mallarından harcaması nedeniyle, erkekler kadınlar üzerine sorumlu-yöneticidirler. Saliha (iyi) kadınlar, itaatkar olanlar ve -Allah (onları) nasıl koruduysa- görünmeyeni koruyanlardır. Başkaldırıp diretmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra) yataklarda yalnız bırakın, (bu da yetmezse) döğün. Size itaat ederlerse, onların aleyhine bir yol aramayın. Doğrusu Allah Aliyy'dir (çok yücedir), Kebir'dir (büyüklüğü sınırsızdır)."(4-Nisa 34)

Daha sonra aynı yazar Tefsiru'l Mizan'ı okuduğunu ve bu müşkülünü Merhum Tabatebai'nin tefsirinde çözdüğünü (ki nasıl çözdüğüne de pek açıklık getirmiyor) belirterek "İslam'da kadını dövme yetkisi diye bir şey asla yoktur, işte bu kadar" diyebilmektedir!.

İslam adına konuşmalarına rağmen feminizmin veya İslam'a düşman olan mercilerin bu konudaki yoğun propagandalarından etkilenerek, benzer ifadelerle bu görüşü destekleyen başka yazar ve düşünürler de bulunmaktadır.

Feminist baskıları veya kadını dövmekle ilgili yanlış uygulamaları dikkate alarak "İslam'da kadını dövmek yoktur" demek, açık bir cüretkarlıkla haddi aşmaktır. Kadını dövme hadisesinin cahili toplumlarda yaygınlaşan yanlış uygulamaları ayrı bir husus, İslam'da olup olmaması ise apayrı bir husustur. Nisa suresinin 34. ayet i kerimesi, müslümanların tevil ve tahrif etmeden kabullenmeleri gereken bir ayet i kerimedir.

Meseleyi Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünde değerlendirmemiz de, bu ayet i kerimedeki apaçık manayı değiştirmeyecektir. Mesela Hz. Eyyub (a.s.) hastalığı döneminde hanımına bir nedenden ötürü kızmış ve rivayetlere göre "İyileştiğim zaman sana kırk sopa vuracağım" diyerek yemin etmişti. Rivayetler Hz. Eyyub (a.s.)'ın iyileştikten sonra hanımına kırk sopa atacağına dair yemin ettiği için pişmanlık duyduğunu nakleder. "Yeminin gereğini yapayım mı, yoksa kefaretini ödeyip yapmayayım mı?" endişesini taşıyan Hz. Eyyub (a.s.)'a, Rahman olan Rabbimiz şöyle yol göstermektedir.,

"Ve elinle bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma." Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip dönen biriydi." (38-Sad 44)

İslam'a göre kadını dövmek veya kadına vurmak caiz olmasaydı, şanı yüce Rabbimiz caiz olmayan bir amel için Hz. Eyyub (a.s.)'a yol gösterir miydi? Bu örneği Resulullah (s.a.v.)'e ve bütün müslümanlara verir miydi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi müslümanın ettiği ve edeceği yeminler ile herhangi bir helal, haram olmayacağı gibi, herhangi bir haram da helal olmaz. Böylesi yeminler, kefaretle hemen bozulması gereken yeminlerdir. Dolayısıyle Hz. Eyyub (a.s.)'ın yemini, bozulması gereken böyle bir yemin değil, gereğinin yapılması gereken bir yemindir.

Meseleyi salt eylem olarak düşündüğümüz zaman, kadının dövülmesi hiç şüphesiz ki hoş bir şey değildir. Burada hoş olmayan şey, kadının dövülmesinden ziyade bir insanın dövülmesidir. Dövme ve dövülme hadisesinde kadın erkek ayırımı yapıp, "Erkeğin dövülmesi hoş fakat kadının dövülmesi hoş değildir" diyemeyiz. Bir insan olarak hem erkeğin ve hem de kadının dövülmesi hoş bir hadise değildir.

Ancak biliyor ve iman ediyoruz ki, dinimiz İslam'da gerekli görülen bazı durumlarda bir ceza, bir yaptırım olarak dövme hadisesi bulunmaktadır. Toplumsal disiplin için bazı durumlarda caiz ve gerekli görülen bu eylem, ailenin disiplini için de bazı özel durumlarda gerekli görülmekte ve erkeğe bu yetki verilmektedir. Dolayısıyle bu konudaki tartışmalarımızı "Dövmek var mıdır, yok mudur?" sorusu çerçevesinde değil, bu meselenin yanlış tatbikatleri üzerine yapmamız gerekir. Çünkü bu konuda karşılaşılan sorunlar, genel olarak gereksiz ve yanlış tatbikatlerden kaynaklanan sorunlardır.

Öncelikle şu hususun kavranması gerekir ki, İslam'a göre kadının eğitim ve terbiyesinde dayak esas alınmaz. Kadının eğitim ve terbiyesinde aile reisine, yani evin erkeğine emredilen öncelikli tavır, ailesine karşı güzellikle davranması, ailesini hayra ve rahmete en güzel bir biçimde davet etmesidir. Münkerden nehyetme meselesine de öncelikli yaklaşım bu şekildedir. Ancak bütün bu yaklaşımlara ve öğüt vermelere rağmen inadi bir azgınlıkta bulundukları veya müslüman bir erkeğin nikahındaki kadına kesinlikle yakışmayacak bazı münkerleri işledikleri zaman, bir yaptırım olarak yataklarında yalnız bırakılmalarına veya aşırıya kaçmadan ve yüzlerine vurulmadan dövülmelerine izin verilmektedir.

Mesele bu noktaya geldiği zaman, bütün erkeklere altını çizerek şu hususu hatırlatmak isteriz ki, herhangi bir müslüman erkek zorunlu kaldığı durumlarda dahi karısını kendisinin menfaati veya maslahatı için değil, karısının menfaati veya maslahatı için döver. Karısını seven ve karısıyla cennette beraber olmak isteyen bir erkek, karısını cehenneme götürecek fiiller karşısında geçit vermeyen bir dağ gibi durmasını bilen erkektir. Dolayısıyle kadınına vurması, dünyevi sebeblerin fevkinde uhrevi sebebler için olmalıdır. Yemeğin tuzu az olduğu veya karısında hoşlanmadığı bir şey gördüğü için karısını dövenler, hiç şüphesiz ki kadınlarına zulmeden zalimlerdir. Tabi ki kadınlarını başıboş bırakanlar, onların cehennemlik fiillerini görmemezlikten gelenler de aynı zalimlerdendir. Nitekim erkeğin acizliğinden dolayı yıkılan yuvaları veya kadının azgınlığı ile cehenneme doğru yol alan aileleri gördüğümüz zaman, aile reisi olan bu erkeklere bakıyor ve dilimizin ucuyla "Keşke gerektiği zaman karısını dövebilseydi, keşke bu çareyi de deneseydi!." diyoruz.

Netice olarak kadını dövmek,
aklen ve ruhen sağlıklı hiçbir erkeğin veya kadının hoşlanacağı bir şey değildir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi İslam'da bu hüküm ve bu hükmün hikmetli bir yeri vardır. Bizlere düşen görev, hoşlanmadığımız bu eylemden sakınmaya ve karşı tarafı da sakındırmaya çalışmamızdır. Böyle bir duruma düşmekten sakınan Resulullah (s.a.v.) bu hadiseyi hiç yaşamamış, hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmamıştır. Nitekim bazı hanım münevverlerimiz Resulullah (s.a.v.)'in hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmadığını belirterek, erkek müslümanları böyle bir tavıra davet etmektedirler. Bize göre bu davet, tek taraflı olduğu için hayra ve rahmete vesile olabilecek bir davet değildir. Çünkü Resulullah (s.a.v.) ile ilgili olarak karşılaştığımız örnekte, hanımlarına bir fiske dahi vurmayan Resulullah (s.a.v.) ile birlikte, kendilerine bir fiske dahi vurdurmayan, vurdurmaya gerek göstermeyen peygamber hanımları, annelerimiz vardı.

Her iki tarafın da örnek alınması gerekmez mi?....."
                                                    <<< Mehmed ALAGAŞ >>> 
Yorum yap yorum

Yorumlar [7]

Mehmed Alagaş
11.05.2017 11:41
Ve aleykümselam
Allah senden de razı olsun Erman kardeşim. “Din hem akla hitap eder ve hem de akıl üstüdür” sözün, aklın imanını yeterince anlayamayan günümüz müslümanlarının düşünmesi gereken önemli bir sözdür. Allah’a emanet ol güzel kardeşim..
Erman Demircan
10.05.2017 12:16
Allah razı olsun
Selamun aleykum,
Mehmed Bey, konuyu birtakım reformist ilahiyatçılar gibi eğip bükmeden izah ettiğiniz için Allah razı olsun. İlahi Emirlerin; mevcut güncel düşünce akımlarına ve bunlardan zuhur eden beşeri fikirlere göre farklılığı olabilir; temel kural olarak İlahi Emirlerin her zaman bir hikmeti olduğunu bilmek, ahir zamandaki kafa karışıklıklarına bir ilaç olacaktır inşaAllah. Sonuçta, din hem akla hitap eder, hem de akıl üstüdür, bilmediğimiz nice hikmetler söz konusudur. ''İşittik, itaat ettik'' insanın dünya ve ahiret rahatlığı için en güzel söz olarak görünüyor. İnşaAllah bunu hakkıyla ve gönül rahatlığıyla söyleyip yaşamayı Rabbim bizlere her daim nasip eder.
Fatma Ceren
25.08.2016 01:16
Selamun Aleyküm
Feminist yaklaşım arka planda kibri barındırır. Her ama her konuda "İlle de eşitlik" (hatta bazı konularda üstünlük") şeklinde tezahür ederken, aslında bu tezahürün dayandığı en eski kaynağın şeytanın mukayesesi olduğu hatırda tutulmalıdır. Emre değil de bu mukayeseye takılan iblis, emri dikkate almayacak kadar körleşti ise, feminist bakışın da bizi kör edeceğine ve körelteceğine dikkat etmeliyiz. Ateşin mi çamurun mu, erkeğin mi kadının mı tartışmaları-bazen gizli bazen aşikâr- bir kibirle bizi emirlerden uzaklaştırabilir.

Şalterleri kontrol ettikten sonra yazıdaki o paragrafı tekrar tekrar okuyup, yazılanların Kurani örneklerini dearaştırdıktan sonra vardığım nokta, Evet, Eyyüp(a.s.) gereğinin yapılması gereken bir yemin etmiş ve bu yemini yerine getirmiştir. İbrahim(a.s.)'ın babasına verdiği ise bir sözdür, yemin değil. Şayet buna and içse idi, kefaret ile o yemini bozardı, diye düşünmem inşallah yanlış değildir.

Gelelim dövme meselesine. Tabi hazmı zor bir mevzu. Fakat çok da ileriye gitmeden günümüze bakıldığında, bir kimlik kargaşası var ve erkeklerin kadınlaştığı kadınların erkekleştiği, buna bağlı ciddi bir rol kargaşasının olduğu, islami ailelerde bile benzer sorunların çığ gibi büyüdüğü tespitini yapmak için sosyolog, psikolog olmaya gerek yok.

Kur'an'da her örnek verildiği ve kıyamete kadar her durum/rol/modele hitap ettiği için; Eyyüp(a.s.)'ın hayatındaki bu detay da verilerek -ölçüsü kaçmayan bir fiskeyi- hemen değil ama aşamalı bir tedbirin son müdahalesi olarak düşünmeliyiz.

Fiske bir kenarda dursun, mesela gündelik hayatta daha muhatabı olacağımız Ahzab 28'i neden irdelemiyoruz? Dünyaya dair istekleri bitmeyen ve bu istekler altında ezilen müslüman erkeklere, kadınlarını boşama ve güzellikle salıverme hakkı veriliyor. Bu, son aşamada geliveren bir fiskeden daha ağır bence. Ve aslında daha güncel ve karşılaşma ihtimali daha mümkün. "Ama efendim o ayet peygambere inmiş ve hanımlarına da özel bir muamele" denilirse, hiç kusura bakmayalım hanımlar/beyler Eyyüp(a.s.)'ın değil de Hz.Muhammed(s.a.s.)'ın dövme ile ilgili uygulamasına rastlasaydık yine aynı şeyi söylerdik. Ben söylerdim.


"Ey peygamber. Eşlerine de ki "Eğer siz dünya hayatını ve onun zinetini (süslü çekiciliğini) istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de hepinizi güzellikle salıvereyim." (33-Ahzâb 28)
Selcuk Ege
23.08.2016 09:49
ya kelimelerin anlamları?
selamunaleykum abi.
Özge kardeşimiz sorusunda, dövün diye tercüme edilen kelimenin kuranın genelinde ayrılmak anlamında kullanıldığından bahsediyor. size ise sorunun bu noktasına tek bir kelime dahi söylemiyorsunuz. soru kelimenin anlamı üzerine aslında. yoksa dövmek iyimidir kötümüdür diye bir soru yok.

ayette geçen bu kelimenin "ayrılın" manasında olmadığını nereden söyleyebiliriz? ki çoğu ayette bu ayrılmak manasında kullanılmış diyor özge kardeşimiz.

hz. eyybun hikayesine gelince, onun şeriatı farklı olabilir. yani bazılarına cumartesi günü avlanmak da yasaktı mesela.

allaha emanet olun
Mehmed Alagaş
04.08.2016 14:31
Ve aleykümselam
Fatma kardeşim, gündem anlayışımız sizin ve sizler gibi düşünenlerin beklentisine uygun değilse, beklentinizi fazlasıyla karşılayan diğer siteleri, diğer yayınları takip edebilirsiniz.

Mümin ve müslümanların hayrı için devamlı dua eden bizler yolcuların samimiyetine bakarak yanlış bir yolu doğru görmeyeceğimiz gibi, yola bakarak yolcuları acımasız bir genellemeyle mahkum etme durumunda da değiliz. Bizim kitablarımızı gerektiği gibi değerlendiren kardeşlerimiz, bizlerin böylesi olaylar karşısındaki duruşumuzu bildikleri gibi neyi-ne zaman söylememiz gerektiğini de bilmektedirler. Bu darbe gerçekleşseydi ve gerçekleşen darbe karşısında bizler suskun kalsaydık (ki Rabbimize sığınırız), işte o zaman bizi eleştirebilir ve “Neden susuyorsunuz” diyebilirdiniz.

Bir bayan olarak şalterleri attırmaya müsait dediğiniz meseleye gelecek olursak “Eyyüb (a.s.)’ın sözünü tutmasını ise vukuatın caiz olmasından değil sadece verdiği sözü tutması zorunluluğundandır diyorum” demişsin. Şalterleri kontrol ettikten sonra yazıdaki şu paragrafı tekrar tekrar okuyup, yazdıklarımın Kurani örneklerini araştırmanı istiyorum.,

“Daha önce de belirttiğimiz gibi müslümanın ettiği ve edeceği yeminler ile herhangi bir helal, haram olmayacağı gibi, herhangi bir haram da helal olmaz. Böylesi yeminler, kefaretle hemen bozulması gereken yeminlerdir. Dolayısıyle Hz. Eyyub (a.s.)'ın yemini, bozulması gereken böyle bir yemin değil, gereğinin yapılması gereken bir yemindir.”

Meseleye insancıl yaklaşan Cecen isimli kardeşimizin ise alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.v.)’in aynı zamanda İlahi emir gereği savaşan bir savaş peygamberi olduğunu da dikkate alması gerekir. Nisa 34 ayetinde ‘dövün’ değil de ‘dövebilirsiniz’ denilerek bir muhayyerlik verilseydi, böyle bir durumla karşılaşan Resulullah (s.a.v.)’in vurmaktan içtinap edeceğini düşünebilirdik. Ancak aile yapısının maslahatı için böyle bir muhayyerlik verilmediği için Efendimiz (s.a.v.) böyle bir durumla karşılaştığında kalbine zor gelse de bu emri yerine getireceğini düşünmemiz Kur’an’a ve Resulullah (s.a.v.)’in kişiliğine aykırı bir yorum olarak görülmez.

Dua ile..
Cecen Jambotey
04.08.2016 14:12

Vurdurmaya gerek göstermeyen derken, acaba peygamberimiz vurdurmaya gerek gösteren birine kadın olsun erkek olsun vurdu mu? Bu yazıdaki bıraktığınız açık kapıyı Allah ve rasulu de görüyor, ona göre bu yorumunuzu düzeltin.
Fatma Ceren
03.08.2016 23:04
Selamun Aleyküm
Öncelikle bir bayan olarak, şalterleri attırmaya müsait olan bu meseleye itidalli yaklaşmam ve konuyu anlayabilmem için Rabbimden yardım duamla başlıyorum.

Sonra da, tabiri caiz ise dışarıda feveran koparken, bu sitede gündeme dair bir kelime zikredilmemesini anlamadığımı da ifade etmek istiyorum.

Eyyüp(a.s.)'ın sözünü tutmasını ise, vukuatın caiz olmasından değil sadece verdiği sözü tutması zorunluluğundandır diyorum.

Zira caiz olmamasına rağmen, İbrahim(a.s.) da babasına verdiği dua sözünü tutmamış mıdır, Mehmed abiye sormak istiyorum.insandergisi.com:


Sayın Fatma CEREN!

Gündeme dair eleştiriniz için sitemizin genel prensibini hatırlatıp, konudan uzak değerlendirmeler içeren yorumları bu yazı altında paylaşamayacağımızı sizin vesilenizle bildiriyor, konuyla ilgili sorunuzu ise diğer kardeşlerimizin de tefekkürlerine sunuyoruz;

"Burası öncelikle halka değil hakka açık özel ve küçük bir sitedir. Ayet-i kerimelere muhalif yollarda karşılaşılan sorunları tartışma ve çözme gayesi olmadığı gibi vahiyden kaynaklanmayan popüler gündemlere de dahil olma niyeti yoktur."

Selam ve dua ile...
Yorum yap yorum