Eski Masaüstü Görünüm

Kur'an İçerisinde Arama


Sayfayı Yenile Arapça Metin Arama (Harekeli)

Aranan Kelime : bi-hî
Aranan Yer : Arapça Kelime Meali (Latin Harfleriyle)
Bulunan Sonuç : 550
 1. 10-Yunus 2
  inde rabbi-him : Rab'lerinin katında
 2. 10-Yunus 12
  li cenbi-hî : yan üstü yatarken
 3. 10-Yunus 16
  bi-hî : onu
 4. 10-Yunus 20
  min rabbi-hi : onun Rabbinden
 5. 10-Yunus 22
  bi-him : onlarla
 6. 10-Yunus 22
  bi-him : onlarla
 7. 10-Yunus 24
  bi-hî : onunla
 8. 10-Yunus 40
  bi-hi : ona
 9. 10-Yunus 40
  bi-hi : ona
 10. 10-Yunus 51
  bi-hi : ona
 11. 10-Yunus 51
  bi-hi : onu
 12. 10-Yunus 54
  bi-hi : onu
 13. 10-Yunus 81
  bi-hi es sihru : o sihir iledir, o sihirdir
 14. 10-Yunus 88
  alâ kulûbi-him : kalplerinin üzerini, kalplerini
 15. 10-Yunus 90
  bi-hi : ona, kendisine
 16. 10-Yunus 107
  bi-hi : onu
 17. 100-Âdiyât 4
  bi-hî : onunla
 18. 100-Âdiyât 5
  bi-hî : onunla
 19. 100-Âdiyât 6
  li rabbi-hî : Rabbine
 20. 100-Âdiyât 11
  bi-him : onlardan, kendilerinden
 21. 11-Hûd 8
  bi-him : onları
 22. 11-Hûd 8
  bi-hî : onunla
 23. 11-Hûd 12
  bi-hî : onunla
 24. 11-Hûd 17
  min rabbi-hi : onun (kendi) Rabbinden
 25. 11-Hûd 17
  bi-hi : ona
 26. 11-Hûd 17
  bi-hi : onu
 27. 11-Hûd 18
  alâ rabbi-him : Rab'lerine
 28. 11-Hûd 18
  alâ rabbi-him : Rab'lerinin üzerine (Rab'lerine)
 29. 11-Hûd 23
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine
 30. 11-Hûd 29
  rabbi-him : Rab'lerine
 31. 11-Hûd 33
  bi-hi : onu
 32. 11-Hûd 42
  bi-him : onlarla
 33. 11-Hûd 46
  bi-hi : onun hakkında
 34. 11-Hûd 47
  bi-hi : onu, onun hakkında
 35. 11-Hûd 57
  bi-hi : onu, ona, onunla, kendisiyle
 36. 11-Hûd 59
  rabbi-him : onların Rabbi (Rab'leri)
 37. 11-Hûd 77
  sîe bi-him : onlarla, onlardan dolayı fena oldu, üzüldü
 38. 11-Hûd 77
  ve dâka bi-him zer'an : ve onlardan dolayı içi daralıp, telâşlandı
 39. 11-Hûd 120
  bi-hi : onunla
 40. 12-Yusuf 4
  li ebî-hi : babasına
 41. 12-Yusuf 13
  bi-hi : onu, onunla
 42. 12-Yusuf 15
  zehebû bi-hî : onu götürdüler (onunla gittiler)
 43. 12-Yusuf 24
  bi-hi : onu
 44. 12-Yusuf 24
  rabbi-hi : Rabbinin
 45. 12-Yusuf 42
  rabbi-hi : onun efendisi
 46. 12-Yusuf 50
  bi-hi : onu
 47. 12-Yusuf 54
  bi-hi : onu
 48. 12-Yusuf 60
  bi-hî : onu
 49. 12-Yusuf 63
  ebî-him : (onların) babaları
 50. 12-Yusuf 66
  bi-hi : onu
 51. 12-Yusuf 72
  ve li men câe bi-hi : ve kim onu getirirse
 52. 12-Yusuf 83
  bi-him : onları
 53. 13-Ra'd 5
  bi rabbi-him : Rab'lerini
 54. 13-Ra'd 7
  min rabbi-hi : Rabbinden
 55. 13-Ra'd 10
  bi-hî : onu
 56. 13-Ra'd 18
  li rabbi-him : Rab'lerine
 57. 13-Ra'd 18
  bi-hi : onu
 58. 13-Ra'd 21
  bi-hi : ona
 59. 13-Ra'd 22
  vechi rabbi-him : Rab'lerinin yüzünü, Zat'ını
 60. 13-Ra'd 25
  bi-hi : ona
 61. 13-Ra'd 27
  min rabbi-hi : onun Rabbinden
 62. 13-Ra'd 31
  bi-hi : onunla
 63. 13-Ra'd 31
  bi-hi : onunla
 64. 13-Ra'd 31
  bi-hi : onunla
 65. 13-Ra'd 36
  bi-hi : ona
 66. 14-İbrahim 1
  rabbi-him : Rab'lerinin
 67. 14-İbrahim 9
  bi-hi : onunla
 68. 14-İbrahim 18
  bi rabbi-him : Rab'lerini
 69. 14-İbrahim 18
  bi-hi : onu
 70. 14-İbrahim 23
  rabbi-him, : Rab'lerinin
 71. 14-İbrahim 32
  bi-hi : onunla
 72. 14-İbrahim 45
  bi-him : onlara, onları
 73. 14-İbrahim 52
  bi-hi : onunla
 74. 15-Hicr 11
  bi-hi : onunla
 75. 15-Hicr 13
  bi-hi : ona
 76. 15-Hicr 56
  rabbi-hi : onun Rabbi
 77. 15-Hicr 88
  bi-hi : ona, onunla
 78. 16-Nahl 34
  bi-him : onları
 79. 16-Nahl 34
  bi-hi : onunla
 80. 16-Nahl 42
  ve alâ rabbi-him : ve Rab'lerine
 81. 16-Nahl 45
  bi-him : onları
 82. 16-Nahl 46
  fî tekallubi-him : onları dönüp dolaşmaları esnasında
 83. 16-Nahl 54
  bi rabbi-him : Rab'lerine
 84. 16-Nahl 59
  bi-hi : onunla
 85. 16-Nahl 65
  bi-hi el arda : onunla arza, yeryüzüne
 86. 16-Nahl 92
  bi-hi : onunla
 87. 16-Nahl 99
  rabbi-him : onların Rab'leri, kendi Rab'leri
 88. 16-Nahl 100
  bi-hî : onunla, ona
 89. 16-Nahl 108
  alâ kulûbi-him : onların kalplerinin üzerini, kalplerini
 90. 16-Nahl 115
  bi-hî : onu
 91. 16-Nahl 126
  bi-hî : onunla
 92. 17-İsrâ 27
  li rabbi-hî : onun Rabbi için, Rabbine karşı
 93. 17-İsrâ 36
  bi-hi : onu, onun
 94. 17-İsrâ 46
  kulûbi-him : oların kalpleri
 95. 17-İsrâ 47
  bi-hi : ona, onu
 96. 17-İsrâ 57
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine, kendilerinin Rabbine
 97. 17-İsrâ 69
  bi-hi : ona
 98. 17-İsrâ 83
  bi cânibi-hi : yanına (yan çizerek)
 99. 17-İsrâ 86
  bi-hi : ona
 100. 17-İsrâ 107
  bi-hi : ona
 101. 18-Kehf 5
  bi-hi : ona ait, ona dair
 102. 18-Kehf 13
  bi rabbi-him : Rab'lerine
 103. 18-Kehf 14
  kulûbi-him : onların kalpleri
 104. 18-Kehf 21
  bi-him : onları
 105. 18-Kehf 29
  bi-him : onları
 106. 18-Kehf 34
  sâhıbi-hi : onun arkadaşı
 107. 18-Kehf 45
  bi-hi : onunla
 108. 18-Kehf 50
  rabbi-hî : onun Rabbi
 109. 18-Kehf 56
  bi-hi : onunla
 110. 18-Kehf 57
  rabbi-hi : onun Rabbi
 111. 18-Kehf 57
  alâ kulûbi-him : onların kalplerinin üzerine
 112. 18-Kehf 68
  bi-hi : onu, onunla
 113. 18-Kehf 87
  ilâ rabbi-hî : Rabbine
 114. 18-Kehf 105
  rabbi-him : Rab'lerinin
 115. 18-Kehf 110
  rabbi-hî : Rabbine
 116. 18-Kehf 110
  rabbi-hî : onun (kendi) Rabbi
 117. 19-Meryem 22
  bi-hî : onunla
 118. 19-Meryem 38
  esmi' bi-him : onlara işittir (neler neler, hayret edilecek şeyler işittirilir)
 119. 19-Meryem 42
  li ebî-hi : babasına
 120. 19-Meryem 55
  inde rabbi-hî : Rabbinin katında
 121. 19-Meryem 97
  bi-hî kavmen : onunla bir kavmi
 122. 2-Bakara 5
  rabbi-him : kendi Rab'leri, onların Rabbi
 123. 2-Bakara 7
  kulûbi-him : onların kalpleri
 124. 2-Bakara 10
  kulûbi-him : onların kalpleri
 125. 2-Bakara 15
  bi-him : onlarla
 126. 2-Bakara 22
  bi-hi : onunla
 127. 2-Bakara 25
  bi-hi muteşâbihan : ona benziyen, ona benzer
 128. 2-Bakara 26
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 129. 2-Bakara 26
  bi-hi kesîran : onunla çoğunu
 130. 2-Bakara 26
  bi-hi kesîran : onunla çoğunu
 131. 2-Bakara 26
  bi-hi : onunla
 132. 2-Bakara 27
  bi-hi : ona
 133. 2-Bakara 37
  min rabbi-hi : Rabbinden
 134. 2-Bakara 41
  bî-hi : onu
 135. 2-Bakara 46
  rabbi-him : (onların) Rab'leri
 136. 2-Bakara 62
  rabbi-him : onların Rabbi, Rab'leri
 137. 2-Bakara 76
  bi-hi : onunla, onu
 138. 2-Bakara 79
  bi-hi : onu
 139. 2-Bakara 81
  bi-hi : onu
 140. 2-Bakara 89
  bi-hi : onunla
 141. 2-Bakara 90
  bi-hi : onunla
 142. 2-Bakara 93
  fî kulûbi-him : onların kalplerinin içine, kalplerine
 143. 2-Bakara 93
  bi-hi îmânu-kum : onunla sizin îmânınız
 144. 2-Bakara 102
  bi-hi : onunla
 145. 2-Bakara 102
  bi-hi : onunla
 146. 2-Bakara 112
  inde rabbi-hi : onun Rabbi katında, yanında
 147. 2-Bakara 121
  bi-hi : onu, ona
 148. 2-Bakara 121
  bi-hi : onu, ona
 149. 2-Bakara 136
  min rabbi-him : Rab'leri tarafından
 150. 2-Bakara 137
  bi-hi : ona
 151. 2-Bakara 144
  min rabbi-him : onların Rabbinden
 152. 2-Bakara 157
  rabbi-him : onların Rabbi
 153. 2-Bakara 158
  bi-himâ : ikisini
 154. 2-Bakara 164
  fe ahyâ bi-hi : böylece onunla hayat verdı, diriltti
 155. 2-Bakara 166
  bi-him : onlar ile
 156. 2-Bakara 173
  bi-hi : onu
 157. 2-Bakara 174
  bi-hi : onu
 158. 2-Bakara 177
  alâ hubbi-hi : ona sevgi duyma, sevme
 159. 2-Bakara 196
  bi-hi : onunla
 160. 2-Bakara 204
  kalbi-hi : onun kalbi
 161. 2-Bakara 215
  bi-hi : onu
 162. 2-Bakara 217
  bi-hi : onu
 163. 2-Bakara 229
  bi-hi : ona
 164. 2-Bakara 231
  bi-hi : onunla
 165. 2-Bakara 232
  bi-hi : ona, onunla
 166. 2-Bakara 235
  bi-hi : onu
 167. 2-Bakara 258
  fî rabbi-hi : onun Rabbi hakkında
 168. 2-Bakara 262
  rabbi-him : onların Rab'leri
 169. 2-Bakara 273
  bi-hi alîmun : onu en iyi bilen
 170. 2-Bakara 274
  rabbi-him : onların Rab'leri
 171. 2-Bakara 275
  min rabbi-hi : kendi Rabbinden
 172. 2-Bakara 277
  rabbi-him : (onların) kendi Rab'leri
 173. 2-Bakara 284
  bi-hi : onunla
 174. 2-Bakara 285
  rabbi-hi : onun Rabbi
 175. 2-Bakara 285
  ve kutubi-hi : ve onun kitaplarına
 176. 2-Bakara 286
  bi-hi : ona
 177. 20-Tâ-Hâ 31
  bi-hi : onunla
 178. 20-Tâ-Hâ 53
  bi-hi : onunla
 179. 20-Tâ-Hâ 90
  bi-hi : onunla
 180. 20-Tâ-Hâ 96
  bi-hî : ona, onu
 181. 20-Tâ-Hâ 127
  rabbi-hî : Rabbinin
 182. 20-Tâ-Hâ 131
  bi-hî : ona, onunla
 183. 20-Tâ-Hâ 133
  min rabbi-hî : Rabbinden
 184. 21-Enbiyâ 2
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 185. 21-Enbiyâ 41
  bi-hî : onu, onunla
 186. 21-Enbiyâ 42
  rabbi-him : onların Rab'leri
 187. 21-Enbiyâ 51
  bi-hî : onu
 188. 21-Enbiyâ 52
  li ebî-hi : babasına
 189. 21-Enbiyâ 61
  bi-hî : onu
 190. 21-Enbiyâ 70
  bi-hi : ona
 191. 21-Enbiyâ 84
  bi-hî : ona
 192. 22-Hac 11
  bi-hî : onunla
 193. 22-Hac 19
  rabbi-him : onların Rab'leri
 194. 22-Hac 30
  inde rabbi-hi : Rabbinin katında
 195. 22-Hac 31
  bi-hî : onunla
 196. 22-Hac 31
  tehvî bi-hi : onu indirir
 197. 22-Hac 53
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde
 198. 23-Mü'minûn 18
  bi-hi : onu
 199. 23-Mü'minûn 19
  bi-hi : onunla
 200. 23-Mü'minûn 25
  bi-hi : onu, o
 201. 23-Mü'minûn 25
  bi-hi : onu
 202. 23-Mü'minûn 55
  bi-hi : onunla
 203. 23-Mü'minûn 57
  rabbi-him : onların Rab'leri, Rab'lerinin
 204. 23-Mü'minûn 58
  rabbi-him : onların Rab'leri, Rab'lerinin
 205. 23-Mü'minûn 59
  bi rabbi-him : onların Rab'leri, Rab'lerine
 206. 23-Mü'minûn 60
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine
 207. 23-Mü'minûn 67
  bi-hi : onunla
 208. 23-Mü'minûn 70
  bi-hi : onunla, onda
 209. 23-Mü'minûn 75
  bi-him : onları
 210. 23-Mü'minûn 76
  li rabbi-him : Rab'lerine
 211. 23-Mü'minûn 117
  rabbi-hi : onun Rabbi
 212. 24-Nûr 31
  cuyûbi-hinne : (onların) yakaları
 213. 24-Nûr 43
  bi-hi : onu
 214. 24-Nûr 50
  kulûbi-him : onların kalpleri
 215. 25-Furkan 32
  bi-hî : onu
 216. 25-Furkan 55
  alâ rabbi-hî : kendi Rabbine
 217. 25-Furkan 57
  ilâ rabbi-hî : Rabbine
 218. 25-Furkan 59
  bi-hî : onu
 219. 25-Furkan 64
  li rabbi-him : Rab'leri için, Rab'lerine
 220. 25-Furkan 73
  rabbi-him : onların Rabbi
 221. 26-Şuarâ 31
  bi-hi : onu
 222. 26-Şuarâ 70
  li ebî-hi : onun babasına
 223. 26-Şuarâ 193
  bi-hi : onu
 224. 26-Şuarâ 199
  bi-hî : ona
 225. 26-Şuarâ 201
  bi-hî : ona
 226. 26-Şuarâ 210
  bi-hi : onu
 227. 27-Neml 39
  bi-hi : onu
 228. 27-Neml 40
  bi-hi : onu
 229. 28-Kasas 10
  bi-hi : onu
 230. 28-Kasas 11
  bi-hi : onu
 231. 28-Kasas 52
  bi-hî : ona
 232. 28-Kasas 78
  zunûbi-him : onların günahları
 233. 28-Kasas 81
  bi-hi : onu
 234. 29-Ankebût 8
  bi-hi : onunla (onun hakkında)
 235. 29-Ankebût 33
  bi-him : onlara
 236. 29-Ankebût 33
  bi-him : onlarla
 237. 29-Ankebût 40
  zenbi-hi : onun günahı
 238. 29-Ankebût 40
  bi-hi : onu, onunla
 239. 29-Ankebût 50
  min rabbi-hi : onun Rabbinden
 240. 29-Ankebût 59
  alâ rabbi-him : Rab'lerine
 241. 3-Âl-i İmrân 7
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde vardır
 242. 3-Âl-i İmrân 11
  bi zunûbi-him : günahları ile, günahları sebebiyle
 243. 3-Âl-i İmrân 15
  inde rabbi-him : Rab'lerinin katında
 244. 3-Âl-i İmrân 64
  bi-hî şey'en : ona bir şeyi
 245. 3-Âl-i İmrân 81
  le tu'minunne bi-hî : mutlaka ona îmân edeceksiniz
 246. 3-Âl-i İmrân 84
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 247. 3-Âl-i İmrân 91
  ve lev iftedâ bi-hî : ve onu fidye olarak verse
 248. 3-Âl-i İmrân 92
  bi-hî alîmun : onu en iyi bilen
 249. 3-Âl-i İmrân 126
  kulûbu-kum bi-hî : kalplerinizin onunla
 250. 3-Âl-i İmrân 135
  li zunûbi-him : kendi günahları için
 251. 3-Âl-i İmrân 136
  min rabbi-him : onların Rabbinden
 252. 3-Âl-i İmrân 151
  mâ lem yunezzil bi-hî : indirmediği bir şey
 253. 3-Âl-i İmrân 156
  fî kulûbi-him : kalpleri içinde, kalplerinde
 254. 3-Âl-i İmrân 167
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde
 255. 3-Âl-i İmrân 169
  inde rabbi-him : Rab'leri katında
 256. 3-Âl-i İmrân 170
  bi-him : onlara
 257. 3-Âl-i İmrân 180
  mâ bahilû bi-hî : onun ile cimrilik ettikleri şey
 258. 3-Âl-i İmrân 187
  ve eşterav bi-hî : ve onu sattılar
 259. 3-Âl-i İmrân 191
  ve alâ cunûbi-him : ve yanları üzere iken, yatarken
 260. 3-Âl-i İmrân 199
  inde rabbi-him : Rab'leri katında
 261. 30-Rûm 3
  galebi-him : onların yenilmesi
 262. 30-Rûm 8
  rabbi-him : onların Rab'leri
 263. 30-Rûm 33
  bi rabbi-him : Rab'lerine
 264. 30-Rûm 48
  bi-hi : ona
 265. 31-Lokman 5
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 266. 31-Lokman 15
  bi-hî : ona ait, onunla
 267. 31-Lokman 16
  bi-hi : onu
 268. 32-Secde 10
  rabbi-him : Rab'leri
 269. 32-Secde 12
  rabbi-him : onların Rabbi
 270. 32-Secde 15
  rabbi-him : onların Rabbi, Rab'leri
 271. 32-Secde 22
  rabbi-hi : onun Rabbi
 272. 33-Ahzâb 12
  kulûbi-him : onların kalpleri
 273. 33-Ahzâb 32
  kalbi-hî : onun kalbi
 274. 33-Ahzâb 52
  bi-hinne : onlar ile
 275. 33-Ahzâb 53
  ve kulûbi-hinne : ve onların kalpleri
 276. 33-Ahzâb 59
  min celâbîbi-hinne : cilbablarından, dış giysilerinden
 277. 33-Ahzâb 60
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde
 278. 33-Ahzâb 60
  bi-him : onlara
 279. 34-Sebe 9
  bi-him : onları
 280. 34-Sebe 12
  rabbi-hî : onun Rabbi
 281. 34-Sebe 23
  an kulûbi-him : onların kalplerinden
 282. 34-Sebe 27
  bi-hi : ona
 283. 34-Sebe 31
  rabbi-him : onların Rabbi (Rab'leri)
 284. 34-Sebe 34
  bi-hi : onu, onunla
 285. 34-Sebe 41
  bi-him : onlara
 286. 35-Fâtır 9
  bi-hi : onunla
 287. 35-Fâtır 27
  bi-hi : onunla
 288. 35-Fâtır 39
  rabbi-him : onların Rabbi
 289. 36-Yâsin 30
  bi-hi yestehziûne : onunla alay ediyorlar
 290. 36-Yâsin 46
  rabbi-him : onların Rabbi
 291. 36-Yâsin 51
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine
 292. 37-Sâffât 21
  bi-hi : onu
 293. 37-Sâffât 85
  li ebî-hi : babasına
 294. 37-Sâffât 98
  bi-hi : ona
 295. 37-Sâffât 170
  bi-hi : onu
 296. 38-Sâd 59
  bi-him : onlara
 297. 39-Zümer 9
  rabbi-hi : onun Rabbi
 298. 39-Zümer 16
  bi-hi : onunla
 299. 39-Zümer 21
  bi-hi : onunla
 300. 39-Zümer 22
  rabbi-hi : onun Rabbi
 301. 39-Zümer 34
  rabbi-him : onların Rabbi
 302. 39-Zümer 48
  bi-him : onları
 303. 39-Zümer 75
  rabbi-him : onların Rabbi
 304. 4-Nisâ 24
  bi-hi : onunla
 305. 4-Nisâ 24
  bi-hî : onunla
 306. 4-Nisâ 32
  bi-hi : onunla
 307. 4-Nisâ 36
  bi-hi : ona
 308. 4-Nisâ 39
  bi-him : onları
 309. 4-Nisâ 42
  bi-him : onları, kendileri
 310. 4-Nisâ 48
  bi-hî : ona
 311. 4-Nisâ 55
  bi-hî : ona
 312. 4-Nisâ 58
  bi-hî : onunla
 313. 4-Nisâ 60
  bi-hi : onu
 314. 4-Nisâ 63
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde var olan
 315. 4-Nisâ 66
  bi-hî : onunla
 316. 4-Nisâ 83
  bi-hi : onu
 317. 4-Nisâ 112
  bi-hî : ona
 318. 4-Nisâ 116
  bi-hî : ona, kendisine
 319. 4-Nisâ 123
  bi-hî : onunla
 320. 4-Nisâ 127
  bi-hî : onu
 321. 4-Nisâ 135
  bi-himâ : ikisine
 322. 4-Nisâ 136
  ve kutubi-hî : ve onun kitapları
 323. 4-Nisâ 157
  bi-hî : onunla
 324. 4-Nisâ 159
  bi-hî : ona
 325. 4-Nisâ 175
  bi-hî : ona
 326. 40-Mü'min 5
  bi-hi : onunla
 327. 40-Mü'min 7
  rabbi-him : onların Rabbi, Rab'leri
 328. 40-Mü'min 7
  bi-hi : ona
 329. 40-Mü'min 21
  bi zunûbi-him : günahları sebebiyle
 330. 40-Mü'min 34
  câe-kum bi-hi : onu size getirdi
 331. 40-Mü'min 42
  bi-hi : onunla
 332. 40-Mü'min 70
  bi-hi : onunla, onu
 333. 40-Mü'min 83
  bi-him : onları
 334. 40-Mü'min 83
  bi-hi : onunla
 335. 41-Fussilet 51
  ve neâ bi cânibi-hi \n(ve neâ) \n(bi cânibi-hi) : ve yan çizdi \n: (ve uzaklaştı) \n: (yanına)
 336. 41-Fussilet 54
  likâi rabbi-him : Rab'lerine mülâki olmak, ulaşmak
 337. 42-Şûrâ 5
  rabbi-him : onların Rabbi
 338. 42-Şûrâ 13
  bi-hi : onu, onunla
 339. 42-Şûrâ 13
  bi-hi : onu, onunla
 340. 42-Şûrâ 16
  rabbi-him : onların Rabbi
 341. 42-Şûrâ 21
  bi-hi : ona
 342. 42-Şûrâ 22
  bi-him : onlara
 343. 42-Şûrâ 22
  rabbi-him : onların Rabbi
 344. 42-Şûrâ 36
  ve alâ rabbi-him : ve Rab'lerine
 345. 42-Şûrâ 38
  li rabbi-him : Rab'lerine
 346. 42-Şûrâ 52
  bi-hi : onunla
 347. 43-Zuhruf 7
  bi-hi : onunla
 348. 43-Zuhruf 11
  bi-hî : onunla
 349. 43-Zuhruf 24
  bi-hî : onunla, kendisiyle
 350. 43-Zuhruf 26
  li ebî-hi : babasına
 351. 43-Zuhruf 28
  akibi-hi : onun akıbeti, ondan sonrakiler, zürriyeti
 352. 43-Zuhruf 30
  bi-hi : onu
 353. 44-Duhân 50
  bi-hi : onu, onun hakkında
 354. 45-Câsiye 5
  bi-hi : onunla
 355. 45-Câsiye 11
  rabbi-him : onların Rabbi
 356. 45-Câsiye 23
  ve kalbi-hi : ve onun kalbi
 357. 45-Câsiye 33
  bi-him : onları
 358. 45-Câsiye 33
  bi-hi : onunla
 359. 46-Ahkaf 8
  bi-hi : ona
 360. 46-Ahkaf 10
  bi-hi : onu
 361. 46-Ahkaf 11
  bi-hi : onunla
 362. 46-Ahkaf 23
  bi-hî : onunla
 363. 46-Ahkaf 24
  bi-hî : onun hakkında
 364. 46-Ahkaf 26
  bi-him : onları
 365. 46-Ahkaf 31
  bi-hî : ona
 366. 47-Muhammed 2
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 367. 47-Muhammed 3
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 368. 47-Muhammed 14
  min rabbi-hî : Rabbinden
 369. 47-Muhammed 15
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 370. 47-Muhammed 16
  alâ kulûbi-him : onların kalplerinin üzerini
 371. 47-Muhammed 20
  fî kulûbi-him : kalplerinin içinde, kalplerinde vardır
 372. 47-Muhammed 29
  fî kulûbi-him : onların kalplerinin içinde, kalplerinde
 373. 48-Fetih 11
  kulûbi-him : onların kalpleri
 374. 48-Fetih 18
  kulûbi-him : onların kalpleri
 375. 48-Fetih 26
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde, kalplerinin içinde
 376. 5-Mâide 2
  min rabbi-him : Rabb'lerinden
 377. 5-Mâide 7
  vâseka-kum bi-hi : onunla sizi bağladı
 378. 5-Mâide 14
  min mâ zukkirû bi-hî : onunla uyarıldıkları seyden (hususlardan)
 379. 5-Mâide 36
  li yeftedû bi-hi : onu fidye vermek, feda etmek için
 380. 5-Mâide 45
  tesaddaka bi-hi : onu sadaka olarak bağışlar
 381. 5-Mâide 49
  zunûbi-him : onların günahları
 382. 5-Mâide 52
  fî kulûbi-him : kalplerinde vardır
 383. 5-Mâide 61
  kad haracû bi-hi : onunla çıkmışlardı
 384. 5-Mâide 66
  min rabbi-him : Rabb'lerinden
 385. 5-Mâide 88
  bi-hi mu'minûne : O'na (kendisine) iman edenler
 386. 5-Mâide 95
  yahkumu bi-hi : ona hüküm verir, karar verir
 387. 5-Mâide 106
  lâ neşterî bi-hi : onu satmayacağız, değiştirmeyeceğiz
 388. 5-Mâide 117
  bi-hi : onu
 389. 50-Kaf 9
  bi-hî : onunla
 390. 50-Kaf 11
  bi-hî : onunla
 391. 50-Kaf 16
  bi-hi : ona
 392. 51-Zâriyât 14
  bi-hi : onu
 393. 51-Zâriyât 44
  rabbi-him : Rab'leri
 394. 51-Zâriyât 53
  bi-hi : onunla, onu
 395. 51-Zâriyât 59
  ashâbi-him : onların arkadaşları
 396. 52-Tûr 21
  bi-him : onlara, kendilerine
 397. 52-Tûr 30
  bi-hi : ona
 398. 53-Necm 18
  rabbi-hi : Rabbinin
 399. 53-Necm 23
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 400. 55-Rahmân 39
  an zenbi-hî : günahından
 401. 55-Rahmân 46
  rabbi-hî : Rabbinin
 402. 57-Hadid 19
  rabbi-him : onların Rab'leri
 403. 57-Hadid 28
  bi-hi : onu, ona
 404. 58-Mücâdele 3
  bi-hi : onunla
 405. 58-Mücâdele 8
  bi-hi : onunla
 406. 58-Mücâdele 22
  fî kulûbi-him(u) : onların kalplerinin içine
 407. 59-Haşr 2
  fî kulûbi-him(u) : kalplerinin içine, kalplerine
 408. 59-Haşr 9
  bi-him : onlara
 409. 6-En'âm 1
  bi rabbi-him : Rab'lerine
 410. 6-En'âm 4
  rabbi-him : onların Rabbi, Rab'leri
 411. 6-En'âm 5
  bi-hî : onunla
 412. 6-En'âm 6
  bi zunûbi-him : günahları sebebiyle
 413. 6-En'âm 10
  bi-hi : onunla
 414. 6-En'âm 19
  bi-hî : onunla
 415. 6-En'âm 25
  alâ kulûbi-him : onların kalplerinin üzerine
 416. 6-En'âm 30
  alâ rabbi-him : Rab'lerinin huzurunda
 417. 6-En'âm 37
  min rabbi-hî : onun Rabbinden
 418. 6-En'âm 38
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine
 419. 6-En'âm 44
  mâ zukkirû bi-hî : onunla hatırlatıldıkları (uyarıldıkları) şeyi
 420. 6-En'âm 46
  ye'tî-kum bi-hî : onu size getirir
 421. 6-En'âm 51
  bi-hi : onunla
 422. 6-En'âm 51
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine
 423. 6-En'âm 52
  min hısâbi-him : onların hesaplarından
 424. 6-En'âm 57
  bi-hî : onu
 425. 6-En'âm 57
  bi-hî : onu
 426. 6-En'âm 58
  bi-hî : onu
 427. 6-En'âm 66
  bi-hî : onu
 428. 6-En'âm 69
  min hisâbi-him : onların hesabından
 429. 6-En'âm 70
  bi-hî : onunla
 430. 6-En'âm 74
  li ebî-hi : babasına
 431. 6-En'âm 80
  bi-hî : O'na
 432. 6-En'âm 81
  bi-hî : onun hakkında
 433. 6-En'âm 88
  bi-hî : onunla
 434. 6-En'âm 92
  bi-hî : ona
 435. 6-En'âm 99
  bi-hî : onunla
 436. 6-En'âm 108
  ilâ rabbi-him : Rab'lerine
 437. 6-En'âm 110
  bi-hî : ona
 438. 6-En'âm 122
  bi-hî : onunla
 439. 6-En'âm 127
  rabbi-him : onların Rabbi, Rab'leri
 440. 6-En'âm 145
  bi-hî : onu
 441. 6-En'âm 150
  bi rabbi-him : Rab'lerine
 442. 6-En'âm 151
  bi-hî : ona
 443. 6-En'âm 151
  bi-hî : onunla
 444. 6-En'âm 152
  bi-hî : onunla, onu
 445. 6-En'âm 153
  bi-hi : onunla
 446. 6-En'âm 154
  rabbi-him : Rab'leri
 447. 60-Mümtehine 4
  li ebî-hi : onun babasına, kendi babasına, babasına
 448. 60-Mümtehine 11
  bi-hî mu'minûne : ona, kendisine îmân edenlersiniz
 449. 62-Cum'a 3
  bi-him : onlara
 450. 63-Münâfikûn 3
  kulûbi-him : onların kalpleri
 451. 65-Talâk 2
  bi-hî : onunla
 452. 66-Tahrim 3
  bi-hî : onu
 453. 66-Tahrim 3
  bi-hî : onu
 454. 66-Tahrim 12
  ve kutubi-hi : ve onun kitaplarını
 455. 67-Mülk 6
  bi rabbi-him : onların Rab'leri, kendi Rab'leri
 456. 67-Mülk 11
  bi zenbi-him : kendi günahlarını
 457. 67-Mülk 13
  bi-hî : onu
 458. 67-Mülk 27
  bi-hî : onu, kendisini
 459. 67-Mülk 29
  bi-hî : ona
 460. 68-Kalem 34
  rabbi-him : onların Rab'leri
 461. 68-Kalem 49
  min rabbi-hî : onun Rabbinden
 462. 69-Hâkka 10
  rabbi-him : onların Rabbi
 463. 7-A'râf 2
  bi-hi : onunla
 464. 7-A'râf 33
  bi-hi : ona
 465. 7-A'râf 57
  bi-hi el mâe : ona su
 466. 7-A'râf 57
  bi-hî : onunla
 467. 7-A'râf 58
  bi izni rabbi-hi : Rabbinin izni ile
 468. 7-A'râf 75
  min rabbi-hi : Rabbinden, Rabbi tarafından
 469. 7-A'râf 75
  bi-hi : onunla
 470. 7-A'râf 76
  bi-hi : onu
 471. 7-A'râf 77
  rabbi-him : Rab'lerinin
 472. 7-A'râf 86
  bi-hi : ona
 473. 7-A'râf 87
  bi-hi : onunla
 474. 7-A'râf 100
  bi zunûbi-him : günahları sebebiyle
 475. 7-A'râf 100
  alâ kulûbi-him : kalplerinin üzerini
 476. 7-A'râf 123
  bi-hi : ona
 477. 7-A'râf 132
  bi-hi : onu
 478. 7-A'râf 142
  rabbi-hi : onun Rabbi
 479. 7-A'râf 152
  min rabbi-him : Rab'lerinden
 480. 7-A'râf 154
  li rabbi-him : Rab'lerine (karşı), Rab'lerinden
 481. 7-A'râf 156
  bi-hî : ona
 482. 7-A'râf 157
  âmenû bi-hi : ona inandılar, iman ettiler
 483. 7-A'râf 159
  ve bi-hi : ve onunla
 484. 7-A'râf 165
  bi-hî : onunla
 485. 7-A'râf 171
  bi-him : onlar (üzerlerine)
 486. 7-A'râf 181
  ve bi-hi : ve onunla
 487. 7-A'râf 184
  bi sâhıbi-him : onların sahibinde, onların arkadaşında
 488. 7-A'râf 189
  bi-hi : onunla
 489. 70-Meâric 27
  rabbi-him : Rab'leri
 490. 70-Meâric 28
  rabbi-him : Rab'leri
 491. 72-Cin 2
  bi-hî : ona
 492. 72-Cin 13
  bi-hî : ona
 493. 72-Cin 13
  bi rabbi-hî : Rabbine
 494. 72-Cin 17
  rabbi-hî : Rabbi
 495. 72-Cin 20
  bi-hî : ona
 496. 72-Cin 26
  alâ gaybi-hî : gaybını
 497. 72-Cin 28
  rabbi-him : Rab'lerinin
 498. 73-Müzzemmil 18
  bi-hî : onunla, onun sebebiyle
 499. 73-Müzzemmil 19
  ilâ rabbi-hî : Rabbine
 500. 74-Müddessir 31
  fî kulûbi-him : kalplerinde
 501. 75-Kıyamet 16
  bi-hî : ona, onunla
 502. 75-Kıyamet 16
  bi-hî : ona, onunla
 503. 76-İnsan 8
  alâ hubbi-hî : ona sevgisi olan, sevdiği
 504. 76-İnsan 29
  ilâ rabbi-hî : Rabbine
 505. 77-Mürselât 29
  bi-hî : onu, kendisini
 506. 78-Nebe 15
  bi-hî : onunla
 507. 78-Nebe 39
  ilâ rabbi-hî : Rabbine
 508. 79-Nâziât 40
  rabbi-hî : Rabbinin
 509. 8-Enfâl 2
  ve alâ rabbi-him : ve Rab'lerine
 510. 8-Enfâl 4
  inde rabbi-him : Rab'lerinin yanında (katında)
 511. 8-Enfâl 10
  bi-hî : onunla
 512. 8-Enfâl 11
  bi-hi : onunla
 513. 8-Enfâl 11
  bi-hi : onunla
 514. 8-Enfâl 24
  ve kalbi-hî : ve onun kalbi
 515. 8-Enfâl 49
  fî kulûbi-him : kalplerinde vardır
 516. 8-Enfâl 52
  bi zunûbi-him : günahlarından dolayı
 517. 8-Enfâl 54
  rabbi-him : Rab'lerinin
 518. 8-Enfâl 54
  bi zunûbi-him : günahlarından dolayı
 519. 8-Enfâl 57
  bi-him : onları
 520. 8-Enfâl 60
  bi-hi : onunla
 521. 8-Enfâl 63
  kulûbi-him : onların kalpleri
 522. 8-Enfâl 63
  kulûbi-him : onların kalpleri
 523. 80-Abese 35
  ve ebî-hi : ve babası
 524. 83-Mutaffifin 12
  bi-hî : onu
 525. 83-Mutaffifin 14
  kulûbi-him : onların kalpleri
 526. 83-Mutaffifin 15
  an rabbi-him : Rab'lerinden
 527. 83-Mutaffifin 30
  bi-him : onların
 528. 84-İnşikak 15
  bi-hî : onu, kendisini
 529. 87-A'lâ 15
  rabbi-hî : onun Rabbi, Rabbi
 530. 9-Tevbe 15
  kulûbi-him : onların kalpleri
 531. 9-Tevbe 37
  bi-hi : onunla
 532. 9-Tevbe 40
  li sâhibi-hi : arkadaşına
 533. 9-Tevbe 45
  fî raybi-him : şüpheleri içinde
 534. 9-Tevbe 64
  fî kulûbi-him : kalplerinde olan
 535. 9-Tevbe 76
  bi-hi : onunla
 536. 9-Tevbe 77
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde, kalplerine
 537. 9-Tevbe 87
  alâ kulûbi-him : onların kalplerinin üzeri
 538. 9-Tevbe 93
  kulûbi-him : onların kalpleri
 539. 9-Tevbe 102
  bi zunûbi-him : günahlarını
 540. 9-Tevbe 109
  bi-hi : onunla birlikte, beraber
 541. 9-Tevbe 110
  fî kulûbi-him : onların kalplerinde
 542. 9-Tevbe 111
  bi-hi : onunla
 543. 9-Tevbe 114
  li ebî-hi : babası için
 544. 9-Tevbe 117
  bi-him : onlara
 545. 9-Tevbe 120
  bi-hi : onunla
 546. 9-Tevbe 125
  ellezîne fî kulûbi-him : kalplerinde ... olan kimseler
 547. 91-Şems 14
  zenbi-him : onların günahları
 548. 92-Leyl 20
  rabbi-hi : onun Rabbi
 549. 97-Kadir 4
  rabbi-him : Rab'lerinin
 550. 98-Beyyine 8
  rabbi-him : onların Rab'leri